a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Gall gofal canser gwell 'achub cannoedd'
 2. Brwdfrydedd Môn yn chwalu targedau
 3. Llacio rheolau gwaed i ddynion hoyw

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Englyn i ffarwelio...

  Twitter

  A dyna'r cyfan o'r Llif Byw am ddiwrnod arall.

  Byddwn yn ôl bore fory am 8 gyda'r diweddara'.

  Tan hynny, dyma'ch gadael ag englyn... Da bo chi.

  View more on twitter
 2. 'Llun yr wythnos' Golwg

  Twitter

  Llun newyddion yr wythnos Cylchgrawn Golwg ydy llun o'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, o flaen cofeb y Cymry yn Fflandrys i goffau'r milwyr fu farw ym Mrwydr Passchendaele, 100 mlynedd yn ôl.

  View more on twitter
 3. Sioe o Gymru yng Nghaeredin

  Wales Arts Review

  Mae Wales Arts Reveiw yn sgwrsio gyda'r cyfarwyddwr Tim Baker am sioe newydd y cwmni drama o Gymru, Flying Bridge, sy'n perfformio yng ngŵyl Fringe Caeredin yn ystod mis Awst.

  Mae Not About Heroes yn trafod perthynas y beirdd Wilfred Owen a Siegfried Sassoon yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

 4. Bale 'wedi'i wahardd' rhag chwarae pêl-droed

  Pêl-droed, BBC Cymru

  Mae gwefan 90min yn adrodd bod Gareth Bale wedi ei wahardd rhag chwarae ar gae pêl-droed mae wedi ei osod yn ei gartref ym Mro Morgannwg.

  Y gred yw bod ei glwb wedi dweud wrth y Cymro i beidio â chwarae ar y cae oherwydd pryder y gallai gael anaf.

  Bale
 5. Cawodydd yn yr oriau mân

  Tywydd, BBC Cymru

  "Heno, bydd y cawodydd yn clirio’n gynnar o’r de tua'r dwyrain," meddai Rhys Griffiths.

  "Ond bydd cawodydd pellach yn cyrraedd o'r gorllewin yn ystod yr oriau mân tra bydd gwyntoedd cryfion yn para o’r de orllewin.

  Y tymheredd isa’ dros nos yn rhyw 14C."

  Ewch i'r wefan dywydd am ragor o wybodaeth.

 6. Apêl am wybodaeth i ymosodiad rhyw honedig

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth wedi ymosodiad rhyw honedig ar ferch 18 oed ger pont reillfordd ym Mhentre Afon yng Nghasnewydd.

  Y gred yw i'r ymosodiad ddigwydd rhwng 03:15 a 05:45 ddydd Mawrth 1 Awst.

  Mae'r heddlu yn awyddus i siarad â thri dyn mewn cysylltiad â'r digwyddiad, ac maen nhw'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i ffonio 1010 a dyfynu'r cyfeirnod 59 1/8/17

 7. Oeddech chi yn gig SFA ym Mangor yn '97?

  Daily Post

  Oeddech chi yng nghyngerdd y Super Furry Animals ym Mangor ym 1997?

  Os oeddech chi, mae'r band yn gofyn i chi rannu'ch atgofion.

  View more on twitter
 8. Gwyddonydd wedi ei lladd ei hun 'wedi problemau ariannol'

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwest wedi clywed sut y lladdodd gwyddonydd ym Mhrifysgol Aberystwyth ei hun wedi iddi fynd i drafferthion ariannol.

  Cafodd Dr Sandra Pierre yn dechnegydd ei tharo gan dren ger Dol-y-Bont, Borth, ar 30 Mis Mawrth.

  Clywodd Canoflan Gyfiawnder Aberystwyth ei bod wedi gael nodiadau mewn Saesneg a Ffrangen yn nodi ei bod yn dymuno dod a'i bywyd i ben.

  Cofnododd y Crwner Peter Brunton casgliad o hunanladdiad.

