a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, a bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. 'Noson sych a mwyn'

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd â'r tywydd ar gyfer heno:

  "Bydd hi’n sych efo rhai cyfnodau heulog ddiwedd y pnawn – ac er yn gymylog i lawer yn y gogledd dros nos, mi fydd ‘na gyfnodau clir i weddill y wlad.

  "Bydd hi'n noson sych a mwyn, ac yn teimlo’n glos. Y tymheredd ar ei isaf rhwng 12C a 15C."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 3. Y chwaraewyr all ei gwneud hi i dîm Y Llewod

  Wales Online

  Mae WalesOnline yn trafod chwe chwaraewr all wthio eu ffordd i mewn i'r tîm fydd yn dechrau yn erbyn y Crysau Duon yn y gêm dyngedfennol yn Eden Park dydd Sadwrn.

  Yn ôl Mark Orders mae'r Cymry Justin Tipuric a Leigh Halfpenny ymysg y rhai all fod ymysg y 15 sy'n dechrau.

  Halfpenny
  Image caption: Oes modd i Leigh Halfpenny gael lle yn nhîm y Llewod dydd Sadwrn?
 4. Gwasanaethau crefyddol mewn ysgolion: Cefnogi deiseb

  Golwg 360

  Mae Golwg 360 yn adrodd bod ACau wedi cefnogi deiseb gan ddwy ferch ysgol sy’n galw am gael gwared ar yr orfodaeth i gynnal gwasanaethau crefyddol mewn ysgolion.

  Cafodd y ddeiseb ei chyflwyno i’r Pwyllgor Deisebau gan ddau ddisgybl o Ysgol Glantaf yng Nghaerdydd - Rhiannon Shipton a Lily McAllister-Sutton.

  Mae’r ddeiseb yn galw ar y Cynulliad i annog Llywodraeth Cymru i basio deddf fydd yn cael gwared ar y rhwymedigaeth ar ysgolion i gynnal gweithredoedd addoli crefyddol.

  Cynulliad
 5. Cymru i ariannu erthyliadau i ferched Gogledd Iwerddon

  BBC Wales News

  Bydd GIG Cymru yn ariannu erthyliadau i ferched o Ogledd Iwerddon, yn ôl y Prif Weinidog Carwyn Jones.

  Daw yn dilyn penderfyniad gan Lywodraeth y DU yr wythnos diwethaf y bydd y GIG yn Lloegr yn gwneud yr un cynnig.

  Roedd ASau yn bryderus oherwydd cytundeb y Ceidwadwyr â'r DUP, sy'n cefnogi rheolau llymach ar erthyliadau yng Ngogledd Iwerddon.

 6. Cefnogi'r galw am dîm criced Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Dylai Cymru gael tîm criced undydd ei hun, yn ôl y Prif Weinidog Carwyn Jones.

  Cyfaddefodd ei bod yn "od" bod gan Iwerddon a'r Alban dimau tra nad oes gan Gymru.

  Dywedodd wrth ACau ei fod yn cefnogi'r syniad os na fyddai unrhyw "ergyd ariannol" ar glwb Morgannwg.

  Daeth ymateb Mr Jones yn dilyn cwestiwn gan yr AC Ceidwadol Mohammad Asghar os oedd yn cytuno bod "yr amser wedi dod" i Gymru gael tîm criced ei hun.

  Criced
 7. John Stevenson: Hawl i fod yn fi fy hun

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Ar dudalen cylchgrawn Cymru Fyw y prynhawn 'ma mae erthygl gan y newyddiadurwr John Stevenson.

  Mae John yn trafod y ffaith bod hi'n 50 mlynedd ers i ddeddf hawliau dynol arwyddocaol ddod i rym, ar goblygiadau iddo ef fel dyn hoyw.

  John Stevenson
  Image caption: Cyn-ohebydd seneddol BBC Cymru, John Stevenson
 8. Geraint Thomas yn cadw'r crys melyn

  Seiclo, BBC Cymru

  Bydd Geraint Thomas yn parhau i wisgo'r crys melyn fel arweinydd y Tour de France ddydd Mercher.

  Roedd y pedwerydd cymal yn gweld y seiclwyr yn teithio 207.5 cilomedr o Mondorf-les-Bains yn Lwcsembwrg i Vittel yng ngogledd-ddwyrain Ffrainc.

  Y Ffrancwr Arnaud Demare wnaeth ennill y cymal yn dilyn sbrint o'r peloton.

  Bu Thomas mewn damwain yn y cilomedr olaf - oedd ddim yn un difrifol - ond bydd yn derbyn yr un amser a gweddill y peloton oherwydd ei fod wedi digwydd o fewn y tri cilomedr olaf.

  Geraint Thomas
 9. Cymraes yn brif weithredwr y Pony Club

  The Pony Club

  Mae'r Pony Club wedi cyhoeddi mai Rhian Gibson fydd ei brif weithredwr newydd.

