a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Ein Cymoedd, Ein Dyfodol: Cynllun Cyflawni
  4. Cofio ein Lluoedd Arfog - Anrhydeddu Aberthau'r Gorffennol a Chefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog
  5. Y Diwydiant Bwyd a Diod
  6. Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2016-17