a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cymru'n nodi canrif ers Passchendaele
 2. Cyngor Môn i bleidleisio ar gynllun tai
 3. Teyrngedau i ddyn aeth ar goll o'r Sioe Fawr

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mawrth.

 2. FIDEO: Heddwch, gobaith a ffwtbol yn rhan o gadair prifwyl 2017

  Golwg 360

  Mae Golwg 360 yn adrodd y gall Hedd Wyn wedi cerdded ymhlith y coed sydd wedi cael eu defnyddio i wneud Cadair Eisteddfod Genedalethol Mon eleni,

  Mewn sesiwn yn trafod y dylanwadau ar ei fywyd a’i waith yn Galeri, Caernarfon, heddiw – ganrif union ers i’r bardd Hedd Wyn gael ei ladd ym mrwydr Cefn Pilkem, Belg – mae Rhodri Owe, y saer sy'n gyfrifol am greu'r gadair, yn dweud iddo benderfynu defnyddio pren derw ac onnen o’r Ysgwrn oherwydd cyffro’r posibilrwydd hwnnw.

 3. Passchendaele: Carwyn Jones yn siarad yn Langemark

  BBC Cymru Fyw

  Video content

  Video caption: 'Hollbwysig peidio anghofio'
 4. Cawodydd mewn mannau

  Tywydd, BBC Cymru

  Llyr Griffiths Davies sydd â rhagolygon heno: "Heno'n noson sych a chlir tua'r dwyrain, lle bydd y tymheredd isa'n 12C.

  "Rhai cawodydd arfordirol tua'r gogledd a'r gorllewin, a allai fod yn drwm."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 5. Passchendaele: Y Teulu Brenhiniol yn cofio

  Twitter

  Mae aelodau o'r Teulu Brenhinol hefyd yn bresennol yn y digwyddiadau i gofio brwydyr Passchendaele heddiw.

  View more on twitter
 6. Beibl milwr o Gymru yn ymddangos ar set stampiau newydd

  Golwg 360

  Mae Golwg yn adrodd y bydd Beibl, wnaeth achub bywyd milwr o Gymru, ymysg un o’r delweddau fydd yn ymddangos ar set ddiweddaraf o stampiau i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

  Dyma’r bedwaredd set mewn cyfres o stampiau fydd yn cael eu cynhyrchu gan y Post Brenhinol er mwyn coffáu pob blwyddyn o’r Rhyfel Byd Cyntaf rhwng 1914 ac 1918.

 7. Cofio Passchendaele 2017

  BBC Cymru Fyw

  Y darlledwr, Roy Noble yn annerch y dorf wrth y gofeb Gymreig yn Langemark heddiw.

  cofeb
 8. Cadarnhau corff James Corfield

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau mai corff James Corfield sydd wedi'i ddarganfod mewn pwll dwfn yn Afon Gwy yn Llanfair-ym-Muallt brynhawn Sul.

  Cafodd James Corfield ei weld ddiwethaf am tua hanner nos, nos Lun diwethaf, yng ngwesty'r Ceffyl Gwyn yn Llanfair ym Muallt.

  corfield
 9. Pryder bod haint yn lledaenu mewn meddygfeydd

  BBC Wales News

  Mae pobl sy'n dioddef o'r frech goch yn ne ddwyrain Cymru wedi cael cais i beidio mynd i weld eu meddyg teulu oherwydd pryder bod yr haint yn lledaenu.

  Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru y gallai pobl fod yn dal yr haint mewn ystafelloedd aros meddygfeydd.

  Mae 12 o achosion bellach wedi eu cadarnhau yng Nghasnewydd a Thorfaen.

 10. Rhydd i bawb eu barn?

  Nation.Cymru

  Mewn erthygl ar wefan Nation.Cymru, mae Benjiman L. Angwin yn dadlau dylai'r BBC weithredu polisi mwy llym wrth ddidoli rhai o'r sylwadau sy'n cael eu gwneud ar rhai o'u straeon newyddion ar-lein.

