a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Mae hi wedi bod yn fore prysur i lawer oherwydd y tywydd.

  Gobeithio na chawsoch chi ormod o drafferthion, a diolch i bawb yrrodd luniau i ni.

  Fe gewch chi unrhyw newyddion am y sefyllfa ar draws Cymru ar hafan Cymru Fyw am weddill y dydd, ond dyma ddiwedd y llif byw am y tro.

  Diolch am ddarllen.

  bontgoch
 2. Ymestyn rhybudd tywydd

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae rhybudd melyn am rew ar y ffyrdd yng Nghymru gan y Swyddfa Dywydd wedi cael ei gyhoeddi am brynhawn Llun a bore Mawrth.

  Bydd y rhybudd newydd mewn grym o 16:00 ddydd Llun tan 11:00 fore Mawrth ar draws y rhan fwyaf o Gymru heblaw arfordir y gogledd a Sir Benfro.

  View more on twitter
 3. Canslo clinigau

  Twitter

  Ni fydd clinigau Ysbytai'r Amwythig a Telford yn gweithredu heddiw oherwydd y tywydd. Mae nifer o bobl Powys yn cael triniaeth yn yr ysbytai yma.

  View more on twitter
 4. Oriel luniau: dydd Llun

  BBC Cymru Fyw

  Mae oriel o luniau eira y bore wedi ei chyhoeddi ar wefan Cylchgrawn BBC Cymru Fyw. Rhannwch eich lluniau chi gyda ni ar cymrufyw@bbc.co.uk

  Haul ar eira Croeslan, Llandysul
  Image caption: Bore prydferth yn ardal Croeslan, Llandysul. Mae'r ysgol leol, Ysgol Bro Teifi, ar gau heddiw, cyfle i blant yr ardal fwynhau'r eira!
 5. Ffyrdd mynydd y Rhondda ar gau

  Cyngor Rhondda Cynon Taf

  Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn rhybuddio gyrwyr i beidio mynd ar dair ffordd fynyddig yr ardal gan eu bod yn dal wedi cau oherwydd eira, sef bylchoedd Rhigos, Maerdy a Bwlch.

  View more on twitter
 6. Golygfa odidog Capel Curig

  BBC Cymru Fyw

  capel curig
 7. Beth am baned?

  BBC Cymru Fyw

  Does dim byd tebyg i baned boeth ar ddiwrnod oer fel hyn, ond efallai nad allan ar falconi'r Cross Foxes yn Nolgellau yw'r lle gorau i gael un bore 'ma....

  cross foxes
 8. Trafferthion trydan?

  BBC Cymru Fyw

  Yn ôl Western Power mae 577 o gwsmeriaid heb gyflenwad ar draws de a chanolbarth Cymru ar hyn o bryd.

  Fe ddywed Scottish Power nad oes toriad yn eu cyflenwadau nhw o gwbl.

 9. Damwain sledio

  BBC Cymru Fyw

  Bu'n rhaid i hofrennydd fynd i gludo dyn i'r ysbyty yn dilyn damwain wrth sledio ger Ton Pentre, Rhondda brynhawn ddoe.

  Cafodd y dyn ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd gydag anafiadau difrifol, ond sydd ddim yn peryglu ei fywyd.

  sledio
 10. Yn sownd yn Y Foel!

  BBC Cymru Fyw

  Mae Megan Varley o'r Foel, rhwng Machynlleth a Llanfair Caereinion yn methu gadael ei thŷ a chyrraedd ei gwaith ym Machynlleth heddiw!

  Llun o'r Foel
 11. 'Lle nes i adael y car dwedwch?'

  BBC Cymru Fyw

  Bu’n rhaid i Rhian Roberts balu ei char allan er mwyn mynd i’r gwaith yn y Trallwng bore 'ma.

  eira
 12. Gwybodaeth o ardal Dyfed Powys...

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed Powys wedi trydar gwybodaeth sut i gael y newyddion diweddaraf am y ffyrdd sydd ar gau yn yr ardal...

  View more on twitter
 13. Eira ymhobman!

  Twitter

  Ry'n ni eisoes wedi dangos lluniau o'r gogledd a'r canolbarth i chi, ond mae eira'n drwm hefyd yng Nglyn Ebwy heddiw...

  View more on twitter
 14. Trwy gefn y wardrôb?

  Twitter

  Mae cwmni MTB Cymru yn trefnu teithiau beicio mynydd yn ardal Llanidloes - beryg bod angen i chi fod yn brofiadol dros ben i fynd allan heddiw, ond mae'r lluniau yn ddel!

  View more on twitter
 15. Sut mae hi ffordd chi?

  BBC Cymru Fyw

  Barbara Watkin sy'n gorfod palu ei ffordd allan o’r ty yn Ffairhos uwchlaw Pontrhydfendigaid, Ceredigion, bore 'ma….

  bont
 16. Poeni am fethu mynd i'r gwaith?

  Daily Post

  Os yw'r tywydd yn eich rhwystro rhag mynd i'r gwaith heddiw, a bod hynny yn eich poeni, mae'r Daily Post wedi cyhoeddi'r rheolau perthnasol i chi.

  View more on twitter
 17. Tynnwch yr eira o'r car cyn cychwyn!

  Twitter

  Mae rhybudd amserol ar wefan wrexham.com y bore 'ma wrth weld ceir yn y dref. Tynnwch eira oddi ar eich car cyn cychwyn rhag ofn iddo ddisgyn dros y ffenest ffrynt...

  View more on twitter