a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fydd y lliw byw yn dychwelyd fore Mercher am 08:00.

 2. Glaw ar y ffordd heno

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd gyda rhagolygon y tywydd dros nos:

  Mi fydd ‘na gyfnodau heulog i rannau helaeth o’r wlad cyn iddi nosi, ac yn dal yn sych am gyfnod heno, ond mi neith gymylu a chodi’n wyntog yn ystod yr oriau man, cyn i law ledu ar draws y wlad o’r de-orllewin. Y tymheredd heno ddim is na 14 gradd celsiws

  Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan dywydd

 3. 2.43m yn gwylio Cymraes yn ennill 'Love Island'

  Twitter

  Yn ol gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru, Huw Thomas, fe wnaeth 2.43m o bobl wylio Amber Davies a'i phartner Kem yn ennill 'Love Island' ar sianel ITV 2 neithiwr

  View more on twitter
 4. Llanc 19 oed 'ar goll yn y Sioe Fawr'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu Dyfed Powys yn dweud bod llanc 19 oed ar goll yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

  Dywedodd yr heddlu eu bod yn parhau i geisio chwilio am James Corfield, 19, gafodd ei weld ddiwethaf ym Mar yr Aelodau ar y maes nos Lun.

  Cafodd cyhoeddiad ei wneud amdano ar lwyfan y Clybiau Ffermwyr Ifanc brynhawn Mawrth.

  Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Maldwyn a theulu James hefyd wedi apelio am wybodaeth ar eu tudalennau Facebook.

  James Crofield
 5. 52,000 yn gwylio Eurovision ar S4C

  Blog

  Yn ôl gwefan Eurovoix mae S4C wedi cadarnhau bod 52,000 wedi gwylio cystadleuaeth Eurovision Choir of the Year ar S4C nos Sadwrn.

  Fe wnaeth cyfartaledd o 20,000 wylio'r rhaglen gyda 52,000 yn gwylio am oleiaf tri munud.

  Fe ddaeth Côr Merched Sir Gar â oedd yn cynrychioli Cymru yn ail yn y gystadleuaeth.

  Cor Merched Sir Gar
 6. Fandaliaid yn targedu cofeb Ray Gravell

  Wales Online

  Mae gwefan Wales Online yn adrodd bod cofeb Ray Gravell yn Mynyddygarreg wedi cael ei fandaleiddio.

  Mae 'Cofio Grav' wedi ei leoli y tu allan i Neuadd y Pentref i gofio am gyn chwaraewr Rygbi Y Sgarlets a Chymru o'r ardal.

  Bu farw Ray Gravell yn 2007 yn 56 oed.

  Yn ôl Wales Online mae paent gwyrdd wedi ei chwistrellu ar hyd y gofeb.

  Yn ôl adroddiadau roedd Ceir a'r neuadd Bentref wedi'i dargedu gan fandaliaid.

  Ray Gravelle
 7. Gradd dosbarth cyntaf i ferch sy'n dioddef o diwmor yr ymennydd

  North Wales Pioneer

  Mae'r North Wales Pioneer yn adrodd bod myfyrwraig oedd yn dioddef o diwmor ar yr ymennydd wedi graddio o'r brifysgol gyda gradd dosbarth cyntaf.

  Roedd Rachel Hughes o Gonwy yn 17 oed pan gafodd hi'r diagnosis.

  Mae Ms Hughes bellach wedi derbyn ei gradd mewn Iechyd a gofal plant o Brifysgol Edge Hill, Sir Gaerhirfryn.

 8. Ymgais gymunedol i ail agor tafarn

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd bod pentrefwyr mewn cymuned yn Nyffryn Nantlle yn gobeithio dod at ei gilydd i ail agor tafarn.

  Ar un adeg roedd dros 30 o siopau yn Nhalysarn a thafarn yr Halfway oedd y busnes olaf yn y pentref i gau'r llynedd.

  Nawr mae trigolion Talysarn yn gobeithio ail agor y dafarn sydd wedi "gadael bwlch yn y gymuned."

