a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 'Tanfuddsoddi' mewn anhwylderau bwyta
  2. ASE UKIP yn galw am ddiarddel Brown o'r blaid
  3. Teleri Fielden yn ennill Ysgoloriaeth Llyndy Isaf

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

A dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw.

Os ydych chi yn y Sioe Frenhinol, yna mwynhewch eich noson a'r tywydd braf yn Llanelwedd!

Fe fyddan ni'n ôl yn y bore gyda'r diweddara' o'r sioe, ynghyd â gweddill newyddion a chwaraeon Cymru.

Hwyl am y tro!

Elliot a Jacob o Llanelwedd yn joio mas draw ar faes y sioe
BBC
Elliot a Jacob o Llanelwedd yn joio mas draw ar faes y sioe

Undeb Amaethwyr yn beirniadu 'diffyg cyfathrebu'

Sioe Frenhinol Cymru

Wrth i wleidyddion dyrru i Lanelwedd heddiw, mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw am gynhadledd rhynglywodraethol i ddelio â Brexit.

Yn ôl llywydd yr undeb, Glyn Roberts, mae "cynnydd wedi bod yn araf ar faterion allweddol oherwydd diffyg cyfathrebu rhwng llywodraethau'r DU a Chymru."

"Mae cynhadledd amaethyddol rhynglywodraethol yn hanfodol i sicrhau cynnydd ar y materion cyfansoddiadol pwysig sy'n rhaid delio â nhw cyn bod grymoedd yn dod yn ôl i Frwsel o Lundain."

Brwydro canser a'r Sioe Fawr

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae un ffermwr ifanc o Gaernarfon wedi dweud wrth adran Gylchgrawn Cymru Fyw bod "isio i ffarmwrs fod yn fwy parod i fynd at y doctor."

Yr wythnos ddiwetha', wrth adrodd ei hanes yn brwydro leukemia, dywedodd Bryn Roberts sy'n 23 oed: "Byswn i'n dweud 'gwnewch amser i'ch iechyd, dwi 'di dysgu does dim pwynt gweithio'n rhy galed."

Bryn Roberts gyda nyrsus Ysbyty Gwynedd
BBC
Bryn Roberts gyda nyrsus Ysbyty Gwynedd

Noson sych

Tywydd, BBC Cymru

Mae disgwyl noson sych heno, gyda'r tymheredd ddim is na 10C.

Diwrnod braf arall fory gydag ysbeidiau heulog ond posibilrwydd o gawodydd yn y prynhawn. Tymheredd uchaf 22C.

Dim lle i Georgia yn yr wyth olaf

Chwaraeon BBC Cymru

Ym Mhencampwriaethau Nofio'r Byd yn Budapest, mae Georgia Davies wedi methu â'i gwneud hi i'r rownd derfynol y dull cefn 100m.

Fe orffennodd hi'n pedwerydd yn y rownd gyn-derfynol, ond doedd ei hamser - 59.94 eiliad - ddim yn ddigon i fynnu lle yn yr wyth olaf.

Cludo person i'r ysbyty

Sioe Frenhinol Cymru

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi cadarnhau bod person wedi cael eu cludo i'r ysbyty yn dilyn digwyddiad ar faes y Sioe Frenhinol.

Cafodd un person ei anafu ar ôl i un o'r atyniadau adloniant, Kangaroo Kid, syrthio oddi ar ei quad yn gynharach.

Adroddiad trosedd gwledig

Sioe Frenhinol Cymru

Mae NFU Cymru a Thîm Troseddau Gwledig Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi adroddiad i drosedd yng nghefn gwlad.

Yn ôl Hedd Pugh o'r undeb, roedd cost troseddau gwledig dros £42m yn 2015.

Ychwanegodd bod angen mwy o gydweithio gan yr heddlu, awdurdodau lleol a llywodraethau i sicrhau bod ffermwyr ddim yn "darged meddal i droseddwyr".

Dyn yn pledio'n euog i glwyfo

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 31 oed wedi pledio'n euog i glwyfo dyn arall yn yr Wyddgrug fis Ionawr y llynedd.

Roedd Michael Cullen o Lerpwl yn wynebu cyhuddiad o geisio llofruddio Christopher Hall, 40, ond derbyniodd yr erlyniad ei ble ar y cyhuddiad o glwyfo.

