a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Mesur Diddymu: 'Ymgais i fachu pŵer'
 2. Adolygiad yn 'cythruddo' Llên Cymru
 3. Cylchffordd Cymru: Jones wedi 'camarwain'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni..

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Gwener.

 2. Sut dywydd dros nos?

  Tywydd, BBC Cymru

  "Heno fe fydd 'na rai cawodydd yn lledu o gyfeiriad Ynys Môn, cyn clirio yn yr oriau mân," meddai Rhian Haf.

  "Fe fydd hi'n dechrau'n sych ac eitha' braf eto fory, cyn cymylu rhywfaint yn ystod y dydd, pan fydd 'na ambell gawod yn y gogledd a'r tymheredd rhywfaint yn is fory, er iddi ddal yn sych ar y cyfan."

  Ewch i'r wefan dywydd am ragor o fanylion.

 3. Cyhuddo dyn yn dilyn gwrthdrawiad yn Sir Conwy

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae dyn gafodd ei arestio yn dilyn gwrthdrawiad angheuol yn Sir Conwy bellach wedi'i gyhuddo o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal.

  Mae'r dyn 46 oed wedi'i ryddhau ar fechnïaeth i ymddangos yn Llys Ynadon Llandudno ddydd Gwener.

  Digwyddodd y gwrthdrawiad angheuol ar ffordd yr A5 yng Ngherigydrudion ar 9 Gorffennaf rhwng beic modur a fan VW Transporter.

  Bu farw Aidan Dominic McNicholl, 36 oed o ardal Bromborough ar Lannau Mersi a oedd yn gyrru'r beic modur.

  Llun Teulu
 4. Carchar i ddyn am achosi marwolaeth dynes

  BBC Wales News

  Mae tad i ddau o blant wedi ei garcharu am wyth mlynedd ac wyth mis am ladd dynes wrth iddo gymryd cocên tra'n gyrru ei fan.

  Fe darodd Ryan Reardon, 34, saith o bobl eraill, wrth iddo yrru ei fan yng Nghasnewydd, cyn plymio i mewn i Christine Rowe.

  Fe gafodd y nain 70 oed, ei lladd yn y fan a'r lle, ac fe gafodd ei gŵr, Brian, ei anafu'n ddifrifol yn y gwrthdrawiad.

  Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Reardon yn goryrru ar ochr anghywir y ffordd ar y pryd, ac fe redodd i ffwrdd o'r digwyddiad, ond fe gafodd ei ddal gan yr heddlu yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.

  dyn
 5. Gwobr i ffilm am gysylltiad Star Wars gyda Doc Penfro

  Western Telegraph

  Mae ffilm gymunedol am gysylltiad cyfrinachol Doc Penfro gyda'r ffilm Star Wars wedi ennill gwobr mewn gwyl ffilm yng Nghaerdydd yn ddiweddar meddai'r Western Telegraph.

  Cafodd model o'r Millennium Falcon yn The Empire Strikes Back, yr ail ffilm yng nghyfres Star Wars, ei gwneud ym Mhenfro yng ngaeaf 1978-79.

  Model o'r Millenium Falcon yn cael ei hadeiladu yn Noc Penfro
 6. Dau actor o Gymru ar restr fer

  Twitter

  Mae'r actorion o Gymru, Anthony Hopkins a Matthew Rhys wedi eu henwebu yng nghategori’r Actor Gorau ar gyfer gwobrau'r Emmy eleni.

  View more on twitter
 7. Carcharu is-iarll am neges hiliol yn bygwth ymgyrchydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae aristocrat wedi ei garcharu am 12 wythnos ar ôl i lys ei gael yn euog o bostio negeseuon hiliol a bygythiol ar wefan Facebook.

  Roedd Rhodri Colwyn Philipps, 4ydd Is-Iarll Tyddewi wedi cyhoeddi neges yn cynnig £5,000 i unrhyw un oedd yn fodlon rhedeg dros yr ymgyrchydd gwrth-Brexit, Gina Miller, gafodd ei galw'n "fewnfudwr cenhedlaeth gyntaf trafferthus".

  Daeth ei sylwadau yn fuan wedi achos yn yr Uchel Lys, wedi'i arwain gan Ms Miller, oedd wedi dyfarnu bod yn rhaid cael caniatâd gan y senedd cyn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

  Rhodri Colwyn Philipps
 8. Diwrnod 'disglair' i Huw Edwards yn Aberteifi

  Twitter

  Mae'r Gymraeg, yn ogystal â'r haul, wedi bod yn disgleirio i Huw Edwards yn Aberteifi heddiw lle mae'n ffilmio ar gyfer rhaglen newydd.

  View more on twitter
 9. Grenfell yn ysgogi Cerys Matthews i weithredu

  Twitter

  Mae'r gantores Cerys Matthews wedi dweud wrth Gylchgrawn Golwg fod y tân yn Nhŵr Grenfell yn Llundain wedi agor ei llygaid a'i chymell i weithredu'n wleidyddol.

  View more on twitter
 10. Newydd dorriDyn yn euog o ddynladdiad a threisio

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn wedi ei gael yn euog o dreisio ac o ddynladdiad merch ysgol 15 oed yn Y Fflint yn 1976.

