a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Mae'r cystadlu yn y Pafiliwn yn dechrau am 10:00 ac yn para' tan yn hwyr heno
 2. Prif seremoni'r dydd yw defod Cadeirio'r Bardd am 16:30
 3. Tro'r Corau Cymysg, Cerdd Dant ac Alaw Werin fydd hi yn ystod y sesiwn hwyr
 4. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd, fe allant gynnwys iaith gref a themâu dadleuol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Cystadlu hwyr yn yr Eisteddfod

  BBC Cymru Fyw

  Mae cystadlu hwyr heno yn yr Eisteddfod ym Modedern, gyda’r corau yn cael y sylw – arhoswch efo ni i wylio’r cyfan yma ar Cymru Fyw.

  www.bbc.co.uk/cymrufyw/eisteddfod

 2. Glaw mân i lawer

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd gyda rhagolygon y tywydd heno:

  Mi fydd hi’n parhau'n gymylog wedi iddi nosi, efo glaw mân i lawer ac awel gref yn chwythu o’r de-orllewin, ond mi neith y glaw glirio tua’r de-ddwyrain erbyn yr oriau man ac mi fydd y gwynt yn gostegu hefyd. Y tymheredd ddim is na 12 gradd celsiws heno.

  Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan dywydd.

 3. Dau ddegawd datganoli

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Roedd Llywydd y Cynulliad, Elin Jones a'r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru yn cael eu holi gan Dewi Llwyd ar y Maes heddiw, wrth iddyn nhw hel atgofion o ddau ddegawd ers datganoli i Gymru.

  Dywedodd yr Athro Jones mai llwyddiant datganoli oedd y gallu i "gymryd cyfrifoldeb dros ein ffawd ein hun", ond bod y Cynulliad wedi "cymryd yn rhy hir i haeddu'r teitl", a bod gwleidyddion yn "ymladd am rym".

  Wrth drafod pwysigrwydd y refferendwm yn 1997, dywedodd Y Llywydd: "Dychmygwch beth fyddai bod yn Gymro heb ddatganoli.

  Ond ychwanegodd bod mwy o waith i'w wneud, a bod "diffyg dealltwriaeth" o Lywodraeth Cymru a'i pherthynas â Llywodraeth y DU.

  Elin Jones, Dewi Llwyd, Richard Wyn Jones
 4. Abraham eisiau "profi ei hun" yn Abertawe

  Clwb Pêl-droed Abertawe

  Mae Tammy Abraham wedi dweud ei fod eisiau "profi ei hun yn yr Uwch Gynghrair" gydag Abertawe.

  Mae'r ymosodwr ifanc ar fenthyg o Chelsea am y tymor ac mae yng ngharfan yr Elyrch ar gyfer y gêm oddi-cartref yn Southampton yfory.

  View more on twitter
 5. Y Cadeirio: Cloi'r seremoni

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r gynulleidfa ar ei thraed i gydganu Hen Wlad Fy Nhadau.

  Eurgain
  Image caption: Eurgain Sara Lloyd yn cyflwyno'r Flodeuged
 6. Y Cadeirio: Cyflwyno'r Corn Hirlas

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mared Wyn Hughes, cyn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Bodedern, sy'n cydflwyno'r Corn Hirlas i'r Prifardd newydd

  mared
 7. Y Cadeirio: Y Ddawns Flodau

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Corn Hirlas yn cael ei gyflwyno gan Mared Wyn Hughes. Yn ei chynorthwyo mae Macwyaid y Llys Bradley Richard Jones a Rhodri Morris Williams.

  Eurgain Sara Lloyd sy'n cyflwyno'r Flodeuged. Mae hi yn cael ei chynorthwyo gan Forynion y Llys, Elliw Mair Huws a Greta Fflur Keen

  Daw y dawnswyr o Ysgolion Cynradd Bodedern, Bryngwran, Llanfairpwll, Llanfechell, Llannerch-y-medd, Morswyn, Goronwy Owen, Y Borth, Y Graig a Santes Gwenfaen.

