a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  A dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw.

  Os ydych chi yn y Sioe Frenhinol, yna mwynhewch eich noson a'r tywydd braf yn Llanelwedd!

  Fe fyddan ni'n ôl yn y bore gyda'r diweddara' o'r sioe, ynghyd â gweddill newyddion a chwaraeon Cymru.

  Hwyl am y tro!

  Elliot a Jacob o Llanelwedd yn joio mas draw ar faes y sioe
  Image caption: Elliot a Jacob o Llanelwedd yn joio mas draw ar faes y sioe
 2. Undeb Amaethwyr yn beirniadu 'diffyg cyfathrebu'

  Sioe Frenhinol Cymru

  Wrth i wleidyddion dyrru i Lanelwedd heddiw, mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw am gynhadledd rhynglywodraethol i ddelio â Brexit.

  Yn ôl llywydd yr undeb, Glyn Roberts, mae "cynnydd wedi bod yn araf ar faterion allweddol oherwydd diffyg cyfathrebu rhwng llywodraethau'r DU a Chymru."

  "Mae cynhadledd amaethyddol rhynglywodraethol yn hanfodol i sicrhau cynnydd ar y materion cyfansoddiadol pwysig sy'n rhaid delio â nhw cyn bod grymoedd yn dod yn ôl i Frwsel o Lundain."

 3. Brwydro canser a'r Sioe Fawr

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae un ffermwr ifanc o Gaernarfon wedi dweud wrth adran Gylchgrawn Cymru Fyw bod "isio i ffarmwrs fod yn fwy parod i fynd at y doctor."

  Yr wythnos ddiwetha', wrth adrodd ei hanes yn brwydro leukemia, dywedodd Bryn Roberts sy'n 23 oed: "Byswn i'n dweud 'gwnewch amser i'ch iechyd, dwi 'di dysgu does dim pwynt gweithio'n rhy galed."

  Bryn Roberts gyda nyrsus Ysbyty Gwynedd
  Image caption: Bryn Roberts gyda nyrsus Ysbyty Gwynedd
 4. Noson sych

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae disgwyl noson sych heno, gyda'r tymheredd ddim is na 10C.

  Diwrnod braf arall fory gydag ysbeidiau heulog ond posibilrwydd o gawodydd yn y prynhawn. Tymheredd uchaf 22C.

 5. Dim lle i Georgia yn yr wyth olaf

  Chwaraeon BBC Cymru

  Ym Mhencampwriaethau Nofio'r Byd yn Budapest, mae Georgia Davies wedi methu â'i gwneud hi i'r rownd derfynol y dull cefn 100m.

  Fe orffennodd hi'n pedwerydd yn y rownd gyn-derfynol, ond doedd ei hamser - 59.94 eiliad - ddim yn ddigon i fynnu lle yn yr wyth olaf.

 6. Cludo person i'r ysbyty

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi cadarnhau bod person wedi cael eu cludo i'r ysbyty yn dilyn digwyddiad ar faes y Sioe Frenhinol.

  Cafodd un person ei anafu ar ôl i un o'r atyniadau adloniant, Kangaroo Kid, syrthio oddi ar ei quad yn gynharach.

 7. Adroddiad trosedd gwledig

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae NFU Cymru a Thîm Troseddau Gwledig Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi adroddiad i drosedd yng nghefn gwlad.

  Yn ôl Hedd Pugh o'r undeb, roedd cost troseddau gwledig dros £42m yn 2015.

  Ychwanegodd bod angen mwy o gydweithio gan yr heddlu, awdurdodau lleol a llywodraethau i sicrhau bod ffermwyr ddim yn "darged meddal i droseddwyr".

 8. Dyn yn pledio'n euog i glwyfo

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 31 oed wedi pledio'n euog i glwyfo dyn arall yn yr Wyddgrug fis Ionawr y llynedd.

  Roedd Michael Cullen o Lerpwl yn wynebu cyhuddiad o geisio llofruddio Christopher Hall, 40, ond derbyniodd yr erlyniad ei ble ar y cyhuddiad o glwyfo.