  Cafodd corff Janet Commins ei ddarganfod gan blant ar gae ysgol yn y dref wedi iddi fynd ar goll ar 7 Ionawr y flwyddyn honno.

  Roedd Stephen Hough, 58 oed o'r dref, yn gwadu cyhuddiad o'i llofruddio, ac fe'i cafwyd yn ddieuog o hynny gan reithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Iau.

  Ond barn y rheithgor oedd ei fod yn euog o ddynladdiad yn ogystal â chyhuddiadau o dreisio.

  Newydd dorri
 11. Pryder am nifer marwolaethau ceffylau

  South Wales Argus

  Mae elusen anifeiliaid wedi codi pryderon am nifer y ceffylau rasio sydd wedi marw ar gwrs yn ne Cymru.

  Yn ôl y South Wales Argus, mae chwe cheffyl wedi marw ar gwrs Cas-gwent eleni, sy'n gynnydd ar flynyddoedd cynt.

 12. Protest tu allan i swyddfa heddlu wedi helynt Cil-maen

  BBC Cymru Fyw

  Mae trigolion o Gil-maen yn Sir Benfro wedi bod yn protestio y tu allan i swyddfa heddlu ddydd Iau.

  Daw hynny ddeuddydd wedi i swyddogion gael eu galw i "helynt sylweddol" wnaeth bara chwe awr, oherwydd bod pobl leol yn credu fod troseddwr yn byw yn y pentref.

  Dywedodd y Prif Arolygydd Ian John o Heddlu Dyfed Powys wrth y protestwyr, rhai ohonynt yn cario baneri mawr, nad oedd yn gallu mynd i fanylion am yr achos.

  Ddydd Mercher roedd grŵp o brotestwyr wedi mynd i swyddfeydd y cyngor yn Noc Penfro i leisio'u pryderon.

  Cil-maen
 13. Cyhoeddi gwasanaeth bugeilio newydd Maes B

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae trefnwyr Maes B yn yr Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi y bydd gwasanaeth bugeilio yn cael ei gynnig eleni, er cadarnhad na fydd Y Gorlan yno.

  Dywedodd pwyllgor Y Gorlan ddydd Mercher eu bod wedi eu "siomi" gan benderfyniad yr eisteddfod.

  Mae'r eisteddfod bellach wedi cadarnhau y bydd Bugeiliaid Stryd Bangor ac Urdd Sant Ioan yn cynnig "gwasanaeth lles a gofal o safon ar gyfer ein mynychwyr".

  Fe wnaeth y trefnwyr hefyd ddweud y bydd cwmni Franco Welsh o Lanilltud Fawr yn gyfrifol am werthu bwyd ym Maes B.

  Maes B
 14. Llongyfarchiadau Dr Nigel Owens!

  Twitter

  Mae'r dyfarnwr rygbi, Nigel Owens, wedi trydar llun o'i hun wedi iddo dderbyn gradd doethuriaeth, er anrhydedd, gan Brifysgol De Cymru.

  Llongyfarchiadau Dr Nigel!

  View more on twitter
 15. Trosglwyddo pwerau Brexit: Dadansoddiad Adrian Masters

  ITV News

  Mae Golygydd Gwleidyddol ITV Cymru, Adrian Masters, wedi cyhoeddi ei ddadansoddiad o gyhoeddiad y llywodraeth ynglŷn â throsglwyddo pwerau o Ewrop i weinidogion y DU yn dilyn Brexit.

  Mae'n dweud bod rhai ASau wedi rhybuddio am bosibilrwydd "rhyfel ddeddfwriaethol" yn sgil y mesur.

  adrian masters
 16. Mesur Diddymu: 'Ymgais i danseilio'

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi galw'r Mesur Diddymu yn "ymgais bwriadol, oer, i danseilio pobl Cymru".

  Dywedodd y Farwnes Christine Humphreys: "Fe bleidleisiodd pobl dros adael yr UE am eu bod yn teimlo bod yr UE yn rhy bwerus...

  "Fe fydd pobl hefyd yn gwrthod biwrocratiaeth chwyddedig Whitehall gyda gwleidyddion barus yn ceisio bachu mwy o bwerau."

 17. Apelio i yrwyr ar ôl darganfod babi

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth gan unrhyw yrwyr sydd â chamerâu yn eu ceir oedd yn ardal yr A548 yn Nhywyn rhwng 23:30 ar 10 Gorffennaf a 09:00 ar 11 Gorffennaf.

  Cafodd babi newydd-anedig ei ddarganfod yn yr ardal fore Mawrth.

  View more on twitter
 18. Meithrinfa cyngor i gau

  Cyngor Wrecsam

  Mae Cyngor Sir Wrecsam wedi cadarnhau y bydd meithrinfa sydd dan reolaeth yr awdurdod yn cau fis Medi.

  Cafodd meithrinfa Sprouts ei hagor ddwy flynedd yn ôl gyda chymorth ariannol gan y llywodraeth.

  Mae staff y cyngor yn trafod y sefyllfa gyda staff y feithrinfa heddiw, a bydd mwy o fanylion yn ddiweddarach.