a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Seremoni i ddechrau am 19:10 yn y Tramshed, Caerdydd.
 2. The ceremony gets underway at 19:10 at the Tramshed, Cardiff.
 3. Tri chategori yn Gymraeg a Saesneg - Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol. Mae hefyd Gwobr Barn y Bobl a phrif enillydd.
 4. There are 10 prizes on offer for works of fiction, creative non-fiction and poetry in English and Welsh. There is also a People's Choice winner and an overall winner in both languages.
 5. Y panel beirniadu Cymraeg yw'r beirniad llenyddol Catrin Beard, y bardd a'r awdur Mari George ac Eirian James, perchennog siop lyfrau yng Nghaernarfon.
 6. The judges for the English prizes are author Tyler Keevil, academic Dimitra Fimi and poet Jonathan Edwards.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Diolch am ddilyn

Llyfr y Flwyddyn

Dyna ni o'r seremoni yng Nghaerdydd heno, diolch am ddilyn.

Llongyfarchiadau i'r holl enillwyr heno, gallwch chi weld y rhestr yn llawn yma.

Hwyl am y tro.

Dyna ni!

Twitter

'Cyfraniad pwysig'

Llyfr y Flwyddyn

Dywedodd Dimitra Fimi bod y beirniaid yn teimlo bod Pigeon yn "gyfraniad pwysig" am flynyddoedd i ddod.

A'r enillydd yw...

Llyfr y Flwyddyn

Alys Conran sydd wedi ennill am Pigeon, a hynny ar ôl dod i'r brig mewn dwy gategori heno yn barod. Llongyfarchiadau iddi!

Llyfr Saesneg y Flwyddyn

Llyfr y Flwyddyn

Y wobr olaf heno yw Llyfr Saesneg y Flwyddyn, ac yn cyflwyno mae Dimitra Fimi a Chadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Phil George.

A'r enillydd yw...

Llyfr y Flwyddyn

Yr enillydd yw Cofio Dic gan Idris Reynolds, llongyfarchiadau mawr!

'Nid tasg hawdd'

Llyfr y Flwyddyn

Wrth draddodi'r feirniadaeth, dywedodd Catrin Beard nad "tasg hawdd" oedd dewis Llyfr y Flwyddyn.

Ond "profiad i'w drysori" oedd hynny dros yr haf, meddai.

Llyfr y Flwyddyn 2017

Llyfr y Flwyddyn

Y brif wobr Gymraeg sydd nesaf, Llyfr y Flwyddyn 2017.

Catrin Beard sy'n cyflwyno'r feirniadaeth, ac yn cyflwyno'r wobr mae'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas.

Diolch gan John

Llyfr y Flwyddyn

Mae John yn dweud bod cael ei gynnwys ar y rhestr fer yn fraint ac yn annisgwyl, ac mae'n diolch i'r cyhoeddwyr a'r darllenwyr.

John Freeman sy'n ennill

Llyfr y Flwyddyn

John Freeman sydd wedi ennill am What Possessed Me.

Mae'n archwilio'r byd naturiol a thirwedd yn Lloegr, Cymru, Ffrainc a Groeg, ac mae'n cynnwys darnau'n dathlu ymweliadau ag Eglwys Gadeiriol Llandaf ac Athens.

Yn wreiddiol o Essex, cafodd John ei fagu yn Llundain cyn byw yn Sir Efrog ac yna ymgartrefu yng Nghymru, ble bu'n dysgu Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Caerdydd.

What Possessed Me
BBC

Y Wobr Farddoniaeth Saesneg

Llyfr y Flwyddyn

Y wobr Saesneg olaf yw'r Wobr Farddoniaeth hefyd. Y tri sydd wedi eu henwebu ydy:

 • What Possessed Me gan John Freeman, cyhoeddwyd gan Worple.
 • The Other City gan Rhiannon Hooson, cyhoeddwyd gan Seren.
 • Psalmody gan Maria Apichella, cyhoeddwyd gan Eyewear.

Jonathan Edwards sy'n cyflwyno'r wobr.

Teyrnged gan Aneirin

Llyfr y Flwyddyn

Mae Aneirin yn rhoi teyrnged i'w gyfnither wrth dderbyn y wobr, a diolch i bawb fuodd yn rhan o'r gwaith cyhoeddi, a'i deulu.

Aneirin Karadog yw'r enillydd

Llyfr y Flwyddyn

Aneirin Karadog sy'n ennill am ei gyfrol Bylchau, casgliad o gerddi sy'n myfyrio ar y bylchau ddaw o golled bersonol a chyhoeddus, a cholled i iaith a diwylliant.

"Englynion gwych" gan "fardd aeddfed" meddai Mari George wrth draddodi'r feirniadaeth.

Enillodd yr un wobr yn 2012 am O Annwn i Geltia, roedd yn Brifardd Eisteddfod Genedlaethol 2016 ac mae'n gyn-Fardd Plant Cymru.

bylchau
BBC

Y Wobr Farddoniaeth

Llyfr y Flwyddyn

Y categori Cymraeg olaf yw'r Wobr Farddoniaeth.

