a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Staff Cynulliad 'angen Cymraeg sylfaenol'
 2. Lansio rhwydwaith i wella mathemateg
 3. Sefydlu academi i radiolegwyr

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw!

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni am wythnos arall. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Llun am 08:00.

 2. Penwythnos o dywydd cymysg

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd efo'r tywydd ar gyfer heno a'r penwythnos:

  "Bydd hi'n ddigon dymunol weddill y dydd, mae hi dal yn sych efo 'sbeidiau braf, ac yn eitha cynnes yn nwyrain y wlad .

  "Bydd hi'n dal yn sych heno, cyn i rywfaint o law ledu o Ynys Môn dros nos; a fydd hi'n fwy ansefydlog ac yn fwy trymaidd dros y penwythnos wrth i'r gwynt chwythu o'r de-orllewin, ac wrth i fwy o law ledu o Fôr yr Iwerydd.

  "Bydd hi'n wlypach yn y gorllewin, yn enwedig yn Sir Benfro ac ar dir uchel fel mynyddoedd yr Elenydd ac Eryri - digon o niwl ar y bryniau, ond yn sychach yn nwyrain y wlad. Bydd y tywydd yn gwella pnawn dydd Sul pan fydd hi'n troi'n brafiach yn y gogledd i ddechrau, a fydd hi'n noson eitha braf i ni gyd."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 3. Rhybudd i bobl Aberystwyth fod yn wyliadwrus!

  Cambrian News

  Mae'r Cambrian News yn adrodd bod Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio trigolion Aberystwyth I fod yn wyliadwrus ar ôl iddyn nhw ddarganfod dwy ddyfais amheus mewn peiriant twll yn y wal yn y dref.

  Mae'r heddlu yn amau mae camera oedd un ddyfais a'r llall yn declun darllen cardiau mewn dau beiriant yn Banc TSB yn y dref.

  Mae'r Heddlu wedi meddiannu’r dyfeisiadau yn rhan o'i hymchwiliad.

  Mae'r heddlu ar unrhyw un gyda gwybodaeth i gysylltu gyda nhw ar 101.

  Peiriant twll yn y wal
 4. Marwolaeth claf iechyd meddwl yn 'gyfreithlon'

  BBC Cymru Fyw

  Daeth cwest i'r casgliad bod claf iechyd meddwl wedi cael ei ladd yn gyfreithlon gan ddyn roedd e wedi ymosod arno.

  Bu farw Khoung Lam, oedd â sgitsoffrenia, yng Nghaerdydd ym Mehefin 2015.

  Clywodd y cwest ei fod wedi ymosod ar David Owen gyda gwregys, a bod y gwregys yn ddiweddarach wedi cael lapio am wddf Mr Lam.

  Roedd Mr Lam wedi cael ei ryddhau o ysbyty am y diwrnod gyda goruchwyliwr pan fu farw.

  David Owen
 5. Pryderon ynghylch Adran y Gymraeg a Cheltaidd Aber

  Golwg 360

  Mae Golwg 360 yn adrodd bod cyn-bennaeth Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn “poeni” ac yn “pryderu” ynghylch sefyllfa bresennol yr adran.

  Bu’r Athro Gruffydd Aled Williams yn bennaeth adran rhwng 1995 a 2008.

  Mae nifer o staff a myfyrwyr wedi mynegi eu pryderon ynghylch bwriad tybiedig y brifysgol i gael gwared ar dair swydd ddarlithio yno.

  Fe benderfynodd Prifysgol Aberystwyth i gael gwared ar ddwy swydd sy’n golygu bod nifer y darlithwyr wedi gostwng o 12 i saith ers 2014.

  Prifysgol Aber
 6. Pryder am effaith tai newydd ar gaeau chwarae Talacharn

  BBC Cymru Fyw

  Mae pryder yn Nhalacharn y gallai'r gymuned leol fod ar eu colled o ran cyfleusterau, wedi i gynlluniau newydd gael eu cyflwyno i adeiladu 42 o dai newydd.