  Tafarn yr Halfway
 9. Ydy hwn 'di talu am docyn?

  Sioe Frenhinol Cymru

  Dyma un ffordd o osgoi'r ciwiau ar yr A470 a'r A483 i gyrraedd y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd!

  Parachute
 10. Cau rhan o'r A40 wedi gwrthdrawiad

  Wales Online

  Mae WalesOnline yn adrodd bod rhan o ffordd yr A40 wedi'i chau yn dilyn gwrthdrawiad.

  Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad rhwng car a beic modur rhwng Llanymddyfri ac ardal Halfway am 12:50 heddiw.

  Mae'r gwasanaethau brys yno a bydd y ffordd ynghau am y tro.

 11. Apelio am syniadau am enw ysgol newydd

  Cyngor Sir Penfro

  Mae Cyngor Sir Penfro yn apelio am syniadau am enw ysgol Gymraeg newydd yn y sir.

  Mae'r cyngor yn gofyn i ddisgyblion, rhieni a phobl leol gynnig syniadau ar gyfer enw i'r ysgol 3-16 oed yn Hwlffordd.

  Pan fydd yn agor, bydd lle i 45 o blant ifanc iawn, 315 o blant oed cynradd, a 600 o blant oedran addysg uwchradd.

  Gallwch ebostio eich awgrymiadau i Admin.glancleddau@pembrokeshire.gov.uk.

 12. Comisiynydd yn gwadu 'camddefnyddio pŵer'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd y gogledd wedi gwadu ei fod wedi gorfodi'r llu i roi'r gorau i anfon swyddogion i brotest ffracio yn Sir Gaerhirfryn.

  Cyfaddefodd Arfon Jones fodd bynnag ei fod wedi gwneud ei farn gwrth-ffracio yn glir, gan ychwanegu y gallai fod wedi bod yn "ffactor".

  Mae Mr Jones wedi cael ei gyhuddo gan ymgyrchwyr o blaid ffracio o "gamddefnyddio pŵer" wrth roi pwysau ar yr heddlu i wneud y penderfyniad.

  Roedd Heddlu Gogledd Cymru wedi bod yn anfon un sarsiant a chwe chwnstabl i'r brotest, er mwyn cynorthwyo'r swyddogion lleol.

  Arfon Jones
 13. 11 stôn mewn dwy flynedd

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae Tracy Jones o Landysul wedi bod yn trafod colli dros 11 stôn mewn dwy flynedd gyda Cymru Fyw.

  Dywedodd: "Fi wedi diodde' o gor-bryder ers blynyddoedd, ond roedd yr holl bwysau ro'n i wedi rhoi mlaen yn hala'r cyflwr yn waeth.

  "Ro'n i wastad yn meddwl fod pobl yn chwerthin ar fy mhen i, ac o'n i'n llefen yn aml, a gofyn yr un hen gwestiwn.

  "Pam fy mod i wedi gadael i bethau fynd mor bell â hyn?"

  Tracy
 14. Gwaith paratoi cyn cystadlu

  Sioe Frenhinol Cymru

  Gwyndaf Parry a'i dad Alun o Ynys Môn yn paratoi eu maharen Reyland cyn ei dywys at y beirniaid.

  gwyndaf
 15. Rhybudd i yrwyr aeth y ffordd anghywir drwy dwnel

  Wales Online

  Mae WalesOnline yn adrodd bod Heddlu De Cymru wedi dweud bydd gyrwyr aeth y ffordd anghywir ar ffordd ddeuol yng Nghaerydd wedi "clywed ganddyn nhw".

  Fe wnaeth rhai bobl yrru'r ffordd anghywir drwy dwnel Trebiwt pan oedden nhw'n wynebu oedi o tua 10 munud oherwydd digwyddiad.

  Heddlu
 16. Peiriannau'n dal sylw

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae Alaw, saith oed a Catrin, dwy, wedi bod yn mwynhau eistedd mewn peiriant Skid-Steer ac yn barod i wneud dipyn o waith ar faes y Sioe!

  alaw a catrin