a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna ni unwaith eto am heddiw ar y llif byw - diolch am ymuno â ni.

  Byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 fory, ond tan hynny, noswaith dda!

 2. Beth sy'n gwneud gŵyl dda?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae tymor y gwyliau Cymreig ar ei anterth. Wedi llwyddiant Tafwyl yng Nghaerdydd dros y penwythnos, tro Caernarfon a Llangrannog fydd hi'r penwythnos hwn.

  Ond dros y blynyddoedd mae ambell i ŵyl Gymraeg wedi diflannu o'r calendr.

  Sut felly mae cynnal y diddordeb a sicrhau bod y digwyddiadau blynyddol yn mynd o nerth i nerth?

  Cafodd Cymru Fyw air gyda Nici Beech, un o drefnwyr prysur Gŵyl Arall.

  Nici Beech
 3. Beicwyr yn codi £1,000 i fad achub ym Mhen Llŷn

  Cambrian News

  Mae criw o feicwyr wedi codi £1,000 ar gyfer bad achub Porthdinllaen ar ôl seiclo am dridiau fel rhan o'r her.

  Fe wnaeth aelodau Clwb Beicio yr Eifl deithio 320 milltir o Forfa Nefyn i Landrindod, Caerfyrddin a Chei Newydd, cyn dychwelyd adref.

  Dywedodd y cyflwynydd teledu Morgan Jones, un o aelodau'r clwb, fod gwaith y bad achub yn "hanfodol i gymunedau lleol".

 4. Williams yn ffit i wynebu'r Crysau Duon?

  The Daily Telegraph

  Am 20:00 heno bydd Warren Gatland yn enwi tîm y Llewod ar gyfer y trydydd prawf yn erbyn Seland Newydd ddydd Sadwrn.

  Ond a fydd Liam Williams yn ffit, wedi iddo fethu rhan o'r sesiwn ymarfer ddydd Mercher gydag anaf posib?

  liam williams
  Image caption: Liam Williams oedd cefnwr y Llewod yn y ddau brawf hyd yn hyn
 5. Cerbyd ar dân yn cau ffordd yn Llandudno

  Teithio BBC Cymru

  Mae'n debyg fod ffordd yng nghanol Llandudno wedi ei chau am y tro, a hynny oherwydd bod cerbyd ar dân ger y ganolfan nofio.

  View more on twitter
 6. Dirwy i gyfarwyddwr gwesty ym Mhowys

  Cyngor Powys

  Mae cyfarwyddwr gwesty ym Mhowys wedi cael dirwy o £5,000, yn ôl y cyngor sir.

  Fe blediodd Paul Williams yn euog i gamddefnyddio logos twristiaeth yn y Radnorshire Arms Hotel yn Llanandras.

  Roedd Croeso Cymru wedi cwyno fod y gwesty yn dangos gradd ansawdd o 3 seren, er nad oedden nhw bellach yn cymryd rhan yn y cynllun graddio.

  radnorshire arms
 7. Y Gymraeg ym mhob man!

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae'r Gymraeg yn cyrraedd llefydd annisgwyl iawn!

  Y newyddiadurwr Marc Webber, yn wreiddiol o Ben-y-bont ar Ogwr, sylwodd ar yr arwyddair isod ar dalcen siop goffi yn Northampton yng nghanolbarth Lloegr.

  Mwy o'r hanes ar wefan Cylchgrawn Cymru Fyw.

  Arwyddair Cymraeg ar siop goffi yn Northampton
 8. Noson braf ond clos

  Tywydd, BBC Cymru

  Dyma Llyr Griffiths-Davies gyda'r rhagolygon tywydd ar gyfer heno:

  "Bydd hi'n noson braf, ond yn teimlo’n drymedd a chlos dros nos, y tymheredd isa’ rhwng 13C yn y canolbarth, a 18C yn y de-ddwyrain.

  "Rhywfaint o niwl yn ffurfio erbyn y bore, yn arbennig ar hyd glannau’r de-orllewin."

