a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Dadl: Mesur yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)
  4. Datganiad: Caffael Gwasanaethau Rheilffyrdd a'r Metro
  5. Datganiad: Diwygio Llywodraeth Leol
  6. Datganiad: Banc Datblygu Cymru
  7. Dadl: Egwyddorion Cyffredinol Mesur Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)
  8. Dadl: Cyllideb Atodol Gyntaf 2017-18
  9. Dadl: Cyfnod 4 Mesur yr Undebau Llafur (Cymru)