Bydd dyn arall o Lerpwl - Steven Crowney, 32 - yn cael ei ddedfrydu fory wedi iddo gyfadde' iddo achosi niwed corfforol fel rhan o'r un digwyddiad.

Gwartheg a gwisgoedd gwallgo'

Sioe Frenhinol Cymru

Ar y dydd hwn...

Y Bywgraffiadur Cymreig

Heddiw mae'r Bywgraffiadur yn nodi genedigaeth John Parry, wnaeth arwain gwrthryfel yn erbyn y degwm yn y gogledd-ddwyrain.

Yn ôl englyn deyrnged, "Tra byw efe, nid lle llon / I ormes fydd Llanarmon". Dweud mawr!

View more on twitter

Caniatâd cynllunio i orsaf nwy £300m

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni wedi cael caniatâd i adeiladu gorsaf ynni nwy gwerth £300m yn Wrecsam.

Daw wedi ymgynghoriad cyhoeddus wnaeth bara am dair blynedd.

Fe gafodd y cynlluniau gwreiddiol i godi peilonau a gwifrau trydan eu rhoi i un ochr yn dilyn gwrthwynebiad yn lleol.

Mae disgwyl i'r datblygiad greu dros 500 o swyddi adeiladu a 30 o swyddi medrus unwaith y bydd yr orsaf wedi'i chodi.

Angharad James yn arwyddo i Everton

BBC Camp Lawn

Gove: Ffermio Cymru yn 'fodel'

Sioe Frenhinol Cymru

Mae ein gohebydd amgylchedd wedi bod yn siarad gyda Michael Gove, Ysgrifennydd Amgylchedd Llywodraeth y DU, y p'nawn 'ma ar faes y sioe.

View more on twitter

Pedlo i greu swigod yn y Sioe

Sioe Frenhinol Cymru

bubbles
BBC

Stopio gyrru heddlu o'r gogledd i Preston

BBC Cymru Fyw

Mae Comisiynydd Heddlu'r Gogledd wedi croesawu penderfyniad i stopio gyrru heddweision o ogledd Cymru i brotest gwrth-ffracio yng ngogledd-orllewin Lloegr.

Fydd Heddlu'r Gogledd ddim yn gyrru swyddogion i helpu Heddlu Lancashire yn y brotest ar safle Cuadrilla ger Preston o hyn ymlaen.

Yn ôl yr heddlu, pwysau ar y llu yng ngogledd Cymru sy'n gyfrifol am y penderfyniad. Dywedodd y Comisiynydd, Arfon Jones, y dylen nhw "dalu am eu diogelwch eu hunain".

Protest ar safle Cuadilla
Getty Images
Mae Heddlu'r Gogledd wedi helpu heddweision lleol i ddelio â phrotestwyr sy'n gwrthwynebu ffracio yng ngogledd-orllewin Lloegr

Hanner Marathon Caerdydd yn llawn

BBC Cymru Fyw

Does dim mwy o lefydd ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd.

Mae 25,000 o redwyr wedi cofrestru, sy'n fwy nag erioed o'r blaen.

Mae'r hanner marathon - sy'n digwydd ar 1 Hydref - yn cael ei chynnal am y 14eg tro.

Rhedwyr
BBC

Gyrrwr cwad wedi ei anafu

Sioe Frenhinol Cymru

Yr hen a'r ifanc yn mwynhau!

Sioe Frenhinol Cymru

Aneurin a Susan James o'r Fenni gyda'u hŵyr, Harry, 7 oed
BBC
Aneurin a Susan James o'r Fenni gyda'u hŵyr, Harry, 7 oed

Teleri'n cipio Ysgoloriaeth Llyndy Isaf

Sioe Frenhinol Cymru

Teleri Fielden o'r canolbarth sydd wedi ennill Ysgoloriaeth Llyndy Isaf yn y sioe y p'nawn 'ma.

Mae'r ysgoloriaeth yn cael ei rhoi gan y Clwb Ffermwyr Ifanc, ac mae'r ffermwr ifanc buddugol yn cael y cyfle i redeg fferm 614 erw Llyndy Isaf ger Beddgelert ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri.

