a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. 'Her' i gynyddu addysg Gymraeg dros 30%
 2. Dod o hyd i faban newydd-anedig
 3. 'Angen manteisio ar botensial twristiaeth'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni am heddiw, fe fydd y llif byw yn dychwelyd bore dydd Mercher am 08:00.

 2. 'Noson gymylog'

  Tywydd, BBC Cymru

  Llyr Griffiths-Davies sydd efo'r rhagolygon y tywydd ar gyfer heno:

  "Bydd y glaw'n clirio i'r mwyafrif heno, ond yn parhau dros ranne o'r de a'r de-ddwyrain. Noson gymylog. Y tymheredd isa'n 12C."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 3. Cyhoeddi gemau Tlws Cymdeithas Bêl droed Cymru

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Mae'r enwau allan o' het ar gyfer gemau rownd gyntaf tlws Cymdeithas Bêl Droed Cymru.

  View more on twitter
 4. 'Dim on dechrau'r daith yw hyn'

  Senedd Fyw

  "Dim ond dechrau'r daith yw hyn" medd Alun Davies wrth yr aelodau yn y Siambr.

  "Fe fyddwn ni'n darparu'r weledigaeth a'r arweinyddiaeth" meddai.

  Mae'n dweud bod y strategaeth yn ymrwymiad hanesyddol a fydd yn ceisio uno'r genedl.

  "Dwy iaith, dau ddiwylliant, ond un genedl".

 5. Tagfeydd anferth ar y ffordd i Gaerdydd

  Teithio BBC Cymru

  Mae tagfeydd anferth ar ffordd yr M4 i'r dwyrain o Gaerdydd wrth i bobl deithio i'r brifddinas i wylio Coldplay yn perfformio heno yn Stadiwm y Principality.

  Mae'r tagfeydd 12 milltir o hyd gydag awr a hanner o oedi. Mae'r tagfeydd yn cyrraedd ail bont Hafren o gyffordd 29 ac mae cerbydau yn symud ac yn stopio am yn ail.

  Coldplay
 6. Y Strategaeth Iaith Gymraeg

  Senedd Fyw

  Mae ACau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies ar y Strategaeth Iaith Gymraeg yn y Senedd.

  Mae posib dilyn y diweddara o'r senedd ar dudalen Senedd Fyw

  Alun Davies
 7. Dyn yn achub baban mewn safle bysiau

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn disgrifio'r foment wnaeth dyn neidio allan o'i gar i achub baban newydd anedig oedd wedi'i gadael mewn safle bysiau yn Nhywyn, Sir Ddinbych.

  Roedd Daniel Braxton, 35 oed o Bensarn ger Abergele yn teithio ar hyd y ffordd pan welodd y baban yn gorwedd yn "ddi ymadferth" yn y safle bysiau.

  Fe afaelodd yn y baban a'i chofleidio cyn i'r gwasanaethau brys gyrraedd.

  Mae Heddlu'r Gogledd bellach yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i fam y baban.

 8. Ymddygiad gwrth gymdeithasol yn Wrecsam

  The Leader

  Mae gwefan The Leader yn dweud bod ymddygiad gwrth gymdeithasol gan rai unigolion yn achosi problemau yn Wrecsam.

  Mae trigolion ardal Offa yn pryderu bod cynnydd mewn pobl yn cymryd cyffuriau yn gyhoeddus ac yn cael rhyw y tu allan i Eglwys San Giles yno.

  Mae nifer yn pryderu bod plant ifanc yn gweld yr hyn sy'n digwydd a bod cerddoriaeth uchel yn cadw pobl yn effro tan oriau mân y bore.

 9. Croesawu ymchwiliad gwaed wedi'i heintio

  BBC Cymru Fyw

  Mae gwleidyddion wedi croesawu'r cyhoeddiad y bydd ymchwiliad cyhoeddus i'r defnydd o waed heintiedig o fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

  Fe gyhoeddodd Theresa May brynhawn Mawrth y bydd ymchwiliad i'r "sgandal", wnaeth ladd 70 o bobl yng Nghymru yn 1970au a'r 1980au.

  Fe ddatblygodd miloedd o bobl hepatitis C a HIV ar ôl cael gwaed oedd wedi ei heintio gan roddwyr o dramor.

  Gwaed
 10. Church yn ymarfer gyda Hibs

  Daily Mirror

  Mae gwefan The Mirror yn dweud bod ymosodwr Cymru, Simon Church yn ymarfer gyda chlwb Hibernian yn Yr Alban.

  Fe wnaeth Church, 28, arwyddo i Roda JC Kerkrade yn Yr Iseldiroedd y llynedd, cyn dioddef anaf i'w glun.

  Mae Church wedi chwarae 38 o weithiau dros Gymru ac roedd yn rhan o garfan Euro 2016 yn Ffrainc.

  Simon Church
 11. Gorsaf radio Point FM yn mynd i'r wal

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd bod gorsaf radio Point FM yn Sir Ddinbych yn mynd i'r wal am beidio talu am chwarae recordiau.

  Mae Phonographic Performance Ltd (PPL) yn honni nad yw'r orsaf, sy'n darlledu ers saith mlynedd yn ardaloedd Y Rhyl, Prestatyn a Dyffryn Clwyd, wedi talu'r ffi drwydded ar gyfer mis Mawrth eleni.

  Stiwdio Radio
 12. Strategaeth iaith: Ymateb Dyfodol i'r Iaith

  Dyfodol i'r Iaith

  Mae Dyfodol i'r Iaith wedi ymateb i'r strategaeth iaith Gymraeg drwy ddweud eu bod yn croesawu nod y llywodraeth o weld twf addysg Gymraeg.

  Bydd cael 40% o ddisgyblion Cymru mewn addysg Gymraeg erbyn 2050 yn ennill sylweddol iawn i'r Gymraeg ac i bobl Cymru, medd y mudiad.

  Maent yn rhybuddio fodd bynnag, bod angen i'r llywodraeth ddelio'n llwyddiannus ag awdurdodau lleol.

  Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol i'r Iaith: "Mae'r llywodraeth wedi gosod nodau ar gyfer twf addysg Gymraeg yn y gorffennol, a'r targedau heb eu cyflawni.

  "Mae angen i'r llywodraeth ddangos yn awr sut y bydd yn gwneud yn siŵr bod awdurdodau lleol yn mynd i gael cefnogaeth a chyllid i gyrraedd y nodau uchelgeisiol."