a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Gwener am 08:00.

 2. Noson sych i'r rhan fwyaf

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd a'r rhagolygon tywydd ar gyfer heno:

  Mi fydd hi’n sych i rannau helaeth o’r wlad weddill y pnawn efo cyfnodau heulog, fe fydd 'na ambell gawod ynysig drom yn bosib.

  Rhai o’r cawodydd yma yn parhau heno, ond mi fydd hi’n noson sych i’r rhan fwyaf. Y tymheredd yn 10 gradd celsiws ar ei isaf

  Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan dywydd.

 3. 'Da a drwg' i aros yn yr undeb tollau

  BBC Cymru Fyw

  Mae yna elfennau da a drwg i aros fewn yr undeb tollau yn dilyn Brexit, medd Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru.

  Yn ôl Mark Drakeford, mae'r farn o fewn Llafur yn amrywio gan fod y sefyllfa mor niwlog ar hyn o bryd.

  Mae llefarydd Llafur ar fasnach, Barry Gardiner wedi dweud y byddai aros o fewn y farchnad dollau yn "drychineb".

  Ond mae'r arweinydd, Jeremy Corbyn wedi gwrthod diystyru'r posiblrwydd o barhau a'r aelodaeth.

 4. Dai Davies yn rhad . . . . 47 mlynedd yn ôl

  Blog

  Mae cyfrif twitter The National Football Collection wedi rhoi llun o lythyr yn cadarnhau trosglwyddiad cyn golwr Cymru, Dai Davies o Abertawe i Everton yn 1970.

  Fe gostiodd Dai Davies £20,000 i Everton . . .tipyn llai na'r ffigwr mae'r ddau glwb yn ei drafod am Gylfi Sigurdsson ar hyn o bryd.

  View more on twitter
 5. Myfyrwraig y Gyfraith ar ei ffordd i Batagonia

  Prifysgol Caerdydd

  Yn ôl gwefan Prifysgol Caerdydd mae myfyrwraig ail flwyddyn y Gyfraith yng Nghaerdydd wedi derbyn ysgoloriaeth i astudio'r Gyfraith ym Mhatagonia.

  Bydd Swyn Llyr yn teithio I Chubut yn yr Ariannin I weithio gyda Cynllun yr Iaith Gymraeg sy'n bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor Prydeinig, Menter Iaith Patagonia a Cymdeithas Cymru-Ariannin.

 6. Darlledu Gwyl Rhif 6 ar Sky

  Huw Thomas

  Gohebydd BBC Cymru

  Mae cwmni darlledu Sky wedi cyhoeddi y bydden nhw'n dangos uchafbwyntiau o Ŵyl Rhif 6 eleni ar sianel Sky Arts.

  Mae Gŵyl Rhif 6 yn cael ei chynnal ym Mhentref Portmeirion yn flynyddol.

  View more on twitter
 7. Llanast. Siambols. Cawlach

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  Llanast. Siambols. Cawlach.

  Mae ein Golygydd Materion Cymreig, Vaughan Roderick, wedi bod yn ystyried y cynllun arfaethedig ar gyfer cerflun Y Fflint.

  Mae'n dweud bod rhai o fewn y blaid Lafur wedi gweld y gweinidog sy'n gyfrifol, Ken Skates, fel olynydd i Carwyn Jones. Ond "Mr Bean Llywodraeth Cymru" oedd disgrifiad un cyfaill ohono yn sgil digwyddiadau'r wythnos hon...

  Cylch haearn
 8. 25 mlynedd o garchar am droseddau rhyw

  BBC Cymru Fyw

  Mae pensiynwr wedi ei garcharu am 25 mlynedd am gyfres o droseddau rhyw dros gyfnod o ddegawd.

  Cafwyd Raymond Hodges, 71 o'r Barri, yn euog o 24 o gyhuddiadau yn cynnwys treisio ac ymosod yn anweddus ym mis Mehefin.

  Wrth ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd heddiw, dywedodd y barnwr bod Hodges wedi dangos "difaterwch didrugaredd" tuag at y dioddefwr.

  Hodges
 9. Brendan Rogers ar ei ffordd 'nôl i Abertawe

  Clwb Pêl-droed Abertawe

  Mae Clwb Pêl-droed Abertawe wedi cadarnhau y bydd Brendan Rogers a Brian Flynn yn dychwelyd i'r clwb, am gyfnod...

  Bydd y ddau yn ymddangos mewn gêm arbennig i gydnabod cyfraniad cyn amddiffynnwr y clwb Alan Tate i'r Elyrch.

  View more on twitter
 10. Cynllun datblygu: Cynghorydd yn amddiffyn

  Golwg 360

  Ar Golwg360, mae'r cynghorydd sy'n gyfrifol am gynllunio ar Gyngor Gwynedd wedi bod yn ymateb i'r dadlau am Gynllun Datblygu Gwynedd a Môn.

  Mae nifer o feirdd a llenorion amlwg Cymru ymhlith y rhai sydd wedi mynegi "pryder difrifol" am effaith y cynllun ar yr iaith a diwylliant.

  Mae Dafydd Meurig wedi ysgrifennu blog gan ddweud ei bod yn "hollbwysig bod aelodau etholedig Gwynedd yn gwneud eu penderfyniad yn seiliedig ar y ffeithiau ac ar dystiolaeth".

 11. Gobaith o gynyddu nifer chwaraewyr o Gymru

  BBC Sport Wales

  Mae prif weithredwr clwb criced Morgannwg yn dweud ei fod yn gobeithio cynyddu nifer y chwaraewyr o Gymru yn y tîm.

  Aneurin Donald ac Andrew Slater yw'r unig ddau Gymro sydd ar ôl yn y tîm T20, wedi anafiadau i David Lloyd a Kiran Carlson.

  Dywedodd Hugh Morris: "Ein huchelgais hirdymor yw cael y nifer uchaf o chwaraewyr lleol yn y tîm ac sy'n bosib."

  Hugh Morris
 12. Glaw ddim yn atal y torfeydd

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae'r cawodydd wedi dechrau yn Llanelwedd, a nifer wedi mynd tua'r newuadd fwyd am gysgod.

  A bydde hi ddim yn ymweliad i'r sioe heb hufen ia!

  glaw
  HUfen ia