Y tri ar y rhestr fer yw:

 • Bylchau gan Aneirin Karadog, cyhoeddwyd gan Gyhoeddiadau Barddas
 • Chwilio am Dân gan Elis Dafydd, cyhoeddwyd gan Gyhoeddiadau Barddas
 • Llinynnau gan Aled Lewis Evans, cyhoeddwyd gan Gyhoeddiadau Barddas.

Mari George sy'n cyflwyno'r wobr.

'Taith anodd'

Llyfr y Flwyddyn

Roedd hi'n "daith anodd" i ysgrifennu Pigeon meddai Alys Conran, ond mae hi'n diolch i'r cyhoeddwyr am eu cefnogaeth.

Alys Conran yn ennill eto

Llyfr y Flwyddyn

Mae Alys Conran wedi ennill ei hail wobr o'r noson am ei nofel, Pigeon.

Astudiodd Alys radd MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Caeredin, ac mae hi wedi arwain gweithdai ysgrifennu creadigol ymhlith grwpiau ymylol yng ngogledd Cymru.

Mae wedi derbyn ysgoloriaeth er mwyn ysgrifennu ei hail nofel.

pigeon
BBC

Pob un yn 'arloesol'

Llyfr y Flwyddyn

Mae Tyler yn dweud bod pob nofel yn "arloesol" a bod pob un yn haeddu cael eu darllen.

Y wobr Ffuglen Saesneg sydd nesaf

Llyfr y Flwyddyn

Mae tri arall wedi eu henwebu yn y categori yma:

 • Pigeon gan Alys Conran, cyhoeddwyd gan Parthian
 • Cove gan Cynan Jones, cyhoeddwyd gan Granta
 • Ritual 1969 gan Jo Mazelis, cyhoeddwyd gan Seren.

Tyler Keevil sy'n cyflwyno'r wobr.

Caryl Lewis sy'n fuddugol

Llyfr y Flwyddyn

Caryl Lewis sydd wedi ennill y wobr am ei nofel Y Gwreiddyn.

Straeon am natur, perthynas dyn â'i gyd-ddyn, henaint, cariad a cholled ydy Y Gwreiddyn, gyda phob un yn ymdrin â pherthynas pobl â'i gilydd.

Yn byw ym mhentref Goginan ger Aberystwyth, mae Caryl Lewis wedi ennill gwobr Llyfr y Flwyddyn am ddwy o'i nofelau o'r blaen - Martha Jac a Sianco yn 2005 ac Y Bwthyn yn 2016.

Gwreiddyn
BBC

Gwobr Ffuglen Cymraeg

Llyfr y Flwyddyn

Yr ail wobr heno yw'r wobr ffuglen, a'r tri sydd wedi eu henwebu yw:

 • Ymbelydredd gan Guto Dafydd, Cyhoeddwyd gan Y Lolfa
 • Iddew gan Dyfed Edwards, cyhoeddwyd gan Wasg y Bwthyn
 • Y Gwreiddyn gan Caryl Lewis, cyhoeddwyd gan Y Lolfa.

Catrin Beard sydd ar y llwyfan i gyhoeddi enw'r enillydd.

Peter Lord yw'r enillydd

Llyfr y Flwyddyn

Peter Lord yw'r enillydd am ei gyfrol The Tradition.

Mae Peter yn olrhain esblygiad diwylliant gweledol Cymru yn y gyfrol, yr unig un mewn print sy’n cwmpasu holl gelf weledol Cymru.

Yn wreiddiol o Gaerwysg, mae bellach yn byw yn Aberystwyth. Bu'n gweithio fel cerflunydd ond yn fwy diweddar mae wedi bod yn canolbwyntio ar ysgrifennu am ddiwylliant celf weledol Cymru.

Dywedodd ei fod yn "fraint", a bod gwobrau bob amser yn braf, ond gwobrau sy'n cael eu dewis gan awduron yn golygu mwy.

Tradition
BBC

Y Wobr Ffeithiol Greadigol Saesneg

Llyfr y Flwyddyn

Dimitra Fini sy'n traddodi'r feirniadaeth yn y categori Ffeithiol Greadigol Saesneg.

Y tri gafodd eu henwebu oedd:

 • The Black Prince of Florence gan Catherine Fletcher, cyhoeddwyd gan The Bodley Head
 • The Tradition gan Peter Lord, cyhoeddwyd gan Parthian
 • Jumpin’ Jack Flash gan Keiron Pim, cyhoeddwyd gan Jonathan Cape

Idris Reynolds sy'n ennill

Llyfr y Flwyddyn

Idris Reynolds sydd wedi ennill am ei gyfrol o atgofion am ei gyfaill, y prifardd a’r cyn-archdderwydd, Dic Jones.

Mae Idris yn byw ym Mrynhoffnant, Ceredigion ac yn darlithio ar awen Dic Jones o gwmpas y wlad.

