a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn...

  BBC Cymru Fyw

  Y sefyllfa fel ag y mae:

  • 4,000 o dai yn y gogledd yn dal heb drydan
  • 5 ysgol yng Ngwynedd a Môn ynghau

  Wrth i'r gwyntoedd ostegu a'r gwaith atgyweirio a chlirio fynd rhagddo, mae'r llif byw yn dod i ben, ond fe gewch chi'r diweddaraf ar y sefyllfa ar ein gwefan yn ystod y dydd.

  Diolch am ddilyn, a da bo chi.

 2. Rhybudd am lifogydd ar ben

  Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn adrodd bod yr holl rybuddion am lifogydd ar draws Cymru erbyn hyn wedi dod i ben.

  Cyfoeth Naturiol Cymru
 3. Pethe ben i waered wedi'r storm

  Facebook

  Fe gafodd sawl trampolin eu taflu i'r awyr yn y gwyntoedd cryfion ddydd Llun.

  Dyma'r olygfa oedd yn disgwyl Allana Silvestri-Jones o Dalgarreg, Ceredigion, pan ddychwelodd adref o'r gwaith yn dilyn storm Ophelia.

  Storm
 4. Nifer o ysgolion ynghau yn y Gogledd

  BBC Cymru Fyw

  Mae nifer o ysgolion ynghau oherwydd effaith y storm:

  • Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog ynghau i ddisgyblion ond ar agor i staff, wedi i gangen ddisgyn ar dir yr ysgol.
  • Ysgol Henblas ar Ynys Môn - dim pŵer.
  • Ysgol Tregarth - dim pŵer.
  • Ysgol Bodfeurig, Sling - dim pŵer.
  • Ysgol y Ffridd, Gwalchmai.
  View more on twitter
  View more on twitter
 5. Colli cychod yn y storm

  BBC Cymru Fyw

  Mae perchennog cychod o Sir Benfro'n dweud ei fod e wedi colli pum cwch yn storm Ophelia ddydd Llun.

  Roedd Paul Sage a'i ffrind yn cadw'r cychod ym Mhorthclais.

  "Fe glywon ni fod y storm ar y ffordd," meddai, "a petaen ni wedi gwybod pa mor wael oedd hi'n mynd i fod, fe fydden ni wedi tynnu'r cychod o 'na.

  "Roedd e'n arswydus a brawychus, roedd 'na storm tua 30 mlynedd yn ol ond dyma'r gwaethaf y mae'r harbwr wedi ei weld."

 6. Ysgol Eifionydd ynghau

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog ynghau heddi am resymau iechyd a diogelwch.

  Ysgol Eifionydd
 7. Y gwyntoedd yn distewi

  Wales Online

  Dyw'r gwynt ddim yn teithio mor gyflym heddiw.

  Yng Nghapel Curig bore ma 66mya oedd y cyflymder, 48mya yn Aberdaron am 06:00 tra bod hi yn fwy llonydd yn Rhyl- 33mya rhwng 05:00-06:00 bore ma.

 8. Rhybudd llifogydd yn dod i ben

  Mae'r rhybuddion coch am lifogydd yn Aberaeron, Aberystwyth a Dale wedi dod i ben.

  Mae 'na rybuddion am lifogydd posibl yn parhau yng Nghaergybi a'r Bermo - mwy o fanylion ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

 9. 4,000 yn dal heb drydan yn y gogledd

  Scottish Power

  Mae 4,000 o dai yn y gogledd yn dal heb bwer y bore 'ma wedi storm Ophelia.

  Fe lwyddodd Scottish Power i adfer cyflenwad i 2,000 o dai dros nos, ond bu rhagor o achosion o golli cyflenwad yn ddiweddarach.

  Mae'r cwmni'n dweud fod peirianwyr ychwanegol yn gweithio heddiw.

  Pwer
 10. Ysgolion y gogledd yn ailagor

  Daily Post

  Mae disgwyl i ysgolion ailagor heddiw yn gogledd ar ôl iddyn nhw gau ddoe.

  Does dim cynlluniau i gau ysgolion yng Ngwynedd heddiw ac mae disgwyl i ysgolion Sir Fôn fod ar agor hefyd.