a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Sgôr terfynol: Seland Newydd 21-24 Y Llewod
  2. Y Llewod yn unioni'r gyfres yn Wellington
  3. SN: Cerdyn coch i Williams; 7 gôl gosb gan Barrett
  4. Y Llewod: Ceisiau i Faletau a Murray; 4 cic gosb a throsiad i Farrell

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Creu hanes?

Buddugoliaeth fawr i'r Llewod, felly, ac mae 'na gêm hyd yn oed mwy i ddod yn Eden Park yr wythnos nesa'.

Fe fyddan ni'n dod â'r gêm honno i chi'n fyw hefyd ar ein llif byw, gyda sylwebaeth ar BBC Radio Cymru.

Yn y cyfamser, gallwch ddarllen adroddiad llawn o'r gêm a gweld y diweddara' am daith y Llewod ar ein tudalen arbennig.

Maen nhw wedi achub y gyfres heddiw. Y dasg wythnos nesa' ydy creu hanes.

Diolch am ddilyn.

cefnogwyr
Gett

Balchder tre'r sosban

Twitter

'Clown hapus'

Fe gafodd Warren Gatland ei fychanu a'i bortreadu fel clown yn y wasg yn Seland Newydd yn ystod yr wythnos. Ond mae'n eitha' hapus ar ôl y gêm.

"Dwi'n glown hapus yr wythnos 'ma", meddai ar Sky Sports.

"Mae'n wych i unioni'r gyfres a 'dan ni'n mynd i Auckland gyda chyfle i gipio'r gyfres. Hyd yn oed heb y cerdyn coch, ni oedd y tîm gorau.

"Wnaeth y ffordd oedd y bechgyn yn dod oddi ar y lein a'n bod yn ffyrnig fy mhlesio i. Fe ildion ni ambell i gic gosb hawdd, ond roedd ein rheolaeth yn eithaf da."

Gats
Getty Images

Troi tuag Auckland

Yn ôl yn Auckland mae'r trydydd prawf yr wythnos nesaf. Dydy Seland Newydd heb golli yn Eden Park ers 1994. Mi fydd yn rhaid i'r Llewod dorri'r record honno os ydyn nhw am ennill y gyfres.

View more on twitter

#Kanuversary

Twitter

Perfformiadau cryf gan y Cymry yn Wellington heddiw. Dwi ddim yn siŵr os oes na le ym mhantheon chwaraeon Cymru i'r fuddugoliaeth hon, ond mae hi'n flwyddyn ers y noson enwocaf yn hanes pêl-droed Cymru.

Ie, blwyddyn ers curo Gwlad Belg o 3-1 yn Euro 2016 - a'r gôl ryfeddol 'na gan Hal Robson-Kanu.

#Kanuversary hapus i chi!

View more on twitter

Twitter

Cyffro!

Roedd honna'n gêm gyffrous dros ben.

Y Crysau Duon lawr i 14 yn fuan yn yr ornest, ond yn dal i lwyddo i chwarae rygbi effeithiol. Brwydr rhwng y cicwyr oedd hi yn yr hanner cynta', ond fe newidiodd cais Faletau bethau. Y gêm yn fwy agored wedyn, a Murray yn y diwedd yn sgorio ail gais.

Nerfau Farrell wedyn yn ddiffael wrth iddo drosi cyn llwyddo â chic gosb.

cefnogwyr
Getty Images

Gorfoledd yng Nghaerdydd

Twitter

Sgôr terfynol: SN 21-24 Y Llewod

Maen nhw wedi'i gwneud hi! Brwydr ddramatig yn Wellington a'r Llewod yn unioni'r gyfres.

Y Crysau Duon yn pwyso: SN 21-24 Y Llewod

Seland Newydd yn pwyso, ond yn lle cadw'r bêl yn y dwylo, maen nhw'n mynd am gic uchelgeisiol. Mae hi'n mynd allan. Llai na munud. Oll sydd yn rhaid i'r Llewod wneud ydy ennill y bêl a'i chadw.

Cic lwyddiannus: SN 21-24 Y Llewod

Farrell yn llwyddo a'r Llewod ar y blaen. Tri munud i fynd!

