a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Seland Newydd 15-15 Llewod
 2. Ceisiau i Ngani Laumape a Jordie Barrett
 3. Pedair cic gosb gan Owen Farrell, un gan Elliot Daly
 4. Cliciwch uchod i wrando ar sylwebaeth Radio Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Capteiniaid yn rhannu'r tlws

  Dyna ni ddiwedd y llif byw - diolch yn fawr i chi am ymuno â ni'n bore 'ma am gêm hynod gyffrous!

  Fe wnawn ni'ch gadael chi gyda'r clip yma o'r ddau gapten, Read a Warburton, yn codi'r tlws gyda'i gilydd.

  Tan y tro nesa'!

  View more on twitter
 2. Amser ychwanegol?

  Mae Sam Warburton yn dweud y byddai wedi bod yn hapus chwarae ugain munud arall i benderfynu pwy fyddai'n ennill.

  "Dwi ddim yn siŵr beth i feddwl o hynna, ro'n i'n barod i fynd i amser ychwanegol - wel, doedd fy nghoesau i ddim!"

 3. Y Crysau Duon wedi 'colli'

  Mae Kieran Read wedi bod yn ymateb i'r gêm, ac yn dweud bod teimlad o "wacter" yn dilyn y canlyniad cyfartal.

  Dywedodd hefyd ei fod yn teimlo y dylai Seland Newydd fod wedi cael cic gosb ar y diwedd, ond nad dyna'r rheswm iddyn nhw "golli".

  Cymra gip arall ar y sgôr, Kieran!

  kieran read
 4. Llwyddiant i'r Llewod?

  Am ddiweddglo i'r gêm, ac i'r gyfres!

  Fydd Warren Gatland yn hapus â gwaith y tîm dros yr wythnosau diwethaf? Bydd yn sicr yn falch nad oedden nhw wedi colli, fel yr oedd y rhan fwyaf wedi proffwydo.

  warren gatland
 5. Chwiban olaf: Seland Newydd 15-15 Y Llewod

  A dyna ni! Seland Newydd yn cael un cyfle olaf i ymosod, ond y Llewod yn amddiffyn am eu bywydau ac yn gwthio'r bêl dros yr ystlys dim ond pum metr o'r llinell gais.

  Y gyfres yn gorffen yn gyfartal felly - pwy fyddai wedi darogan hynny ar y dechrau!

 6. Dianc am y tro: SN 15-15 Llewod

  Y Llewod yn dwyn y bel o'r sgrym, ond yna'n ei cholli hi ymlaen. Eiliadau i fynd.

 7. O na, Ken! SN 15-15 Llewod

  O na, Ken Owens! O gic y Crysau Duon mae'r bachwr yn camsefyll ac yn edrych fel ei fod wedi'i chyffwrdd hi.

  Y dyfarnwr teledu yn cael cip arni, ond y penderfyniad yw ei bod hi'n gamsefyll anfwriadol, ac felly'n sgrym.

  Dihangfa - am y tro.

 8. Farrell yn llwyddo: SN 15-15 Llewod

  Owen Farrell sy'n ei chymryd hi, ac yn llwyddo!

  Pedair allan o bedair iddo fo, ond yn bwysicach mae'n gyfartal unwaith eto.

 9. Cic gosb: SN 15-12 Llewod

  Cic gosb i'r Llewod ar y llinell hanner, yn syth o flaen y pyst. Pwy sydd am fynd amdani?

 10. Sgrym arall: SN 15-12 Llewod

  Pum munud yn weddill - oes 'na gyfle arall i ddod i'r Llewod?

  Mae ganddyn nhw sgrym yn eu hanner eu hunain, ac maen nhw'n ennill cic gosb ohoni.

  beauden barrett
 11. Eilyddion: SN 15-12 Llewod

  Rhagor o eilyddion yn dod i'r maes, yn eu plith Ken Owens i'r Llewod ac Aaron Cruden i Seland Newydd.

 12. Webb 'mlaen: SN 15-12 Llewod

  Rhys Webb yn paratoi i ddod oddi ar y fainc.

  Fo sgoriodd gais ola'r gêm yn y prawf cyntaf - all o wneud yr un peth eto?

  rhys webb
 13. Cic gosb: SN 15-12 Llewod

  Alun Wyn Jones nôl 'mlaen dros dro yn lle Sam Warburton, gyda Maro Itoje yn symud i'r rheng ôl.

  Ond trosedd gan Kyle Sinckler yn y sgrym, ac mae'n gic gosb i Seland Newydd reit o flaen y pyst.

  Beauden Barrett yn llwyddo, a'r Crysau Duon nôl ar y blaen.

 14. Cic wych: SN 12-12 Llewod

  Y Llewod yn pwyso unwaith eto, ond cic focs Connor Murray yn cael ei dal yn wych gan Jordie Barrett.

  Yna Beauden Barrett yn rhoi cic wych y tu ôl i'r amddiffyn sy'n rhedeg yr holl ffordd i 22ain y Llewod.

  Y Llewod yn ei chlirio hi at hanner ffordd, Seland Newydd yn gwrthymosod, a Faletau yn gorfodi camgymeriad.