a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Brexit yn 'gyfle i wella'r amgylchedd'
 2. Gwrthdrawiad: Bachgen 17 oed wedi marw
 3. TGAU Seicoleg: Dim darpariaeth Gymraeg

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Gwener am 08:00.

 2. Noson sych i'r rhan fwyaf

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd a'r rhagolygon tywydd ar gyfer heno:

  Mi fydd hi’n sych i rannau helaeth o’r wlad weddill y pnawn efo cyfnodau heulog, fe fydd 'na ambell gawod ynysig drom yn bosib.

  Rhai o’r cawodydd yma yn parhau heno, ond mi fydd hi’n noson sych i’r rhan fwyaf. Y tymheredd yn 10 gradd celsiws ar ei isaf

  Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan dywydd.

 3. 'Da a drwg' i aros yn yr undeb tollau

  BBC Cymru Fyw

  Mae yna elfennau da a drwg i aros fewn yr undeb tollau yn dilyn Brexit, medd Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru.

  Yn ôl Mark Drakeford, mae'r farn o fewn Llafur yn amrywio gan fod y sefyllfa mor niwlog ar hyn o bryd.

  Mae llefarydd Llafur ar fasnach, Barry Gardiner wedi dweud y byddai aros o fewn y farchnad dollau yn "drychineb".

  Ond mae'r arweinydd, Jeremy Corbyn wedi gwrthod diystyru'r posiblrwydd o barhau a'r aelodaeth.

 4. Dai Davies yn rhad . . . . 47 mlynedd yn ôl

  Blog

  Mae cyfrif twitter The National Football Collection wedi rhoi llun o lythyr yn cadarnhau trosglwyddiad cyn golwr Cymru, Dai Davies o Abertawe i Everton yn 1970.

  Fe gostiodd Dai Davies £20,000 i Everton . . .tipyn llai na'r ffigwr mae'r ddau glwb yn ei drafod am Gylfi Sigurdsson ar hyn o bryd.

  View more on twitter
 5. Myfyrwraig y Gyfraith ar ei ffordd i Batagonia

  Prifysgol Caerdydd

  Yn ôl gwefan Prifysgol Caerdydd mae myfyrwraig ail flwyddyn y Gyfraith yng Nghaerdydd wedi derbyn ysgoloriaeth i astudio'r Gyfraith ym Mhatagonia.

  Bydd Swyn Llyr yn teithio I Chubut yn yr Ariannin I weithio gyda Cynllun yr Iaith Gymraeg sy'n bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor Prydeinig, Menter Iaith Patagonia a Cymdeithas Cymru-Ariannin.

 6. Darlledu Gwyl Rhif 6 ar Sky

  Huw Thomas

  Gohebydd BBC Cymru

  Mae cwmni darlledu Sky wedi cyhoeddi y bydden nhw'n dangos uchafbwyntiau o Ŵyl Rhif 6 eleni ar sianel Sky Arts.

  Mae Gŵyl Rhif 6 yn cael ei chynnal ym Mhentref Portmeirion yn flynyddol.

  View more on twitter
 7. Llanast. Siambols. Cawlach

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  Llanast. Siambols. Cawlach.

  Mae ein Golygydd Materion Cymreig, Vaughan Roderick, wedi bod yn ystyried y cynllun arfaethedig ar gyfer cerflun Y Fflint.

  Mae'n dweud bod rhai o fewn y blaid Lafur wedi gweld y gweinidog sy'n gyfrifol, Ken Skates, fel olynydd i Carwyn Jones. Ond "Mr Bean Llywodraeth Cymru" oedd disgrifiad un cyfaill ohono yn sgil digwyddiadau'r wythnos hon...

  Cylch haearn
 8. 25 mlynedd o garchar am droseddau rhyw

  BBC Cymru Fyw

  Mae pensiynwr wedi ei garcharu am 25 mlynedd am gyfres o droseddau rhyw dros gyfnod o ddegawd.

  Cafwyd Raymond Hodges, 71 o'r Barri, yn euog o 24 o gyhuddiadau yn cynnwys treisio ac ymosod yn anweddus ym mis Mehefin.

  Wrth ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd heddiw, dywedodd y barnwr bod Hodges wedi dangos "difaterwch didrugaredd" tuag at y dioddefwr.

  Hodges
 9. Brendan Rogers ar ei ffordd 'nôl i Abertawe

  Clwb Pêl-droed Abertawe

  Mae Clwb Pêl-droed Abertawe wedi cadarnhau y bydd Brendan Rogers a Brian Flynn yn dychwelyd i'r clwb, am gyfnod...

  Bydd y ddau yn ymddangos mewn gêm arbennig i gydnabod cyfraniad cyn amddiffynnwr y clwb Alan Tate i'r Elyrch.

  View more on twitter
 10. Cynllun datblygu: Cynghorydd yn amddiffyn

  Golwg 360

  Ar Golwg360, mae'r cynghorydd sy'n gyfrifol am gynllunio ar Gyngor Gwynedd wedi bod yn ymateb i'r dadlau am Gynllun Datblygu Gwynedd a Môn.

  Mae nifer o feirdd a llenorion amlwg Cymru ymhlith y rhai sydd wedi mynegi "pryder difrifol" am effaith y cynllun ar yr iaith a diwylliant.

  Mae Dafydd Meurig wedi ysgrifennu blog gan ddweud ei bod yn "hollbwysig bod aelodau etholedig Gwynedd yn gwneud eu penderfyniad yn seiliedig ar y ffeithiau ac ar dystiolaeth".

 11. Gobaith o gynyddu nifer chwaraewyr o Gymru

  BBC Sport Wales

  Mae prif weithredwr clwb criced Morgannwg yn dweud ei fod yn gobeithio cynyddu nifer y chwaraewyr o Gymru yn y tîm.

  Aneurin Donald ac Andrew Slater yw'r unig ddau Gymro sydd ar ôl yn y tîm T20, wedi anafiadau i David Lloyd a Kiran Carlson.

  Dywedodd Hugh Morris: "Ein huchelgais hirdymor yw cael y nifer uchaf o chwaraewyr lleol yn y tîm ac sy'n bosib."

  Hugh Morris
 12. Glaw ddim yn atal y torfeydd

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae'r cawodydd wedi dechrau yn Llanelwedd, a nifer wedi mynd tua'r newuadd fwyd am gysgod.

  A bydde hi ddim yn ymweliad i'r sioe heb hufen ia!

  glaw
  HUfen ia