  Mi gawson nhw eu hyfforddi gan Mair Jones, Mary Evans, Lowri Angharad, Fiona Bridle ac Olwen Green.

  dawns
 8. Prifardd Y Fenni yn cyfarch Prifardd Ynys Môn

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Aneirin Karadog, enillydd y Gadair yn Eisteddfod y Fenni 2016, yn camu i'r llwyfan i gyfarch y Prifardd newydd.

  Mae'r cyfarchiad yn cael ei ddilyn gan un o uchafbwyntiau'r seremoni, Y Ddawns Flodau.

  nei
 9. Y Cadeirio: Cân y Cadeirio

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Kees Huysmans o Dregroes, enillydd y Rhuban Glas yn Eisteddfod y Fenni y llynedd, sy'n canu Cân y Cadeirio.

  kees
 10. Y Cadeirio: Cerdd y Cadeirio

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Osian Rhys Jones yn cael ei gyfarch gan Carwyn Creigllan, cyn-enillydd Gwobr Llwyd o'r Bryn, sy'n adrodd Cerdd y Cadeirio.

  carwyn
 11. Y Cadeirio: Mae'r Archdderwydd yn Cadeirio'r Prifardd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Archdderwydd yn Cadeirio'r bardd buddugol Osian Rhys Jones

  cad
 12. Y Cadeirio: Enw'r bardd buddugol yw...

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Archdderwydd yn cyhoeddi mai Osian Rhys Jones o ger y Ffôr, Pwllheli ond sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd yw'r bardd buddugol.

  osian
 13. Y Cadeirio: Nôl y bardd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae dirprwyaeth yn gadael y llwyfan i nôl y bardd buddugol i'r llwyfan gan ei wisgo mewn mantell borffor.

  osain
 14. Y Cadeirio: Golwg gynta o'r bardd buddugol

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae dyn ifanc wedi codi ar ei draed.

  buddugol
 15. Y Cadeirio: Ar ganiad yr utgyrn...

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Archdderwydd yn galw ar y bardd buddugol i godi ar ei draed/thraed ar ganiad yr utgyrn.

 16. Y Cadeirio: Ffug enw'r bardd buddugol yw . . . .

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Dywedodd Peredur Lynch:

  "Yn 'y marn i, Merch y Drycinoedd sy'n dod i'r brig. Ond mae Emyr a Huw yn ffafrio Gari.

  Mi rydw i, wrth gwrs, yn derbyn dyfarniad mwyafrifol y ddau ac yn cyhoeddi'n llawen felly mai ffugenw'r bardd buddugol ydi Gari.

 17. Y Cadeirio: Tri yn dod i'r brig

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae tri o'r cystadleuwyr - Ail Don, Merch y Drycinoedd a Gari - yn llwyr deilyngu'r gadair, ac oedd, mi oedd hi'n gystadleuaeth glós.

  cynull
  Image caption: Mae'r gynulleidfa wedi eu plesio bod teilyngdod eleni
 18. Y Cadeirio: Oes na deilyngdod?

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  "Mae 'na bump yn y ras, ond oes 'na deilyngdod?

  "Wel, os buo 'na rioed deilyngdod fe'i cafwyd yma ym Mȏn eleni."

  peredur
 19. Y Cadeirio: Y Feirniadaeth

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Dywedodd Yr Athro Peredur Lynch:

  "Fe wnaeth 12 gystadlu eleni"

  peredur
 20. Y Cadeirio: Y beirniaid

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Archdderwydd Geraint Llifon yn croesawu pawb i'r seremoni ac yn cyflwyno'r beirniaid, Peredur Lynch, Huw Meirion Edwards ac Emyr Lewis.

  Peredur Lynch, Athro yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor sy'n traddodi'r feirniadaeth.

  beirn