 9. Ar y Post Prynhawn rhwng 5 a 6...

  Post Prynhawn

  BBC Radio Cymru

  Dyfarniad yr Uchel Lys ar bwy ddylai dalu am ofal mewn cartrefi preswyl, rhybudd arbenigwr canser am gyflwr gwasanaethau yng Nghymru, a Barcelona'n gwerthu Neymar i Paris St Germain - rhai o'r pynciau fydd yn cael sylw Dewi Llwyd ar y Post Prynhawn rhwng 5 a 6.

  Neymar
 10. Arestio dyn wedi 'ymosodiad' yn Rhuthun

  Daily Post

  Mae dyn wedi ei arestio ac un arall yn yr ysbyty yn dilyn digwyddiad yn Rhuthun nos Fawrth, medd y Daily Post.

  Cafodd yr heddlu eu galw i faes parcio Cefn y Dref am 20:20 yn dilyn adroddiadau ymosodiad rhwng dau ddyn.

  Cafodd un dyn ei arestio ar amheuaeth o ymosod, ac fe aed a'r llall i Ysbyty Glan Clwyd.

  Mae e bellach wedi gadael yr ysbyty.

 11. Dim tysiolaeth o gameinywddu yn achos llofruddiaeth Bae Caerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Does dim tystiolaeth o gamweinyddu gan yr heddlu yn ystod eu hymchwiliad i lofruddiaeth ym Mae Caerdydd y llynedd, medd Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu.

  Ond mae'r IPPC yn dweud fod perfformiad tri phlismon yn anfoddhaol.

  Cafodd Christine James, 65 oed, ei lladd yn ei fflat ar 2 Mawrth 2016. Cafodd ei chymydog, Kris Wade, ei garcharu am oes ym mis Medi y llynedd.

  Christine James
 12. Ysgrifennydd Cymru ym mhencadlys Horizon yn Japan

  Mae'r cwmni sydd y tu ôl i ddatblygiad gorsaf bŵer newydd ar Ynys Môn wedi trydar i groesawu Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, i'w pencadlys yn Tokyo, Japan.

  View more on twitter
 13. Wedi cael digon o'r glaw?

  S4C

  Mae yna obaith o lygedyn o'r haul os ydych chi'n mynd dramor.

  View more on twitter
 14. Apêl Heddlu Gwent am gyn garcharor

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent wedi apelio am wybodaeth am ddyn 34 oed sydd wedi torri amodau ei drwydded wedi iddo gael ei ryddhau o garchar Caerdydd ar 15 Mawrth 2017.

  Cafodd Mohammed Hussain o Gasnewydd ei garcharu am 14 mis am yrru'n ddiofal, ac oherwydd ei fod wedi torri amodau ei drwydded, mae'n cael ei alw yn ôl i'r carchar.

  Fe all unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

  Dyn coll
 15. Millar i ddychwelyd i Forgannwg?

  BBC Sport Wales

  Mae BBC Wales Sport yn adrodd y gallai David Miller barhau i chwarae i Forgannwg yng nghystadleuaeth y T20 os yw'r tîm o Gymru yn cyrraedd y rownd nesaf.

  Mae'r gŵr o Dde Affrica i fod i ddychwelyd i chwarae i'w wlad ar ôl i Forgannwg chwarae Surrey ar 4 Awst, gyda'r gobaith o dorri i mewn i dîm cyntaf y wlad.

  Ond mae'n bosib y gallai ddychwelyd i dde Cymru ar gyfer chwarteri'r T20 os fydd Morgannwg yn cyrraedd mor bell yn y gystadleuaeth.

  Dywedodd Millar wrth BBC Cymru y byddai "wrth ei fodd" cael dychwelyd, ond bod ei "freuddwyd" o chwarae gemau prawf i Dde Affrica yn parhau.

  Millar
 16. Y cofnod cyntaf o un o 'gamgymeriadau' Dug Caeredin?

  Daily Post

  Wrth i Ddug Caeredin gyflawni ei ddyletswydd cyhoeddus olaf mae'r Daily Post yn gofyn ai yng Nghapel Curig, Conwy, yn 1959 y gwnaeth un o'i gamau gwag geiriol enwog cyntaf?

  Mae'r papur yn ailadrodd stori'r North Wales Weekly News o'r digwyddiad.

  Dug Caeraedin