Farrell
Getty Images

Cic gosb i'r Llewod: SN 21-21 Y Llewod

Mae'r ymwelwyr wedi ennill cic gosb yn hanner Seland Newydd. Dyma'r cyfle.

Y pwysau ar Farrell...

Brwydr galed: SN 21-21 Y Llewod

Mae Wellington nawr yn faes y gad go iawn. Mae'n edrych fel mai'r Llewod sydd â'r momentwm ar hyn o bryd, ond 'styfnig ydy 14 dyn Seland Newydd.

Fasech chi, i fod yn deg, ddim yn gwybod bod gan y tîm cartref ddyn yn llai.

Sgrym ar hanner ydy hi rwan. Pum munud i fynd.

Sn v Llewod
Getty Images

Trosiad: SN 21-21 Y Llewod

Ac mae'n gyfartal. Farrell yn trosi. Ychydig dros 10 munud i fynd.

Cais i Murray: SN 21-19 Y Llewod

Mae hwn yn chwip o ddiweddglo!

Warburton yn ennill tir yn 22 Seland Newydd, a'r mewnwr, Murray, yn cael y bêl o'r sgarmes ac yn dod o hyd i fwlch yn llinell y Llewod.

Cic fawr i Farrell nawr...

murray
Getty Images

Y Crysau Duon yn taro'n ôl: SN 21-14 Y Llewod

Mae'r gêm wedi dod yn fyw. Y Crysau Duon nawr yn ymosod, yn bygwth llinell gais Y Llewod. Yn y diwedd, cic gosb - a Barrett yn sgorio. Trosgais rhwng y timau.

Methu'r trosiad: SN 18-14 Y Llewod

Clamp o gais i'r Llewod - dyma'r tro cynta' yn yr ail hanner iddyn nhw ledu'r bêl.

Fe aeth hi drwy ddwylo'r olwyr i gyd, gyda Watson yn ceisio mynd am y llinell gais yn gynta' ar ochr dde'r cae cyn cael ei atal - ond ymlaen aeth y Llewod, gan ei phasio i ochr arall y cae, yn y diwedd at Faletau.

Ac mewn 1v1 yn erbyn Dagg, dyma'r cawr o Gymro'n tirio yn y gornel.

Farrell wedyn yn methu'r trosiad. Ond ma' hi'n gêm nawr!

faletau
Getty Images

CAIS I'R LLEWOD!: SN 18-14 Y Llewod

Faletau yn tirio!

Faletau
Getty Images

Lwc i'r Llewod?

Twitter

Awgrym y cyn-Lew, Ugo Monye, ydy bod Vunipola wedi bod yn lwcus yn fa'na...

View more on twitter

Cic gosb: SN 18-9 Y Llewod

Dau sgôr rhwng y ddau dîm am y tro cynta' - Barrett yn sgorio cic gosb arall. Mae'r gyfres yn brysur ddiflannu.

bar
bbc

Cerdyn melyn i'r Llewod: SN 15-9 Y Llewod

Mae Vunipola wedi colli'i ben braidd. Wedi tacl hwyr ar un o'r Crysau Duon - am yr eilwaith mewn dau funud - Jerome Garces yn dangos cerdyn melyn iddo.

Y Llewod lawr i 14 am 10 munud.

vini
BBC

Llewod gwlyb Wellington

Mae'r cefnogwyr yn cael eu gwlychu yn y dorf. Mae hi'n 15C yno ar hyn o bryd ond mae disgwyl mellt a tharanau o fewn yr awr nesaf.

cefnogwyr
Getty Images
cefnogwyr
Getty Images

Cic gosb: SN 15-9 Y Llewod

Rheolaeth lwyr o'r gêm gan y Crysau Duon. Ac wedi gwrthdrawiad rhwng Vunipola a Barrett, y maswr yn cael y cyfle am driphwynt arall. Perffaith y tro hwn a'r fantais yn chwe phwynt.

Rhwystredigaeth

Twitter

Y Crysau Duon yn edrych yn beryglus iawn: SN 12-9 Y Llewod

Mae Seland Newydd wedi dod allan yn llawn egni yn yr ail hanner 'ma. Yr olwyr yn mynd amdani a chic fer yn hollti'r amddiffyn. Wrth i Read gwrso, Daly yn dod i achub y Llewod.

