a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Heddiw yw diwrnod agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017
  2. Ymhlith y cystadlaethau mae'r bandiau pres, dawnsio disgo, hip hop neu stryd a chystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru
  3. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd fe allant gynnwys iaith gref a/neu themâu sydd ddim yn addas i blant