a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cyn-gyfarwyddwr i arwain adolygiad S4C?
 2. Meddyg Cymraeg i Ddyffryn Nantlle
 3. Chwaraeon Cymru: 'Angen gwelliannau'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw, Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Iau am 08:00.

 2. Prestatyn dan ddŵr

  Twitter

  Mae tref Prestatyn yn sir Ddinbych dan ddŵr yn dilyn stormydd brynhawn Mercher. Dyma'r olygfa ar y stryd fawr yn gynharach heddiw.

  Prestatyn
 3. Rhagor o gawodydd trwm dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd â rhagolygon ar gyfer heno:

  Mae 'na rai cawodydd trwm iawn a tharanllyd yn bosib mewn rhannau o'r gogledd a'r dwyrain yn enwedig wrth iddi nosi, gyda rhybudd mewn grym tan hanner nos.

  Yn sych ar y cyfan i weddill y wlad dros nos fodd bynnag, ac mi neith y cawodydd glirio tua’r dwyrain yn ystod yr oriau man.

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 4. Cyhuddo dau o lofruddio dynes yn Sir Benfro yn 2011

  BBC Cymru Fyw

  Mae dau berson wedi ymddangos yn y llys wedi'u cyhuddo o lofruddio dynes oedrannus yn Sir Benfro yn 2011.

  Daw'r cyhuddiadau wedi i Heddlu Dyfed Powys ddweud eu bod wedi cynnal "ymchwiliad trylwyr diweddar" i farwolaeth Betty Guy o ardal Hwlffordd chwe blynedd yn ôl.

  Fe wnaeth Penelope John, 50 o Landudoch, a Barry Rogers, 32 o Abergwaun, ymddangos yn Llys Ynadon Hwlffordd ddydd Mercher wedi eu cyhuddo o lofruddio Ms Guy, oedd yn 84 pan fu hi farw.

 5. Cymylau storm dros ogledd Cymru

  Mae'r ffotograffydd Aaron Crowe wedi anfon llun at BBC Cymru o gymylau stormus yn datblygu dros ogledd Cymru brynhawn Mercher.

  Storm
 6. Cymro'n holi cyflwynydd Radio 2 am ei gyflog yn fyw ar yr awyr

  Golwg 360

  Mae Golwg 360 yn adrodd sut wnaeth dyn o Forgannwg ffonio rhaglen radio Jeremy Vine ar Radio 2 a'i holi am ei gyflog, ar ôl y cyhoeddiad ei fod yn ennill cyflog o fwy na £700,000.

  Ffoniodd Harry Jones y rhaglen i ofyn i’r cyflwynydd a oedd e’n teimlo embaras ynghylch ei gyflog yn dilyn adroddiad blynyddol y BBC oedd yn cyhoeddi cyflogau nifer o sêr y gorfforaeth.

  Jeremy Vine
 7. Cau ysgol yn sir Ddinbych oherwydd llifogydd

  BBC Cymru Fyw

  Daeth cadarnhad gan Ysgol Uwchradd Prestatyn bod yr ysgol ar gau ddydd Iau oherwydd llifogydd yn dilyn tywydd stormus brynhawn Mercher.

  Llifogydd
 8. Rhiant yn marw yn y môr wrth geisio achub ei ferch

  Wales Online

  Mae Wales Online yn adrodd bod rhiant wedi marw tra ar wyliau yn yr Eidal wrth iddo geisio achub ei ferch oedd mewn trafferthion yn y môr.

  Bu farw Simon Alessandro Pearson, 47 oed o Bowys wrth iddo geisio achub ei ferch 10 oed o'r môr ar draeth Bosco Verde yn Ostuni.

  Mae Wales Online yn dweud ei fod wedi ei gipio gan gerrynt y môr.

  Llwyddodd achubwr i gyrraedd y ferch fach a'i dychwelyd i'r traeth, ond bu farw yn ddiweddarach wrth ddychwelyd i'r môr i geisio achub Mr Pearson.

 9. Difforddwr tân yn ddieuog o ymosodiad rhyw

  BBC Cymru Fyw

  Mae diffoddwr tân o Gaerfyrddin wedi ei gael yn ddieuog o ymosodiad rhyw yn erbyn cydweithiwr.

  Roedd David Richard Lewis, 40 oed wedi gwadu'r pum cyhuddiad yn ei erbyn yn Llys y Goron Abertawe.

  Roedd wedi'i gyhuddo o gyflawni ymosodiadau rhyw ar un o'i gydweithwyr dros gyfnod o 17 mis.

