a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. 4,000 o dai yn parhau heb gyflenwad trydan
 2. Ffyrdd ynghau wedi i goed ddisgyn
 3. Rhai gwasanaethau fferi wedi eu canslo neu eu gohirio
 4. Rhybuddion melyn o wyntoedd cryfion yn parhau

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn...

  BBC Cymru Fyw

  Y sefyllfa fel ag y mae:

  • 4,000 o dai yn y gogledd yn dal heb drydan
  • 5 ysgol yng Ngwynedd a Môn ynghau

  Wrth i'r gwyntoedd ostegu a'r gwaith atgyweirio a chlirio fynd rhagddo, mae'r llif byw yn dod i ben, ond fe gewch chi'r diweddaraf ar y sefyllfa ar ein gwefan yn ystod y dydd.

  Diolch am ddilyn, a da bo chi.

 2. Rhybudd am lifogydd ar ben

  Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn adrodd bod yr holl rybuddion am lifogydd ar draws Cymru erbyn hyn wedi dod i ben.

  Cyfoeth Naturiol Cymru
 3. Pethe ben i waered wedi'r storm

  Facebook

  Fe gafodd sawl trampolin eu taflu i'r awyr yn y gwyntoedd cryfion ddydd Llun.

  Dyma'r olygfa oedd yn disgwyl Allana Silvestri-Jones o Dalgarreg, Ceredigion, pan ddychwelodd adref o'r gwaith yn dilyn storm Ophelia.

  Storm
 4. Nifer o ysgolion ynghau yn y Gogledd

  BBC Cymru Fyw

  Mae nifer o ysgolion ynghau oherwydd effaith y storm:

  • Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog ynghau i ddisgyblion ond ar agor i staff, wedi i gangen ddisgyn ar dir yr ysgol.
  • Ysgol Henblas ar Ynys Môn - dim pŵer.
  • Ysgol Tregarth - dim pŵer.
  • Ysgol Bodfeurig, Sling - dim pŵer.
  • Ysgol y Ffridd, Gwalchmai.
  View more on twitter
  View more on twitter
 5. Colli cychod yn y storm

  BBC Cymru Fyw

  Mae perchennog cychod o Sir Benfro'n dweud ei fod e wedi colli pum cwch yn storm Ophelia ddydd Llun.

  Roedd Paul Sage a'i ffrind yn cadw'r cychod ym Mhorthclais.

  "Fe glywon ni fod y storm ar y ffordd," meddai, "a petaen ni wedi gwybod pa mor wael oedd hi'n mynd i fod, fe fydden ni wedi tynnu'r cychod o 'na.

  "Roedd e'n arswydus a brawychus, roedd 'na storm tua 30 mlynedd yn ol ond dyma'r gwaethaf y mae'r harbwr wedi ei weld."

 6. Ysgol Eifionydd ynghau

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog ynghau heddi am resymau iechyd a diogelwch.

  Ysgol Eifionydd
 7. Y gwyntoedd yn distewi

  Wales Online

  Dyw'r gwynt ddim yn teithio mor gyflym heddiw.

  Yng Nghapel Curig bore ma 66mya oedd y cyflymder, 48mya yn Aberdaron am 06:00 tra bod hi yn fwy llonydd yn Rhyl- 33mya rhwng 05:00-06:00 bore ma.

 8. Rhybudd llifogydd yn dod i ben

  Mae'r rhybuddion coch am lifogydd yn Aberaeron, Aberystwyth a Dale wedi dod i ben.

  Mae 'na rybuddion am lifogydd posibl yn parhau yng Nghaergybi a'r Bermo - mwy o fanylion ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

 9. 4,000 yn dal heb drydan yn y gogledd

  Scottish Power

  Mae 4,000 o dai yn y gogledd yn dal heb bwer y bore 'ma wedi storm Ophelia.

  Fe lwyddodd Scottish Power i adfer cyflenwad i 2,000 o dai dros nos, ond bu rhagor o achosion o golli cyflenwad yn ddiweddarach.

  Mae'r cwmni'n dweud fod peirianwyr ychwanegol yn gweithio heddiw.

  Pwer
 10. Ysgolion y gogledd yn ailagor

  Daily Post

  Mae disgwyl i ysgolion ailagor heddiw yn gogledd ar ôl iddyn nhw gau ddoe.

  Does dim cynlluniau i gau ysgolion yng Ngwynedd heddiw ac mae disgwyl i ysgolion Sir Fôn fod ar agor hefyd.