Mae'n gyn-lyfrgellydd sy'n cystadlu’n rheolaidd ar Dalwrn y Beirdd, Radio Cymru. Mae wedi ennill Cadair Eisteddfod Genedlaethol Cymru dwywaith.

Diolchodd Idris i'r beirniaid, y cyhoeddwyr a Sian, gweddw Dic Jones.

Cofio Dic
BBC

Y Wobr Ffeithiol Greadigol

Llyfr y Flwyddyn

Dewisiadau'r beirniaid sydd nesaf, a'r categori Ffeithiol Greadigol sydd gyntaf.

Y cyfrolau sydd wedi eu henwebu yw:

 • Optimist Absoliwt gan Menna Elfyn, cyhoeddwyd gan Gomer
 • Gwenallt gan Alan Llwyd, cyhoeddwyd gan Y Lolfa
 • Cofio Dic gan Idris Reynolds, cyhoeddwyd gan Gomer

Y beirniad, Eirian James, sy'n cyflwyno.

Alys Conran sy'n fuddugol

Llyfr y Flwyddyn

Alys Conran sydd wedi ennill y People's Choice Award am ei nofel Pigeon.

Mae Pigeon yn daith drwy atgofion anesmwyth plentyndod ac yn stori am obaith a phŵer iaith.

Mae gwaith Alys Conran wedi cyrraedd rhestrau hirion a byrion sawl cystadleuaeth gan gynnwys The Bristol Short Story Prize, The Manchester Fiction Prize ac The International Dylan Thomas Prize.

Mae hi'n diolch i bawb sydd wedi "sefyll hefo fi ar y ffordd i ysgrifennu" y llyfr.

Pigeon
BBC

Y wobr Saesneg nesaf

Llyfr y Flwyddyn

Kate North o'r Wales Arts Review sy'n cyflwyno'r People's Choice Award.

'Prosiect hunanol'

Llyfr y Flwyddyn

Dywedodd Guto bod y llyfr yn "brosiect hunanol" yn delio hefo profiad personol ond "braint meddwl bod pobl wedi darllen a mwynhau".

Guto Dafydd yw enillydd Gwobr Barn y Bobl

Llyfr y Flwyddyn

Guto Dafydd yw enillydd Gwobr Barn y Bobl 2017 am ei nofel Ymbelydredd (Y Lolfa).

Mae'r nofel yn dilyn hanes dyn ifanc o Wynedd wrth iddo dreulio chwe wythnos ym Manceinion yn cael cwrs radiotherapi.

Enillodd Goron Eisteddfodd yr Urdd yn 2013, a'r Eisteddfod Genedlaethol yn 2014, ac fe wnaeth ennill Gwobr Goffa Daniel Owen yn 2016 am y nofel hunan-ffuglennol, Ymbelydredd.

ymbelydredd
BBC

Gwobr Barn y Bobl

Llyfr y Flwyddyn

Gwobr gyntaf y noson yw Gwobr Barn y Bobl, ac Owain Schiavone o wefan Golwg360 fydd yn ei chyflwyno.

Y gwobrau

Llyfr y Flwyddyn

Roedd hi'n "flwyddyn gref iawn ar gyfer llenyddiaeth Gymraeg a Chymreig" meddai Eleri Siôn.

Bydd gwobrau ar gyfer tri chategori yn Gymraeg a Saesneg - Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol.

Mae hefyd gwobrau Barn y Bobl a'r brif wobr yn y ddwy iaith.

Bydd enillydd pob categori yn derbyn tlws a gwobr o £1,000, gyda £3,000 yn ychwanegol i enillwyr y prif wobrau.

'Cefnogaeth gadarn' i'r gwobrau

Llyfr y Flwyddyn

Mae Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Phil George, ar y llwyfan i ddweud bod "cefnogaeth gadarn" i'r gwobrau gan y cyngor, wedi sawl adroddiad am ansicrwydd am eu dyfodol yn y wasg.

Ychwanegodd bod angen i'r cyrff celfyddydol yng Nghymru weithio'n agosach gyda'i gilydd er mwyn cryfhau'r sefyllfa yn y dyfodol.

Ar fin dechrau

Llyfr y Flwyddyn

Eleri Sion sy'n arwain y noson heno, ac mae hi ar fin dechrau'r seremoni.

Cliciwch uchod i wylio'r cyfan yn fyw.

10 gwobr a £12,000 ar gael

Llyfr y Flwyddyn

Mae 10 gwobr a £12,000 ar gael i'r awduron buddugol heno, am y llyfrau Cymraeg a Saesneg gorau eleni mewn tri chategori.

Croeso i'r seremoni

Llyfr y Flwyddyn

Noswaith dda a chroeso i lif byw arbennig o seremoni Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017 o'r Tramshed yng Nghaerdydd.

Yn ogystal â dilyn y diweddara' yn fyw, gallwch wylio'r seremoni ar y dudalen hon o 19:10.