a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ddiwedd ein llif byw arbennig am y dydd.

  Gallwch weld y diweddaraf am y tywydd a'r trafferthion ar y stori ar ein hafan, ac wrth gwrs gallwch edrych yn ôl ar ein horiel luniau i weld Cymru dan flanced wen.

  Diolch i chi am ddilyn - a cofiwch gadw'n gynnes!

 2. Ysgolion ar gau

  BBC Cymru Fyw

  Mae cadarnhâd bellach y bydd degau o ysgolion ar gau yn siroedd Powys, Wrecsam a Mynwy yfory.

  Yn ôl Cyngor Powys, bydd dim trafnidiaeth o gwbl yn y sir i fynd â disgyblion i'r ysgol, ond bydd rhai ysgolion ar agor i'r rheiny sy'n medru teithio yno'n ddiogel.

  Am fanylion am yr ysgolion hynny sydd ar gau, ewch i wefan eich cyngor lleol:

 3. Trafferthion y traffig

  Teithio BBC Cymru

  Mae hi wedi bod yn ddiwrnod caled ar y ffyrdd, ac mae cwmni INRIX yn dal i adrodd bod:

  • A470 ar gau i'r ddau gyfeiriad yn Storey Arms, Powys;
  • A470 ar gau i'r ddau gyfeiriad ym Mwlch Y Gorddinan yn y gogledd;
  • A44 ar allt Penglais yn Aberystwyth ar gau i'r ddau gyfeiriad;
  • A40 Stryd Fawr Llanymddyfri ar gau i'r ddau gyfeiriad;
  • A4233 rhwng Maerdy ac Aberdâr ar gau i'r ddau gyfeiriad.
  A470
  A470
 4. Yr olygfa o Bengenffordd

  Twitter

  Prin bod 'na unrhyw liw oni bai am wyn yn yr olygfa yma o Bowys...

  View more on twitter
 5. ...ac eraill yn sownd ynddo fo

  BBC Cymru Fyw

  Dafad
  Image caption: Dim cystal hwyl i'r ddafad hon yn Llidiartywaun ger Llanidloes, Powys

  Am fwy o luniau o Gymru dan yr eira, ewch i'n horiel luniau.

 6. Rhai anifeiliaid wrth eu bodd yn yr eira...

  BBC Cymru Fyw

  anifeiliaid
  Image caption: Yr anifeiliad yn joio yn Nhreuddyn ger yr Wyddgrug. Diolch i Megan Roberts am y llun.
 7. Rhybudd am dywydd fory

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae rhybudd tywydd newydd mewn grym rhwng 04:00 a 11:00 yfory, gyda disgwyl i rew achosi problemau.

  Yn ôl y Swyddfa Dywydd, mae disgwyl iddi rewi dros nos, allai achosi i bobl syrthio.

  Mae'r rhybudd melyn - sy'n berthnasol i Gymru gyfan - i'w weld yn llawn ar wefan y Swyddfa Dywydd.

  Map
 8. Trafferthion mawr ar y trenau

  Trenau Arriva Cymru

  Mae 'na drafferthion ar y trenau y p'nawn 'ma oherwydd bod rhwystrau ar y cledrau rhwng Casnewydd a'r Fenni.

  Mae'n golygu bod nifer o'r trenau fyddai'n defnyddio'r cledrau hynny wedi cael eu canslo neu eu cwtogi.

  Y diweddara' ar wefan Trenau Arriva Cymru.

 9. Mwy o ysgolion ar gau

  Cyngor Sir Fynwy

  Bellach mae dwy ysgol yn Sir Fynwy wedi cadarnhau na fyddan nhw'n agor yfory - mwy yma ar eu gwefan.

 10. Degau yn sownd mewn coleg preswyl

  BBC Cymru Fyw

  Mae staff yng Ngholeg Elidyr - coleg preswyl i oedolion ag anghenion addysg ychwanegol - yn apelio am gymorth ar ôl iddyn nhw gael eu hynysu gan yr eira.

  Mae 43 o oedolion ynghyd â'r staff yn sownd yn y coleg yn Rhandirmwyn ger Llanymddyfri, Sir Gâr, heb wres na thrydan.

  Dywedodd Carty Fox, pennaeth gofal y coleg, ei bod yn poeni be' fyddai'n digwydd pe bai 'na argyfwng.

 11. Rhybudd llifogydd arall

  Cyfoeth Naturiol Cymru

  Mae 'na un rhybudd llifogydd 'byddwch yn barod' arall mewn grym - a hwnnw ar gyfer Afon Elái yn ardal Caerdydd.

  Am y diweddaraf, ewch i wefan CNC.

 12. 20 o ysgolion ar gau ym Mhowys

  Cyngor Powys

  Mae 'na 20 o ysgolion ym Mhowys bellach wedi cyhoeddi y byddan nhw ar gau yfory.

  Mae'r rheiny'n cynnwys ysgolion uwchradd yn Llanfyllin, Crughywel, Llanidloes a'r Trallwng.

  Y manylion yn llawn ar wefan y cyngor sir.

 13. Cannoedd yn dal heb drydan

  BBC Cymru Fyw

  Yn ôl diweddariad diwethaf cwmni Western Power, tua 1,200 o gartrefi sydd bellach heb drydan yn eu hardal nhw.

  Mae'r diweddaraf ar eu gwefan.

 14. Yr eira'n effeithio ar y canolbarth

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r eira wedi effeithio ar nifer o ardaloedd yng nghanolbarth Cymru. Diolch i Haf Evans am anfon y llun yma o'r brif ffordd drwy Llanidloes i ni.

  Llanidloes
  Image caption: Y brif ffordd drwy Llanidloes bore 'ma