a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Pryderon y gall cyfuniad o wyntoedd cryfion a llanw uchel arwain at donnau mawr a llifogydd
 2. Rhai gwasanaethau fferi wedi eu canslo neu eu gohirio
 3. Rhybuddion melyn o wyntoedd cryfion yn parhau

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn...

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan gan lif byw arbennig Storm Brian am y tro.

  Mae yna 7 rhybudd llifogydd yn dal mewn grym a gallwch gael gwybodaeth am rybuddion llifogydd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

  Bydd modd cael y diweddara' ar wefan Cymru Fyw yn ystod y dydd.

  Diolch am ddilyn, a da bo chi.

  storm
 2. Y diweddaraf am ffyrdd Sir Benfro

  Cyngor Sir Penfro

  Mae Cyngor Sir Penfro wedi cyhoeddi'r manylion diweddara' am y sefyllfa yno

  • Gwaith yn parhau i symud tunelli o gerrig mân sydd wedi eu golchi i'r ffordd yn Niwgwl. Y Cyngor yn gobeithio y bydd y ffordd wedi ailagor erbyn y prynhawn
  • Gwaith clirio'n mynd rhagddo yn Gelliswick ger Aberdaugleddau
  • Pont cleddau'n parhau ynghau i gerbydau uchel. Gwyntoedd o 66.4mya wedi eu cofnodi yno
  • Mae'r ffordd arfordirol yn Amroth wedi ailagor erbyn hyn
  • Mân lifogydd ym maes parcio isaf Abergwaun
 3. Tonnau gwyllt y môr

  Effeithiau Storm Brian ar y prom yn Aberystwyth. Diolch i Iestyn Hughes am y fideo.

  Video content

  Video caption: Storm Brian yn cyrraedd Aberystwyth
 4. Rhybudd gan yr RNLI ym Mhorthcawl

  RNLI

  Mae swyddogion o'r RNLI ym Mhorthcawl yn rhybuddio pobl i gadw draw o'r tonnau, wedi i rai pobl cael eu gwled yn tynnu lluniau'n beryglus o agos i'r llanw.

  Maen nhw'n annog pobl i gadw draw ac os ydyn nhw eisiau gwylio'r môr, fe allan nhw wneud hynny drwy wylio'u fideo byw.

  Storm
 5. 'Peidiwch â rhoi'ch hun mewn perygl'

  Gwylwyr y Glannau

  Mae Gwylwyr y Glannau'n rhybuddio pobl rhag rhoi eu hunain mewn perygl yn ystod y storm, ac i gadw draw o'r arfordir.

  View more on twitter
 6. Llanw uchel yn Aberaeron

  BBC Cymru Fyw

  Dyma'r olygfa yn Aberaeron y bore 'ma, wrth i'r llanw uchel daro yng nghanol Storm Brian.

  Gyda diolch i Glyn Heulyn am anfon y fideo.

  Video content

  Video caption: Llifogydd
 7. Rhybudd am lifogydd ar draws Cymru

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi saith rhybudd coch am lifogydd, a hynny yn y lleoliadau yma:

  • Glân y môr yn Aberystwyth
  • Niwgwl, Sir Benfro
  • Dale, Sir Benfro
  • Amroth / Llanrhath, Sir Benfro
  • Pentywyn, Sir Gaerfyrddin
  • Parc Gwyliau Bae Caerfyrddin, Cydweli
  • Pentref Crofty yn y Gŵyr, Abertawe

  Mae 'na rybuddion eraill mewn naw ardal i fod yn barod am lifogydd. Mwy o fanylion am wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

  Rhybudd Llifogydd
 8. Achub defaid rhag y dŵr

  Twitter

  Bu'n rhaid achub diadell o ddefaid oedd wedi eu dal mewn dŵr yng Nghaerfyrddin.

  View more on twitter
 9. Ffyrdd ynghau

  Teithio BBC Cymru

  Mae nifer o ffyrdd wedi eu cau oherwydd y storm:

  • Pont Hafren (M48) wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad
  • Y ffordd tuag at Gelliswick yn Aberdaugleddau wedi ei chau
  • Ffordd arfordirol Niwgwl yn parhau ynghau - gweithwyr Cyngor Sir Penfro yn gweithio er mwyn ei hagor cyn gynted a phosib. Mae yna amcangyfri bod sawl tunnell o gerrig mân i'w clirio.
  • Pont Cleddau'n parhau ynghau i gerbydau uchel.
 10. Difrod i swyddfa'r harbwrfeistr yn Ninbych y Pysgod

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r storm wedi achosi difrod i swyddfa'r harbwrfeistr yn Ninbych y Pysgod.

  Mae yna hefyd ddifrod i bolyn trydan yn y dref.

  Storm Brian
  View more on twitter
 11. Rhybudd i bobl sy'n byw ger rheilffyrdd

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwmni Network Rail wedi gofyn i bobl sy'n byw ger rheilffyrdd i sicrhau bod dodrefn gardd, offer a thrampolinau yn ddiogel ac nad ydynt mewn perygl o gael eu chwythu ar y traciau.

  rheilffordd