  Fe gymerodd hi bedair awr a hanner i chwe dyn a chwe dynes ar y rheithgor ddyfarnu Mr Lewis yn ddieuog.

  David Richard Lewis
 10. Dyn yn sownd dan gerbyd yng Nghasnewydd

  Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

  Mae' Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cadarnhau bod swyddogion wedi ymateb i alwad frys y bore 'ma bod dyn mewn trafferthion mewn uned ddiwydiannol yng Nghasnewydd.

  Erbyn i'r ambiwlans gyrraedd roedd y dyn yn sownd o dan gerbyd.

  Cafodd ei gludo i Ysbyty Brenhinol Gwent ble mae'n parhau mewn cyflwr sefydlog.

  Ambiwlans
 11. Ymateb adolygiad celfyddydau 'ddim yn ddefnyddiol'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi dweud nad yw'r ffordd mae mudiadau celfyddydol wedi ymateb i adolygiad beirniadol yn "ddefnyddiol".

  Fe wnaeth adolygiad gafodd ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru argymell tynnu cyfrifoldebau a chyllid oddi wrth Lenyddiaeth Cymru.

  Dywedodd Llenyddiaeth Cymru bod yr adroddiad yn llawn "camgymeriadau", ac fe wnaeth y Cyngor Celfyddydau feirniadu'r adroddiad hefyd.

  Mae Mr Skates wedi dweud ei fod wedi synnu i weld "sylwadau personol yn ymddangos arlein" all danseilio ei ymateb i'r adroddiad.

  Llen Cymru
 12. Bethan yn holi Morgan Tomos

  Blog

  Ar ei blog mae'r awdur Bethan Gwanas yn holi Morgan Tomos, sy'n adnabyddus am ei gyfres Alun yr Arth.

  Daw Morgan o Gaernarfon yn wreiddiol er yn byw yn Birmingham ar hyn o bryd – ond mae'n ceisio gwneud ei ffordd yn ôl i Gymru.

  gwanas
 13. Apelio am wybodaeth am lanc ar goll

  ITV News

  Mae ITV yn dweud bod Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth am lanc 16 oed sydd wedi bod ar goll ers rhai dyddiau.

  Mae Bradley Hemmings o Fro Morgannwg ond mae ganddo gysylltiadau â Maerdy ac Aberhonddu.

 14. Prynu rhan o'r Wyddfa?

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd bod ffermwr yn ceisio gwerthu tir ar Yr Wyddfa.

  Yn rhan o'r tîr mae'n ei werthu mae 'stâd Cwm Arddu, sy'n 112 erw ac yn un o'r llefydd gorau ym Mhrydain ar gyfer dringo.

  Mae'r stâd yn cael ei werthu yn gyflawn am £2.5m, ond mae 388 erw arall ar werth am £12,000 yr erw.

  wyddfa
 15. Labadie i fethu dechrau'r tymor?

  South Wales Argus

  Mae'r South Wales Argus yn adrodd bod amheuaeth ynglŷn â ffitrwydd Joss Labadie, capten Casnewydd, cyn dechrau'r tymor newydd.

  Cafodd Labadie lawdriniaeth i'w arddwn ym mis Mai, a olygodd ei fod wedi methu gemau cyfeillgar Casnewydd dros yr haf.

  labadie
 16. Cwmderi yn 'le diogel i fyw'

  ITV News

  Mae gwefan ITV News yn adrodd bod pentref dychmygol Pobol y Cwm, Cwmderi yn le mwy diogel i fyw na un o drefi'r ardal mae'r ddrama'n seiliedig arni, Llanelli.

  Mae gwaith ymchwil gan arbenigwyr diogelwch yn dangos bod llai o droseddau yng Nghwmderi na Llanelli, gyda 2.4 digwyddiad am bob 100 o bobl sy'n byw yng Nghwmderi o'i gymharu gyda 3.6 trosedd i bob 100 o bobl sy'n byw yn Llanelli.

  Dyma'r ail le dychmygol mwyaf diogel i fyw ar ôl Ambridge ble mae drama Radio 4, The Archers, yn digwydd.

  Cwmderi
 17. Cadarnhau meddyg Cymraeg i weithio yn Nyffryn Nantlle

  BBC Cymru Fyw

  Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cadarnhau y bydd meddyg teulu yn dod i weithio mewn meddygfa yn Nyffryn Nantlle yn yr hydref.

  Daw yn dilyn pryderon gan nifer o bobl leol na fyddai meddyg Cymraeg yn gweithio yn yr ardal yn y dyfodol, wrth i feddygfa Dolwenith gau ym Mhen-y-groes.

  Meddygfa