  Am y rhagolygon yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 9. Cyhoeddi trefn gemau Wrecsam ar gyfer 2017/18

  Clwb Pêl-droed Wrecsam

  Mae Wrecsam wedi darganfod trefn eu gemau ar gyfer y tymor nesaf yn y Gynghrair Genedlaethol.

  Bydd tîm Dean Keates yn dechrau gyda gêm gartref yn erbyn Macclesfield, cyn teithio i Maidenhead a Dover.

  Fe fydd y Dreigiau oddi cartref yn Barrow ar Ddydd San Steffan, ac yn gorffen y tymor ar y Cae Ras yn erbyn AFC Fylde.

  View more on twitter
 10. Galw am gael gwyliau o'r ysgol i ddathlu Diwali

  Golwg 360

  Mae Hindŵiaid Cymru wedi galw am gael gwyliau i ffwrdd o'r ysgol i ddathlu Diwali, yn ôl Golwg360.

  Dywedodd un o arweinwyr y ffydd yn yr Unol Daleithiau, Rajan Zed, y byddai’n “gam i’r cyfeiriad cywir”.

  Mae'r ŵyl - y fwyaf yng nghalendr y grefydd - yn cael ei chynnal ar 19 Hydref eleni.

 11. Cau 10 canolfan waith yng Nghymru

  BBC Wales News

  Mae'r Adran Waith a Phensiynau yn dweud y byddan nhw'n cau neu gyfuno 10 canolfan waith yng Nghymru.

  Mae disgwyl i'r newid effeithio ar safleoedd gan gynnwys Pen-y-bont, Aberpennar a Thredegar.

  Dywedodd yr adran fod staff yn cael cynnig symud i safleoedd gwahanol.

  Ond mae AC Plaid Cymru, Simon Thomas wedi dweud y gallai olygu colli 146 o swyddi yn Llanelli.

  aberpennar
  Image caption: Mae'r swyddfa yn Aberpennar eisoes ar werth
 12. Osgoi carchar am dwyll treth gwerth £2.5m

  South Wales Guardian

  Mae dyn a dynes wedi osgoi cael eu hanfon i'r carchar er iddyn nhw gyflawni twyll gwerth £2.5m yn erbyn y swyddfa dreth.

  Roedd Richard Safadi, 47, a Mandy Galinsky, 53, wedi mwynhau "bywyd moethus" tra'u bod nhw'n osgoi talu trethi.

  Roedden nhw'n rhedeg busnesau gwerthu ceir ac ailgylchu metal ymysg eraill, ond doedden nhw ddim wedi bod yn talu TAW, trethi busnes na threth incwm.

  Clywodd Llys y Goron Abertawe mai gŵr Mandy Galinsky, Jack, oedd y tu ôl i'r cynllun, ond bu farw cyn yr achos llys.

  llys y goron abertawe
 13. Geraint Thomas yn colli'r crys melyn

  BBC Sport Wales

  Y newyddion drwg i Geraint Thomas yw ei fod wedi colli'r crys melyn a llithro i'r ail safle ar ôl pumed cymal y Tour de France heddiw.

  Y newyddion da iddo yw bod y crys wedi pasio draw i un o feicwyr eraill Tîm Sky, Chris Froome, sydd bellach â mantais o 12 eiliad.

  View more on twitter
 14. Cau ysgol yn Y Rhyl oherwydd cladin

  Cyngor Sir Ddinbych

  Mae Ysgol Uwchradd y Rhyl wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cau ddydd Iau a ddydd Gwener yn dilyn profion ar gladin yr adeilad.

  Mewn llythyr i rieni dywedodd yr ysgol fod y cladin ar yr adeilad wedi cael ei gynhyrchu gan yr un cwmni oedd wedi darparu cladin ar gyfer Tŵr Grenfell.

  Mynnodd yr ysgol fod yr amgylchiadau diogelwch yn wahanol iawn, fodd bynnag, a bod system chwistrellu a larwm tân llawn yn bodoli yn yr adeilad.

  Ond dywedodd y brifathrawes Claire Armitstead nad oedd yr ysgol eisiau cymryd unrhyw risg wrth i asesiad llawn gael ei gynnal.