  Bydd dyn arall o Lerpwl - Steven Crowney, 32 - yn cael ei ddedfrydu fory wedi iddo gyfadde' iddo achosi niwed corfforol fel rhan o'r un digwyddiad.

 9. Ar y dydd hwn...

  Y Bywgraffiadur Cymreig

  Heddiw mae'r Bywgraffiadur yn nodi genedigaeth John Parry, wnaeth arwain gwrthryfel yn erbyn y degwm yn y gogledd-ddwyrain.

  Yn ôl englyn deyrnged, "Tra byw efe, nid lle llon / I ormes fydd Llanarmon". Dweud mawr!

  View more on twitter
 10. Caniatâd cynllunio i orsaf nwy £300m

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwmni wedi cael caniatâd i adeiladu gorsaf ynni nwy gwerth £300m yn Wrecsam.

  Daw wedi ymgynghoriad cyhoeddus wnaeth bara am dair blynedd.

  Fe gafodd y cynlluniau gwreiddiol i godi peilonau a gwifrau trydan eu rhoi i un ochr yn dilyn gwrthwynebiad yn lleol.

  Mae disgwyl i'r datblygiad greu dros 500 o swyddi adeiladu a 30 o swyddi medrus unwaith y bydd yr orsaf wedi'i chodi.

 11. Gove: Ffermio Cymru yn 'fodel'

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae ein gohebydd amgylchedd wedi bod yn siarad gyda Michael Gove, Ysgrifennydd Amgylchedd Llywodraeth y DU, y p'nawn 'ma ar faes y sioe.

  View more on twitter
 12. Pedlo i greu swigod yn y Sioe

  Sioe Frenhinol Cymru

  bubbles
 13. Stopio gyrru heddlu o'r gogledd i Preston

  BBC Cymru Fyw

  Mae Comisiynydd Heddlu'r Gogledd wedi croesawu penderfyniad i stopio gyrru heddweision o ogledd Cymru i brotest gwrth-ffracio yng ngogledd-orllewin Lloegr.

  Fydd Heddlu'r Gogledd ddim yn gyrru swyddogion i helpu Heddlu Lancashire yn y brotest ar safle Cuadrilla ger Preston o hyn ymlaen.

  Yn ôl yr heddlu, pwysau ar y llu yng ngogledd Cymru sy'n gyfrifol am y penderfyniad. Dywedodd y Comisiynydd, Arfon Jones, y dylen nhw "dalu am eu diogelwch eu hunain".

  Protest ar safle Cuadilla
  Image caption: Mae Heddlu'r Gogledd wedi helpu heddweision lleol i ddelio â phrotestwyr sy'n gwrthwynebu ffracio yng ngogledd-orllewin Lloegr
 14. Hanner Marathon Caerdydd yn llawn

  BBC Cymru Fyw

  Does dim mwy o lefydd ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd.

  Mae 25,000 o redwyr wedi cofrestru, sy'n fwy nag erioed o'r blaen.

  Mae'r hanner marathon - sy'n digwydd ar 1 Hydref - yn cael ei chynnal am y 14eg tro.

  Rhedwyr
 15. Yr hen a'r ifanc yn mwynhau!

  Sioe Frenhinol Cymru

  Aneurin a Susan James o'r Fenni gyda'u hŵyr, Harry, 7 oed
  Image caption: Aneurin a Susan James o'r Fenni gyda'u hŵyr, Harry, 7 oed
 16. Teleri'n cipio Ysgoloriaeth Llyndy Isaf

  Sioe Frenhinol Cymru

  Teleri Fielden o'r canolbarth sydd wedi ennill Ysgoloriaeth Llyndy Isaf yn y sioe y p'nawn 'ma.

  Mae'r ysgoloriaeth yn cael ei rhoi gan y Clwb Ffermwyr Ifanc, ac mae'r ffermwr ifanc buddugol yn cael y cyfle i redeg fferm 614 erw Llyndy Isaf ger Beddgelert ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri.

  View more on twitter
 17. Bwyellwyr yn cystadlu yn Llanelwedd

  Sioe Frenhinol Cymru

  bwyellwyr