Aeth hi'n ôl am gic gosb, ond Barrett yn methu eto.

Cic gosb: SN 12-9 Y Llewod

Mae'r troseddu'n parhau. Cic gosb i'r Crysau Duon a Barrett yn codi'i gêm y tro hwn. 12-9!

SN v Llewod
Getty Images

Methu cic gosb: SN 9-9 Y Llewod

Diffyg disgyblaeth gan y Llewod a chic cosb i'r Crysau Duon. Ond Barrett yn methu am yr eildro heddiw.

Y bechgyn nôl ar y maes

Dyma ni - yr ail hanner wedi cychwyn. 40 munud i'r Llewod achub y daith.

Dyma'r cyfle i'r Llewod

Twitter

Mae'r ail hanner heddiw yn mynd i fod yn enfawr. Fydda 'na unrhyw newidiadau i dîm y Llewod ddechrau'r hanner? Mae'r ddwy ochr wedi amddiffyn yn dda hyd yn hyn, ond does dim cyfleon amlwg i dirio wedi bod.

View more on twitter

Hanner amser: SN 9-9 Y Llewod

Ys dywed un sylwebydd adnabyddus: Wel, wel, wel.

Y Crysau Duon lawr i 14 wedi'r 'dacl' erchyll 'na gan Williams, ond brwydr rhwng y cicwyr ydy hi wedi bod yn benna'.

Yr her i'r Llewod nawr yw ennill y gêm yn yr ail hanner.

Coch
Getty Images
Coch i Williams

Cic gosb gan Farrell: SN 9-9 Y Llewod

Cyfartal ar yr hanner. Y Llewod yn ennill y gic wedi ymosodiad da, ond amddiffyn y tîm cartre'n atal y cais. Farrell yn sgorio'r triphwynt gyda chic olaf yr hanner.

farrell
Getty Images

Cic gosb: SN 9-6 Y Llewod

Mae bron pob tacl yn arwain at gic gosb ar hyn o bryd. Un hawdd y tro hwn i Barrett. Y Crysau Duon â'r fantais eto.

Mae'r glaw wedi gostegu rhyw 'chydig yn Wellington hefyd.

SN v Llewod
Getty Images

Cic gosb: SN 6-6 Y Llewod

Bron yn syth wedi'r gic ddwytha' 'na, Dagg yn troseddu a chic gosb i'r ymwelwyr. Yn syth o flaen y pyst yn y 22, Farrell yn sgorio. Cyfartal eto!

Cic gosb: SN 6-3 Y Llewod

Mewnwr Y Llewod, Conor Murray'n cael ei gosbi am beidio symud nôl o ardal y dacl - cic gosb i'r Crysau Duon. Barrett yn llwyddo gyda chic bert.

Dyn yn llai ond triphwynt o fantais. Wrth gwrs. Mae'r Crysau Duon 'ma'n dda.

Peth peryg ydy gobaith, cofiwch...

Twitter

Newidiadau: SN 3-3 Y Llewod

Mae'r cerdyn coch wedi gorfodi Steve Hansen i newid pethau. Kaino sy'n gadael y maes, gyda Lauampe yn dod mlaen am ei gap cynta'.

Am gêm i gael dy gap cynta'.

Cerdyn coch i Seland Newydd!

Cerdyn Coch

Tacl fudr dros ben gan Sonny Bill Williams - arweiniodd gyda'i ysgwydd mewn 'tacl' ar yr asgellwr Anthony Watson - ac wedi siarad â'r dyfarnwr fideo, mae'n tynnu'r cerdyn coch o'i boced!

Drama yn Wellington!

williams
Getty Images

Cic gosb gan Owen Farrell: SN 3-3 Y Llewod

Y Llewod yn dod yn ôl yn syth. Clamp o gic o bell - bron o'r llinell hanner. Hwb i hyder yr ymwelwyr!

Cic gosb: SN 3-0 Y Llewod

Y Crysau Duon wedi bod yn pwyso ger 22 Y Llewod ac yn cael eu gwobrwyo: Vunipola yn troseddu yn y sgrym a chic gosb. Y tro hwn fe lwyddodd Barrett.

Sn v Llewod
Getty Images