  Yn gyn-ddirprwy bennaeth newyddion gyda BBC Cymru a chyfarwyddwr comisiynu gyda S4C, mae Ms Gibson wedi treulio'r pum mlynedd ddiwethaf gyda Gymnasteg Cymru.

  Bydd yn dechrau yn ei swydd newydd ym mis Medi.

  Rhian Gibson
 10. Cylchffordd Cymru: 'Prosiect preifat nawr'

  BBC Wales News

  Mae angen i brosiect Gylchffordd Cymru ystyried ei dyfodol heb gefnogaeth arian cyhoeddus yn ôl Ysgrifennydd yr Economi.

  Daeth sylwadau Ken Skates yn dilyn penderfyniad gan Lywodraeth Cymru i beidio gwarantu'r prosiect gyda £210m o arian cyhoeddus.

  Fe ddywedodd cyfarwyddwyr y prosiect eu bod yn gobeithio y gallai'r llywodraeth ail-ystyried, ond fe wnaeth Mr Skates wrthod hynny heddiw, gan ddweud: "Prosiect y sector preifat ydy o nawr."

  Cylchffordd Cymru
 11. Cyfweliad â chwaraewr 16 oed Cymru

  Golwg 360

  Bydd tîm pêl-droed merched Cymru yn herio'r Iseldiroedd ddwywaith y penwythnos yma fel rhan o baratoadau'r Iseldirwyr ar gyfer Euro 2017.

  Un sydd wedi'i galw i garfan Jane Ludlow am y tro cyntaf yw merch 16 oed o Borthmadog, Cassia Pike, a bu chwaraewr tîm merched Lerpwl yn cael ei holi gan Golwg 360.

 12. Rhybudd am orsaf Euston

  Teithio BBC Cymru

  Os oeddech chi'n bwriadu teithio i Lundain o'r gogledd neu'r canolbarth dros benwythnos Gwyl y Banc fis Awst, mae'n werth nodi'r rhybudd yma gan orsaf Euston a fydd ar gau am ddeuddydd am waith cynnal a chadw.

  View more on twitter
 13. Abraham ar ei ffordd i'r Liberty

  Clwb Pêl-droed Abertawe

  Mae hyn yn gymhleth! Mae'r ymosodwr ifanc Tammy Abraham wedi arwyddo cytundeb pum mlynedd gyda Chelsea... ond mae hynny'n golygu ei fod yn symud yn syth ar fenthyg i glwb Abertawe.

  Pawb yn deall?

  Da iawn... a croeso i Gymru Tammy!

  View more on twitter
 14. Chwilio am lanc ar Ynys Môn

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd wedi gofyn am gymorth i ddod o hyd i lanc o Amlwch ar Ynys Môn. Does neb wedi gweld Jack Jones, 15 oed, ers iddo fynd ar fws i Fangor brynhawn Sadwrn.

  View more on twitter
 15. Ail fatiad Morgannwg ar ben

  Criced, BBC Cymru

  Mae Morgannwg wedi colli gweddill eu wicedi am gyfanswm o 158 yn eu hail fatiad, sy'n gadael Sir Gaerloyw gyda nod o 135 i ennill y gêm yn Cheltenham.

  View more on twitter
 16. Doethuriaeth Anrhydeddus i'r Gwir Barchedig Wyn Evans

  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

  Mae'r Gwir Barchedig Wyn Evans wedi derbyn Doethuriaeth Anrhydeddus (Doethur mewn Diwinyddiaeth) yn ystod seremoni raddio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin heddiw.

  Cafodd Wyn Evans ei eni yn 1946 pan oedd ei dad yn ficer Llandeloy ger Tyddewi yn Sir Benfro.

  Ar ôl graddio o Brifysgol De Cymru aeth ymlaen i Goleg Mihangel Sant Llandaf lle hyfforddodd ar gyfer y weinidogaeth Anglicanaidd gan gymryd y radd ôl raddedig BD.

  Cafodd ei ethol yn Esgob Tyddewi yn 2008, cyn ymddiswyddo ar ei ben blwydd yn 70 ym mis Hydref 2016.

  Anrhydedd
 17. Elusennau a grŵp chwaraeon yn derbyn cefnogaeth £3.7m

  BBC Cymru Fyw

  Mae elusen yng Ngwynedd, clwb rygbi yn Sir Ddinbych a gorsaf radio cymunedol ym Mlaenau Gwent ymysg y grwpiau fydd yn elwa o gronfa £3.7m i wella cyfleusterau mewn ardaloedd difreintiedig.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu enwau'r 13 prosiect fydd yn elwa o'r gronfa i "ddarparu gwasanaethau sy'n hanfodol i'r gymuned".

  Bydd yr arian yn cynorthwyo grwpiau i wella cyfleusterau chwaraeon, llety mewn hosteli ar gyfer pobl ifanc digartref, a llyfrgelloedd.

  gisda
  Image caption: Mae elusen GISDA yn un o'r sefydliadau fydd yn elwa