  Cafodd y cais newydd i adeiladu tai ger caeau rygbi a chriced y dref eu cyflwyno gan dirfeddianwyr lleol, Paul a Bethan Thomas.

  Ond yn wahanol i gais blaenorol, nid yw'r un yma'n cynnwys cytundeb i ddarparu buddion i'r gymuned leol a'r clwb athletau lleol.

  Mae dros 300 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu'r cynllun newydd, ar y sail nad yw'n cynnig yr un manteision cymunedol.

  Caeau chwarae
 7. Pennaeth newydd i'r farnwriaeth

  Twitter

  Mae'r prif weinidog Theresa May wedi cyhoeddi mai'r Arglwydd Ustus Burnett fydd pennaeth nesa'r farnwriaeth yng Nghymru a Lloegr yn dilyn ymddeoliad yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, medd y Law Society Gazette.

  Bydd yr Arglwydd Ustus Burnett yn dechrau yn ei swydd newydd fis Hydref.

  View more on twitter
 8. Pope yn ymuno â'r Cardiff Devils

  Chwaraeon BBC Cymru

  Mae tîm hoci iâ Cardiff Devils wedi arwyddo y blaenwr o Ganada, Matt Pope. Daw Pope i Gaerdydd o glwb Tohoku Free Blades yn Japan.

  devils
 9. Amddiffyn rôl Cyngor Celf wedi adolygiad Llenyddiaeth Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae pennaeth Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC) wedi amddiffyn corff dan ei reolaeth sydd wedi ei feirniadu'n hallt gan adolygiad diweddar.

  Dywedodd cadeirydd CCC bod adolygiad o waith Llenyddiaeth Cymru gafodd ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru yn "siomedig tu hwnt".

  Fe wnaeth yr adolygiad argymhell tynnu nifer o gyfrifoldebau gan Lenyddiaeth Cymru, a'u trosglwyddo i'r Cyngor Llyfrau.

  phil george
  Image caption: Phil George yw cadeirydd CCC
 10. Beiciwr modur arall wedi marw

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod beiciwr modur fe mewn gwrthdrawiad ar yr A487 ym Mhantperthog ger Machynlleth ddydd Sadwrn diwethaf wedi marw yn yr ysbyty yn Abertawe.

  Roedd y dyn yn ei 50au ac o ardal Sir Gaerhirfryn.

  View more on twitter
 11. Carcharu dau am gam-drin dofednod

  RSPCA Cymru

  Mae dau ddyn wedi'i carcharu am 16 wythnos yr un am gamdrin dofednod yn Gilfach Goch yn y Rhondda.

  Mae Chase Alan English, 30 oed a Dean Evans, 27 oed hefyd wedi eu gwahardd am oes rhag cadw dofednod. Bydd rhaid i'r ddau dalu costau o £115 yn ogystal.

  Fe wnaeth yr RSPCA fynychu rhandir yn y Gilfach Coch a darganfod dofednod mewn "cyflwr anaddas" ac yn "ymddangos yn llwglyd".

 12. Eisteddfod: Maes pebyll teuluol yn llawn

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi bod y maes gwersylla teuluol ar gyfer yr ŵyl eleni’n llawn.

  Gyda’r maes carafanau’n llawn ers misoedd, roedd yr Eisteddfod wedi parhau i gymryd archebion ar gyfer gwersylla, ond erbyn hyn, does dim modd archebu lle.

  Meddai Elfed Roberts, “Diolch i bawb sydd wedi archebu lle ar gyfer yr Eisteddfod eleni. Roedd y galw am safleoedd carafán eleni’n uchel iawn, ac erbyn hyn rydan ni hefyd wedi llenwi pob un o’r ddau gant o safleoedd gwersylla oedd gennym ar gael ar y maes teuluol.

 13. Carchar am drywanu

  Wales Online

  Mae dau berson wedi eu carcharu wedi i ddyn gael ei drywanu wrth yrru yn Y Barri.

  Roedd Travish Furnish wedi trywanu'r dyn, ac fe gafodd saith mlynedd o garchar, tra cafodd ei gariad Demi Smart ei charcharu am bedwar mis am gynorthwyo troseddwr.

  View more on twitter