 15. 'Heddluoedd i elwa £25m' pe bai datganoli pellach

  BBC Cymru Fyw

  Byddai heddluoedd Cymru'n elwa o £25m bob blwyddyn petai'r gwasanaeth yn cael ei ddatganoli, yn ôl AS Plaid Cymru.

  Fe wnaeth Liz Saville Roberts herio Theresa May yn Nhŷ’r Cyffredin, gan ddweud bod Cymru wedi colli 750 o swyddogion ers i'r Ceidwadwyr ddod i rym yn 2010.

  Dywedodd Mrs May bod lefelau troseddu yn isel iawn, a bod y Ceidwadwyr wedi amddiffyn cyllidebau heddluoedd ers 2015.

  Heddlu
 16. Hull yn gwneud cynnig arall am Zohore

  Sky Sports

  Mae Sky Sports yn adrodd fod Hull wedi gwneud ail gynnig am ymosodwr Caerdydd, Kenneth Zohore.

  Y gŵr o Ddenmarc oedd prif sgoriwr yr Adar Gleision y tymor diwethaf, gyda 12 gôl.

  Ond mae rheolwr Caerdydd, Neil Warnock wedi dweud ei fod yn awyddus i gadw Zohore, sydd wedi arwyddo cytundeb nes 2020.

  kenneth zohore
 17. Ceidwadwyr yn cwestiynu cyswllt awyr Môn-Caerdydd

  Ceidwadwyr Cymreig

  Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi cwestiynu ymrywmiad y prif weinidog i barhau i gefnogi'r cyswllt awyr rhwng Ynys Môn a Chaerdydd.

  Dywedodd Russell George AC ei bod hi'n bryd ailfeddwl y cymorth ariannol i'r cynllun yn sgil gostyngiad yn nifer y teithwyr.

  "Os na allan nhw brofi fod y llwybr yn gallu bod yn gost effeithiol yn y tymor hir, fe ddylen nhw gael ei wared," meddai.

  "Falle ei fod e'n hanfodol [i weision sifil a gwleidyddion], ond does dim llawer o dystiolaeth i awgrymu ei fod yn cyfrannu unrhyw beth at yr economi ehangach."

  citywing
  Image caption: Cwmni Citywing oedd yn rhedeg y gwasanaeth tan y llynedd, ac mae nawr yn cael ei redeg gan Eastern Airways
 18. Seiclo: Le Tour de France

  S4C

  Ac i barhau gyda seiclo, mae Cymal 5 Le Tour de France yn fyw ar dudalen Facebook a gwefan S4C y prynhawn yma.

  Mae Geraint Thomas yn y crys melyn ar hyn o bryd, ond mae'n wynebu her i gadw'r crys heddiw ar gymal sy'n gorffen ar ddringfa La Planche des Belles Filles.

 19. Pryder am effaith ras feicio ar fusnesau

  South Wales Argus

  Mae'r South Wales Argus yn adrodd fod rhai busnesau yn pryderu am effaith cau ffyrdd ar gyfer digwyddiad seiclo mawr y penwythnos yma.

  Yn ôl un perchennog busnes ym Mlaenafon, mae'r gwaith paratoi ar gyfer Velothon Cymru ddydd Sul eisoes yn achosi trafferthion.

  "Rydw i'n gandryll achos fe allai hyn ddinistrio fy musnes," meddai Amanda Woodward.

  Bydd y ras yn dechrau a gorffen yng Nghaerdydd, gan deithio hefyd drwy Gasnewydd, Sir Fynwy, Torfaen a Chaerffili.

  velothon cymru
 20. Dyn yn euog o lofruddiaeth yn Hen Golwyn

  Daily Post

  Mae dyn 31 oed wedi cael ei ganfod yn euog o lofruddiaeth yn dilyn digwyddiad yn Hen Golwyn ar 5 Ionawr, yn ôl y Daily Post.

  Bu farw David Kingsbury, 35, ar ôl cael ei drywanu unwaith.

  Cafodd Dean Joseph Cody ei ganfod yn euog yn Llys y Goron Caernarfon heddiw, a bydd yn cael ei ddedfrydu 'fory.

  David Kingsbury
  Image caption: Cafodd corff David Kingsbury ei ganfod ar 5 Ionawr