a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

  1. Creu hanes?

    Buddugoliaeth fawr i'r Llewod, felly, ac mae 'na gêm hyd yn oed mwy i ddod yn Eden Park yr wythnos nesa'.

    Fe fyddan ni'n dod â'r gêm honno i chi'n fyw hefyd ar ein llif byw, gyda sylwebaeth ar BBC Radio Cymru.

    Yn y cyfamser, gallwch ddarllen adroddiad llawn o'r gêm a gweld y diweddara' am daith y Llewod ar ein tudalen arbennig.

    Maen nhw wedi achub y gyfres heddiw. Y dasg wythnos nesa' ydy creu hanes.

    Diolch am ddilyn.

    cefnogwyr
  2. 'Clown hapus'

    Fe gafodd Warren Gatland ei fychanu a'i bortreadu fel clown yn y wasg yn Seland Newydd yn ystod yr wythnos. Ond mae'n eitha' hapus ar ôl y gêm.

    "Dwi'n glown hapus yr wythnos 'ma", meddai ar Sky Sports.

    "Mae'n wych i unioni'r gyfres a 'dan ni'n mynd i Auckland gyda chyfle i gipio'r gyfres. Hyd yn oed heb y cerdyn coch, ni oedd y tîm gorau.

    "Wnaeth y ffordd oedd y bechgyn yn dod oddi ar y lein a'n bod yn ffyrnig fy mhlesio i. Fe ildion ni ambell i gic gosb hawdd, ond roedd ein rheolaeth yn eithaf da."

    Gats
  3. Troi tuag Auckland

    Yn ôl yn Auckland mae'r trydydd prawf yr wythnos nesaf. Dydy Seland Newydd heb golli yn Eden Park ers 1994. Mi fydd yn rhaid i'r Llewod dorri'r record honno os ydyn nhw am ennill y gyfres.

    View more on twitter
  4. #Kanuversary

    Twitter

    Perfformiadau cryf gan y Cymry yn Wellington heddiw. Dwi ddim yn siŵr os oes na le ym mhantheon chwaraeon Cymru i'r fuddugoliaeth hon, ond mae hi'n flwyddyn ers y noson enwocaf yn hanes pêl-droed Cymru.

    Ie, blwyddyn ers curo Gwlad Belg o 3-1 yn Euro 2016 - a'r gôl ryfeddol 'na gan Hal Robson-Kanu.

    #Kanuversary hapus i chi!

    View more on twitter
  5. Cyffro!

    Roedd honna'n gêm gyffrous dros ben.

    Y Crysau Duon lawr i 14 yn fuan yn yr ornest, ond yn dal i lwyddo i chwarae rygbi effeithiol. Brwydr rhwng y cicwyr oedd hi yn yr hanner cynta', ond fe newidiodd cais Faletau bethau. Y gêm yn fwy agored wedyn, a Murray yn y diwedd yn sgorio ail gais.

    Nerfau Farrell wedyn yn ddiffael wrth iddo drosi cyn llwyddo â chic gosb.

    cefnogwyr
  6. Sgôr terfynol: SN 21-24 Y Llewod

    Maen nhw wedi'i gwneud hi! Brwydr ddramatig yn Wellington a'r Llewod yn unioni'r gyfres.

  7. Y Crysau Duon yn pwyso: SN 21-24 Y Llewod

    Seland Newydd yn pwyso, ond yn lle cadw'r bêl yn y dwylo, maen nhw'n mynd am gic uchelgeisiol. Mae hi'n mynd allan. Llai na munud. Oll sydd yn rhaid i'r Llewod wneud ydy ennill y bêl a'i chadw.

  8. Cic lwyddiannus: SN 21-24 Y Llewod

    Farrell yn llwyddo a'r Llewod ar y blaen. Tri munud i fynd!

    Farrell
  9. Cic gosb i'r Llewod: SN 21-21 Y Llewod

    Mae'r ymwelwyr wedi ennill cic gosb yn hanner Seland Newydd. Dyma'r cyfle.

    Y pwysau ar Farrell...

  10. Brwydr galed: SN 21-21 Y Llewod

    Mae Wellington nawr yn faes y gad go iawn. Mae'n edrych fel mai'r Llewod sydd â'r momentwm ar hyn o bryd, ond 'styfnig ydy 14 dyn Seland Newydd.

    Fasech chi, i fod yn deg, ddim yn gwybod bod gan y tîm cartref ddyn yn llai.

    Sgrym ar hanner ydy hi rwan. Pum munud i fynd.

    Sn v Llewod
  11. Trosiad: SN 21-21 Y Llewod

    Ac mae'n gyfartal. Farrell yn trosi. Ychydig dros 10 munud i fynd.

  12. Cais i Murray: SN 21-19 Y Llewod

    Mae hwn yn chwip o ddiweddglo!

    Warburton yn ennill tir yn 22 Seland Newydd, a'r mewnwr, Murray, yn cael y bêl o'r sgarmes ac yn dod o hyd i fwlch yn llinell y Llewod.

    Cic fawr i Farrell nawr...

    murray
  13. Y Crysau Duon yn taro'n ôl: SN 21-14 Y Llewod

    Mae'r gêm wedi dod yn fyw. Y Crysau Duon nawr yn ymosod, yn bygwth llinell gais Y Llewod. Yn y diwedd, cic gosb - a Barrett yn sgorio. Trosgais rhwng y timau.

  14. Methu'r trosiad: SN 18-14 Y Llewod

    Clamp o gais i'r Llewod - dyma'r tro cynta' yn yr ail hanner iddyn nhw ledu'r bêl.

    Fe aeth hi drwy ddwylo'r olwyr i gyd, gyda Watson yn ceisio mynd am y llinell gais yn gynta' ar ochr dde'r cae cyn cael ei atal - ond ymlaen aeth y Llewod, gan ei phasio i ochr arall y cae, yn y diwedd at Faletau.

    Ac mewn 1v1 yn erbyn Dagg, dyma'r cawr o Gymro'n tirio yn y gornel.

    Farrell wedyn yn methu'r trosiad. Ond ma' hi'n gêm nawr!

    faletau
  15. CAIS I'R LLEWOD!: SN 18-14 Y Llewod

    Faletau yn tirio!

    Faletau
  16. Lwc i'r Llewod?

    Twitter

    Awgrym y cyn-Lew, Ugo Monye, ydy bod Vunipola wedi bod yn lwcus yn fa'na...

    View more on twitter