a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn...

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw.

  Bydd y Llif Byw yn ôl am 8 bore 'fory gyda holl newyddion a chwaraeon y dydd.

  Tan hynny, da bo chi.

 2. Sgidie, sgidie, sgidie!

  Twitter

  Cyn i ni'ch gadael chi, llun gwych o oes a fu a ddaeth i feddiant Archifau Morgannwg..

  View more on twitter
 3. Deg llun trawiadol o Drawsfynydd

  Y Lolfa

  Mae gwasg y Lolfa wedi cyhoeddi deg llun hanesyddol o Drawsfynydd sy'n ymddangos mewn cyfrol newydd i gofio canmlwyddiant marwolaeth Hedd Wyn yn haf 2017.

  Maen nhw'n cynnwys llun o falŵn awyr a dorrodd yn rhydd gyda dau ddyn yn ei basged.

  "Llwyddodd un dyn i neidio oddi arni, ond daliwyd troed y llall a bu’n hongian yno wrth i’r falŵn deithio am Y Bala," meddai'r sylw dan y llun.

  View more on twitter
 4. Gwarchod y gwartheg sy'n gwarchod y pili-palod

  BBC Cymru Fyw

  Mae ymgyrchwyr yn gofyn i fodurwyr i arafu wrth groesi tir comin yn Nghastell-nedd Port Talbot sy'n gartref i iar fach yr haf brin, ar ôl i bedair buwch a oedd yn pori yno gael eu lladd mewn gwrthdrawiadau.

  Mae'r gwartheg yn chwarae rôl gadwraethol bwysig trwy gadw'r borfa ar Gomin y Rhos, yng ngogledd y sir, at daldra sy'n ddelfrydol ar gyfer Britheg y Gors.

  Ond mae'r comin wedi'i hollti gan y ffordd gyflym rhwng Creunant ac Ystradgynlais, ac mae pedair buwch wedi eu taro a'u lladd dros y ddwy flynedd diwethaf.

  Apel
  Image caption: Mae Britheg y Gors yn un o ieir bach yr haf prinaf Cymru
 5. Cofio'r 'band pop Cymraeg cyntaf'

  Twitter

  Mae Cylchgrawn Golwg yr wythnos hon yn cofio perfformiad cyntaf y 'band pop Cymraeg cyntaf', Y Blew, 50 mlynedd yn ôl.

  View more on twitter
 6. Dim Lolfa Lên ym Môn yn 'golled fawr'

  BBC Cymru Fyw

  Mae absenoldeb y Lolfa Lên ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn "golled fawr", yn ôl prif lenor y llynedd.

  Ers Eisteddfod 2014, mae Llenyddiaeth Cymru wedi cynnal digwyddiadau llenyddol llai ffurfiol yn y Lolfa.

  Dywedodd Eurig Salisbury wrth Taro'r Post bod y gofod wedi "darparu rhywbeth llenyddol ar y maes nad ydy'r Babell Lên yn gallu ei wneud".

  Lolfa Len
 7. Cawodydd trymion ar y ffordd

  Tywydd, BBC Cymru

  "Heno bydd cawodydd trymion ar hyd glannau'r de orllewin a'r gorllewin, gyda'r rhein yn lledu'n raddol tua'r dwyrain," meddai Llyr Griffiths-Davies.

  "Y tymheredd isa'n 12C. Dros nos bydd glaw'n cyrraedd o'r gorllewin, gyda rhybudd o law trwm a gwyntoedd cryfion ddydd Gwener."

  Am ragolygon y pum diwrnod nesaf ewch i'r wefan dywydd.

 8. Brwydr ffermwr ifanc yn erbyn leukemia

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae ffermwr 23 oed o Gaernarfon sydd wedi bod yn brwydro gyda leukenia yn rhybuddio bod angen i ffermwyr edrych ar ôl eu hunain wedi iddo fod yn dioddef am fisoedd cyn deall ei fod yn sâl.

  Dywedodd Bryn Roberts wrth Cymru Fyw sut mae ei fywyd wedi newid yn llwyr ers yr adeg hon llynedd.

  Bryn Roberts
 9. Ar y Post Prynhawn rhwng 5 a 6...

  Post Prynhawn

  BBC Radio Cymru

  Alun Thomas fydd yn trafod rhai o straeon mawr y dydd ar y Post Prynhawn...

  View more on twitter
  Trenau
 10. Cipolwg i chi o faes y Brifwyl o'r awyr...

  Twitter

  Ymhen pythefnos, fe fydd miloedd o bobl yn troi eu golygon i Fôn ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2017, a diolch i Foniar nid anenwog, dyma flas o'r olygfa fydd yn eu disgwyl...

