a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyn i'r cystadlu ddechrau, cynhelir Oedfa'r Eisteddfod am 10:00am ac yna pasiant y Mudiad Meithrin
  2. Mae'r cystadlu heddiw'n cynnwys corau a dawnsio
  3. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd, fe allant gynnwys iaith gref a themâu dadleuol