  Mae'n cyfeirio'n arbennig at sylwadau gwrth Gymreig a wnaed ar brif wefan newyddion y gorfforaeth wrth adrodd ar stori ysgol gynradd Llangennech.

  Mae'r awdur yn gofyn a fyddai'r BBC wedi gadael i'r sylwadau ymddangos ar y wefan petawn nhw'n sylwadau wedi'u cyfeirio at unrhyw leiafrif ethnig arall?

 11. Cyfweliad arbennig gydag Ysgrifennydd Cymru

  Dewi Llwyd

  Cyflwynydd BBC Cymru

  Alun Cairns, Ysgrifennydd Cymru, oedd gwestai pen-blwydd Dewi Llwyd ar ei raglen fore ddoe.

  Mae clip o'r cyfweliad ar gael ar wefan BBC Radio Cymru.

  Video content

  Video caption: Ar ddiwrnod ei benblwydd Ysgrifennydd Cymru oedd gwestai’r bore
 12. Hybu merched mewn chwaraeon

  Chwaraeon Cymru

  Heddiw mae Chwaraeon Cymru wedi lansio ymgyrch newydd i uno rhaglenni a phrosiectau merched ledled Cymru.

  Prif nod ymgyrch ‘Sgwad Ni’ yw annog mwy o ferched i roi cynnig ar ffordd egnïol o fyw.

  Angharad (canol) o glwb pêl-fas Teirw Taf yng Nghaerdydd
  Image caption: Angharad Sian Roche (canol) o glwb pêl-fas Teirw Taf yng Nghaerdydd
 13. Ateb y Galw: Dyddgu Hywel

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Chwaraewr rygbi Cymru, Dyddgu Hywel sy'n Ateb y Galw yr wythnos hon, wedi iddi gael ei henwebu gan Rhys Iorwerth yr wythnos diwethaf.

  dyddgu
 14. Tommo yn ymddiheuro ar Radio Cymru

  BBC Radio Cymru

  Mae'r cyflwynydd Andrew 'Tommo' Thomas wedi ymddiheuro i wrandawyr Radio Cymru, a hynny yn fyw ar yr awyr ar ddechrau ei raglen heddiw.

  Daw yn dilyn cyfnod oddi ar yr awyr wrth i ymchwiliad gael ei gynnal i gwyn yn ei erbyn.

  Roedd y gwyn yn deillio o sylwadau a wnaeth Tommo yn ystod Gŵyl Nôl a Mla'n yn Llangrannog ar benwythnos 7 ac 8 Gorffennaf.

  tommo
 15. Rhys Meirion yn cofio Passchendaele

  Twitter

  Mae'r tenor Rhys Meirion yn un o'r cannoedd yng Ngwlad Belg heddiw i nodi canmlwyddiant Brwydr Passchendaele.

  View more on twitter
 16. Sych i lawer, ond nid pawb

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd â newyddion am dywydd prynhawn 'ma: "Diwrnod sych ar y cyfan i lawer, gyda rhannau o’r wlad yn osgoi y cawodydd yn llwyr.

  "Er yn ddigon gwyntog mewn mannau ar hyd yr arfordir, mi fydd y gwynt yn ysgafnach na ddoe. Y tymheredd yn 20C ar ei uchaf."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 17. Arestio dyn ar amheuaeth o lofruddio ym Mangor

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae dyn wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth dynes ym Mangor.

  Fe gafodd y gwasanaethau brys eu gal gyfeiriad yn Nhrem y Garnedd yn dilyn adroddiadau fod dynes wedi dioddef anafiadau difrifol.

  Fe gafodd y ddynes, sydd o'r ardal, ei chludo i'r ysbyty lle bu farw o'i hanafiadau.

  Nid yw ei manylion wedi cael eu rhyddhau ar hyn o bryd ac mae Swyddogion Cyswllt Teulu yr Heddlu yn cefnogi ei theulu.

  Dywedodd yr heddlu bod y dyn wedi ei arestio yn ardal Y Felinheli, ac nad ydyn nhw'n chwilio am unrhyw un arall.

  trem y gaRNEDD