  View more on twitter
 11. Llanc 17 oed yn wynebu cyhuddiadau terfysgol

  BBC Cymru Fyw

  Bydd llanc 17 oed o Rondda Cynon Taf yn mynd o flaen llys yn yr Hydref ar gyhuddiadau o gynllunio i gynnal ymosodiad terfysgol yng Nghaerdydd.

  Fe aeth gerbron llys yr Old Bailey'n gynharach ar ôl cael ei arestio ddydd Mawrth.

  Does dim modd cyhoeddi enw'r llanc oherwydd ei oed, ond mae hefyd yn wynebu cyhuddiad o gyhoeddi negeseuon ar Instagram yn annog eraill i gynnal ymosodiadau i godi arswyd.

  Old Bailey
 12. Ethol Vince Cable yn arweinydd newydd y Democratiaid Rhyddfrydol

  Twitter

  Mae Vince Cable wedi ei ethol yn ddiwrthwynebiad yn arweinydd newydd y Democratiaid Rhyddfrydol.

  Mae'n olynu Tim Farron, a gyhoeddodd ei fod yn rhoi'r gorau i'r arweinyddiaeth wedi canlyniad siomedig y blaid yn yr etholiad cyffredinol ym mis Mehefin.

  Fe gollodd y blaid ei hunig sedd yng Nghymru, Ceredigion, yn yr etholiad hwnnw.

  View more on twitter
 13. Carchar i yrrwr am daro cerddwr ar ôl 10 peint o gwrw

  BBC Cymru Fyw

  Mae gyrrwr wedi ei garcharu am daro cerddwr, cyn ffoi o'r safle, ag yntau wedi yfed 10 peint o gwrw.

  Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Shaun Poole, 35 oed, wedi colli rheolaeth ar ei gar ar Ffordd Newydd yng Nglyn Ceiriog, Wrecsam ar 22 Mehefin.

  Cafodd Ciron Davies ei daflu i'r awyr gan nerth yr ergyd, cyn ei adael yn gorwedd wedi anafu'n ddrwg yn nghanol y ffordd.

  Gyrru dan ddylanwad
 14. Rhybudd am sgamiau i bobl sy'n chwilio am gariad arlein

  Golwg 360

  Mae pobl Sir Gâr yn cael eu rhybuddio i gymryd gofal wrth chwilio am gariadon ar-lein wedi cyfres o 'sgamiau serch' meddai Golwg 360.

  Sgamiau serch
 15. Cadw swyddi Porthmadog yn 'ymateb cadarnhaol i bryderon lleol'

  BBC Cymru Fyw

  Mae AS Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd wedi croesawu'r newyddion y bydd swyddi Cyllid a Thollau yn aros ym Mhorthmadog.

  Dywedodd Liz Saville Roberts ei bod yn "falch" bod y llywodraeth "wedi ymateb yn gadarnhaol i bryderon pobl leol".

  Hefyd yn croesaw'r newyddion mae Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol, sy'n dweud bod y cyhoeddiad yn ganlyniad i waith difliono'r undeb dros y flwyddyn ddiwethaf.

  Swyddi
 16. Anrhydedd prifysgol arall i Chris Coleman

  Twitter

  Wedi derbyn cymrodoriaeth er anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor yn gynharach yr wythnos hon mae Chris Coleman wedi ei anrhydeddu eto, gan Brifysgol Caerdydd y tro yma.

  View more on twitter
 17. Dedfrydu dyn oedd yn cludo cyffuriau i Aberystwyth

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn wedi cael dedfryd o garchar gohiriedig, wedi iddo gael ei ddal yn ceisio cludo gwerth £7,000 o ganabis 'skunk' o Gaerlŷr i Aberystwyth.

  Cafodd Romel Ahmed, 24 oed, ei atal gan yr heddlu am ei fod yn siarad ar ei ffôn symudol wrth yrru ei gar.

  Daeth yr heddlu o hyd i'r cyffuriau wrth i Amhed nôl ei drwydded yrru o ddror ei gar.

  Canabis
 18. Cymru ac Iwerddon yn cydweithio ar effaith newid hinsawdd

  Twitter

  Mae prosiect ar y cyd rhwng Cymru ac Iwerddon, Cherish, sy'n astudio effeithiau newid hinsawdd ar dreftadaeth ddiwylliannol ardaloedd arfordirol Môr Iwerddon wedi ymweld â'u hynys Gymreig gyntafar daith i Ynys Enlli.

  View more on twitter