View more on twitter

Bwyellwyr yn cystadlu yn Llanelwedd

Sioe Frenhinol Cymru

bwyellwyr
BBC

Cymraeg ar 'Love Island'

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae'r Gymraeg wedi ei chlywed yn y gyfres 'Love Island' wrth i Kem, partner y Gymraes o Ddinbych, Amber Davies, ddysgu rhai brawddegau i blesio ei thad.

Nos Lun, mae'r gyfres yn cyrraedd uchafbwynt, wrth i'r ffeinal gael ei darlledu'n fyw am 21:00, ac yn ôl rhai o'r papurau cenedlaethol mae disgwyl i Amber a'i phartner Kem ennill y wobr o £50,000.

Amber a'i rhieni ar 'Love Island'
ITV
Amber a'i rhieni ar 'Love Island'

ASE UKIP yn galw am ddiarddel AC y blaid

BBC Cymru Fyw

Mae Aelod Senedd Ewrop UKIP dros Gymru, Nathan Gill, wedi dweud y dylai un o aelodau cynulliad y blaid gael ei diarddel am ei sylwadau am Aelod Seneddol Llafur, Chuka Umunna.

Roedd Michelle Brown AC wedi gwneud ei sylwadau mewn sgwrs ffôn gyda chyn-ymgynghorydd, ond dywedodd Mr Gill - sydd hefyd yn AC annibynnol - y byddai UKIP yn fwy tebyg o ddiarddel y cyn-ymgynghorydd.

Dywedodd Mr Gill fod sylwadau Ms Brown yn "ddychrynllyd".

Michelle Brown/Nathan Gill
UKIP/GETTY IMAGES

Zebre newydd i chwarae yn y Pro12

BBC Cymru Fyw

Fe fydd 'na ddau dîm o'r Eidal yn Pro12 y flwyddyn nesa', er i Ffederasiwn Rygbi'r Eidal gymryd rheolaeth o glwb rhanbarthol Zebre.

Roedd 'na amheuon am allu'r wlad i gynnal dau dîm yn y gynghrair y tymor nesa'.

Ond bydd Zebre'n cael ei ail-lansio fel cwmni newydd - Zebre Rugby Club Company yn lle Zebre Rugby Srl - dan reolaeth y ffederasiwn.

Fe fyddan nhw'n parhau i chwarae yn ninas Parma.

Zebre
Huw Evans Picture Agency

A'r enillydd yw.....

Sioe Frenhinol Cymru

Claire i Rhydychen

Twitter

Mae clwb pêl-droed mercher Oxford United wedi trydar i ddweud eu bod wedi arwyddo golgeidwad tîm Merched Cymru, Claire Skinner.

View more on twitter

Prif weinidog yn mwynhau'r Sioe

Sioe Frenhinol Cymru

Gorchymyn i ddyn wedi ymddygiad gwrthgymdeithasol

Heddlu Gwent

Mae dyn 32 oed o Gwmbrân wedi cael gorchymyn i beidio mynd i ganolfan siopa yn y dref am ddwy flynedd.

Daw'r gorchymyn wedi euogfarn Gavin Meacham am ymddygiad afreolus.

Amod arall y Gorchymyn Ymddygiad Troseddol yw nad ydy e'n defnyddio geiriau bygythiol nac yn aflonyddu aelodau o'r cyhoedd.

Os yw'n torri'r gorchymyn, gallai gael hyd at bum mlynedd dan glo neu dderbyn dirwy.

Gethin yn cael diwrnod i'r brenin

Sioe Frenhinol Cymru

Gethin Alun, 2 oed, o'r Brithdir yn Sir Feirionnydd yn mwynhau reid ar gefn ceffyl.

gethin
BBC

Merch dan-19 Cymru'n colli

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Dim mwy o goliau yn yr ail hanner, ond mae tîm pêl-droed dan-19 Merched Cymru wedi colli o 4-0 yn erbyn Gogledd Iwerddon mewn gêm gyfeillgar.

View more on twitter

Beirniaid prysur!

Sioe Frenhinol Cymru

Llongyfarchiadau i athletwyr ifanc Cymru

Athletau, BBC Cymru

Heddiw, bydd Tîm Cymru yn dychwelyd o Gemau Ieuenctid y Gymanwlad yn y Bahamas gyda chyfanswm o 13 medal yn cynnwys dwy aur, chwe arian a phum efydd. Gorffennodd Cymru yn ddegfed ar y tabl medalau yn dilyn chwe diwrnod o gystadlu.

Llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd, yn enwedig Lewis Fraser (nofio 100m pili-pala) a thîm rygbi 7-bob-ochr y merched am ennill y medalau aur.

Pryder am gasglu cyllyll y môr

BBC Cymru Fyw

Fe fydd swyddogion yn annerch cyfarfod cyhoeddus heno yn Llanfairfechan, Conwy, wedi i bobl dyrru i'r ardal i gasglu cyllyll y môr.

Mae grwpiau o hyd at 80 o bobl wedi eu gweld yn yr ardal yn casglu'r anifail, sy'n gynhwysyn poblogaidd mewn prydau o China a Fietnam.

Yn ôl swyddogion, dydy casglu'r cregynbysgod ddim yn anghyfreithlon os nad ydyn nhw'n cael eu gwerthu.

Bwced
BBC
Mae cyllyll y môr - neu ellygion - yn ran o draddodiad bwyd nifer o wledydd

Lluniau o'r Sioe Frenhinol

Sioe Frenhinol Cymru

pysgota
BBC
gofaint
BBC

Sut mae gwella hanes clybiau Cymru yn Ewrop?

Golwg 360

Wedi i bob un o glybiau Uwchgynghrair Cymru fethu â mynd drwy rowndiau rhagbrofol cystadlaethau Ewrop unwaith eto eleni, mae Golwg 360 yn gofyn a oes ateb i wella'r sefyllfa.

View more on twitter

Adran DEFRA yn ymateb

BBC Cymru Fyw

Mae'r adran mae Michael Gove yn gyfrifol amdani, DEFRA, wedi ymateb i honiadau gan Lywodraeth Cymru ei bod "ddim yn deall datganoli".

"Rydyn ni'n gweithio'n agos â'r holl lywodraethau datganoledig i sicrhau ein bod yn cael y fargen orau i ffermwyr ar draws y DU pan rydyn ni'n gadael yr UE," meddai llefarydd.

"Dyna pam fod yr Ysgrifennydd Amgylchedd [Mr Gove] yng Nghymru heddiw yn cwrdd â gweinidog y Cynulliad ac yn gwrando ar ffermwyr lleol a'u cynrychiolwyr fel eu bod yn gallu helpu siapio dyfodol amaeth yn eu hardal."

Merched Dan-19 Cymru ar ei hôl hi

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae'n hanner amser yng Ngogledd Iwerddon ond does dim newyddion da i ferched dan-19 Cymru.

Maen nhw'n colli o 4-0.

Ond oes 'na ail hanner arwrol ar y cardie'? Gwyliwch yn fyw ar wefan chwaraeon y BBC.

Heddlu Arfog yn Llanelwedd

Sioe Frenhinol Cymru

Fel yn Eisteddfod Genedlaeethol yr Urdd, mae heddlu arfog ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd eleni am resymau diogelwch.

Ddoe daeth y newyddion gan Heddlu'r Gogledd na fydd heddlu arfog ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn ymhen pythefnos.

heddlu arfog
BBC

'Rhaid cael cyfnod pontio'

NFU Cymru

Mae Mr Gove wedi cwrdd ag undeb NFU Cymru yn barod heddiw, gyda'r undeb yn dweud wrtho bod "rhaid cael cyfnod pontio dros nifer o flynyddoedd" wrth i'r DU adael yr UE.

Bwriad Llywodraeth y DU yw trawsnewid y system o daliadau i ffermwyr yn dilyn Brexit.

Ond mae'n rhaid gwneud hyn dros gyfnod o flynyddoedd, yn ôl yr undeb, er mwyn "lleihau'r effaith ar allu'r diwydiant i gynhyrchu".

Merched Cymru wrthi'n chwarae

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae tîm merched dan 19 Cymru wrthi'n chwarae Gogledd Iwerddon yng ngystadleuaeth y SuperCupNI. Fe gollodd y genethod y gêm gynta' o 3-1 yn erbyn yr un gwrthwynebwyr ddydd Sadwrn.

Mae'r gêm yn fyw ar wefan chwaraeon y BBC.

View more on twitter