a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod, ac am yr wythnos. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 fore Llun, a bydd y newyddion diweddaraf ar ein hafan trwy gydol y penwythnos.

 2. Cynlluniau amaeth yn 'wenwynig yn economaidd'

  BBC Wales News

  Mae Plaid Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o roi "ansicrwydd dros ddyfodol taliadau ffermwyr" yn dilyn Brexit.

  Dywedodd Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Michael Gove y bydd yn rhaid i ffermwyr ddangos eu bod yn haeddu cymorthdaliadau yn y dyfodol, fel rhan o'i weledigaeth ar gyfer "Brexit Werdd".

  Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar amaeth, Ben Lake, ei fod yn fygythiad "gwenwynig yn economaidd" i fygwth bywoliaeth cynhyrchwyr bwyd.

  Amaeth
 3. Enwau newydd yng ngharfan rygbi'r gynghrair

  BBC Sport Wales

  Mae hyfforddwr Cymru, John Kear wedi galw chwe chwaraewr newydd i garfan hyfforddi Cymru cyn Cwpan y Byd Rygbi'r Gynghrair.

  Calvin Wellington, Elliot Jenkins, Zak Williams, Josh Ralph, Caleb Aekins a Daniel Brown yw'r enwau newydd.

  Bydd Cymru'n dechrau eu hymgyrch yn y gystadleuaeth yn erbyn Papua New Guinea ar 28 Hydref.

  Calvin Wellington
  Image caption: Mae Calvin Wellington yn chwarae dros glwb St Helens
 4. Idriss Saadi yn gadael Caerdydd

  Pêl-droed, BBC Cymru

  View more on twitter
  Idriss Saadi
 5. Rhybudd am dorri gwasanaethau yng Nghaerdydd

  BBC Wales News

  Mae Cyngor Caerdydd wedi rhybuddio y gallai rhai gwasanaethau gael eu torri wrth i'r awdurdod wynebu gorfod arbed £74m o'i gyllideb dros y tair blynedd nesaf.

  Mae'n rhaid i'r cyngor arbed £25 yn 2017-18, un ai trwy gynyddu treth cyngor, defnyddio eu cronfeydd, rhoi cap ar gyllidebau ysgolion neu dorri gwasanaethau.

  Mae'r awdurdod eisoes wedi gwneud arbedion o £200m dros y degawd diwethaf.

  Caerdydd
 6. Archfarchnad i werthu cig oen o Gymru

  BBC Cymru Fyw

  Bydd un o archfarchnadoedd mwyaf Prydain, Asda, yn gwerthu Cig Oen Cymru ar gownteri cig 72 o'u siopau mwyaf nes yr hydref.

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC), ar y cyd a chwmni Asda, wedi cyhoeddi y bydd cig ar werth yng nghownteri'r archfarchnad ar draws Gymru a Lloegr.

  Dywed HCC fod y cyhoeddiad yn hwb sylweddol i ddiwydiant cig oen sy'n cyfrannu £267m i economi Cymru pob blwyddyn.

  ASDA
 7. Yr Elyrch am geisio denu Wilshere i Gymru?

  The Daily Telegraph

  Mae'r Telegraph yn adrodd bod rheolwr Abertawe, Paul Clement, â diddordeb denu chwaraewr canol cae Lloegr ac Arsenal, Jack Wilshere i Gymru.

  Ond yn ôl y papur newydd, mae'r Elyrch yn wynebu cystadleuaeth i'w arwyddo gan West Ham United, Newcastle a Sampdoria yn Yr Eidal.

  Mae gan Wilshire flwyddyn ar ôl ar ei gytundeb ag Arsenal, ond mae nifer yn meddwl y eu bod yn agored i'w werthu cyn hynny.

  Jack Wilshere
 8. Devils Caerdydd yn arwyddo amddiffynnwr

  BBC Sport Wales

  Mae tîm hoci iâ Devils Caerdydd wedi arwyddo'r amddiffynnwr Bryce Reddick o glwb Aalborg Pirates yn Denmarc.

  Mae'r gŵr o Winnipeg, Canada, wedi chwarae yn yr Unol Daleithiau, Ffrainc a Norwy yn y gorffennol.

  Mae gêm gyntaf Caerdydd yn y Gynghrair Elît ar 9 Medi, wrth iddyn nhw groesawu Milton Keynes i'r brifddinas.

  Bryce Reddick
 9. Gwadu dwyn car wrth fygwth â chyllell

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn wedi gwadu dwyn car gan ddyn gan ei fygwth â chyllell yng Nglannau Dyfrdwy.

  Fe wnaeth Daniel Boardman, 27 o Ellesmere Port, ymddangos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug heddiw trwy gyswllt fideo o garchar Altcourse yn Lerpwl.

  Mae wedi'i gyhuddo o ddwyn car Volkswagen Golf Andrew Smith yng Nghei Connah ddydd Sadwrn diwethaf ar ôl ei fygwth â chyllell.

  Cafodd Mr Boardman ei gadw yn y ddalfa nes ei achos ym mis Rhagfyr.

 10. Tynnu cerbyd o ddŵr ym Mhen-y-bont

  Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn dweud bod car wedi ei dynnu o ddŵr ym Mhen-y-bont y prynhawn 'ma.

  Dywedodd y llefarydd bod dau berson oedd yn y cerbyd wedi llwyddo i ddianc o'r car. Mar Heol Heronston bellach ynghau.

 11. Rhybudd melyn am law yng Nghymru

  Y Swyddfa Dywydd

  Mae'r Swyddfa Dywydd wedi diweddaru'r rhybudd melyn am law heddiw.

  Mae'n debyg o effeithio Cymru dros y prynhawn.

  View more on twitter
 12. Cyfle arall i Liam Williams

  Bocsio, BBC Cymru

  Bydd y Cymro Liam Williams yn cael cyfle arall i herio Liam Smith ar ôl iddo orfod tynnu allan o'r ornest rhwng y ddau ym mis Ebrill gydag anaf.

  View more on twitter
 13. Y Gorlan i barhau ar y maes

  BBC Cymru Fyw

  Bydd gwasanaethau'r Gorlan yn cael eu gweld ar faes yr Eisteddfod eleni, er na fydd y gwirfoddolwyr ym Maes B.

  Dywedodd y mudiad y byddai aelodau'n gwersylla ar fferm agos, ac yn cynnal gwasanaethau amrywiol ar y maes.

  Yn gynharach yn y mis, dywedodd yr Eisteddfod eu bod wedi penderfynu "cydweithio gyda grŵp sy'n lleol i ardal yr Eisteddfod" er mwyn darparu gwasanaethau Maes B eleni.

  Gorlan
 14. Fideo datblygiadau Llundain

  Golwg 360

  Yn ôl Golwg360, mae un o gyrff pwysica’ Llundain wedi cyhoeddi ffilm yn y Gymraeg sy’n rhoi cipolwg ar ddatblygiadau adeiladu sydd ar y gweill yn y ddinas.

  Dyma’r ffilm gyntaf yn yr iaith Gymraeg y mae Corfforaeth Dinas Llundain wedi’i chyhoeddi, ac mae Gwyn Richards, Pennaeth Cynllunio Trefol y ddinas, yn gobeithio bod mwy o fideos o'r fath i ddod eto yn y dyfodol.

  View more on youtube