a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Dros 300 o ysgolion ddim yn agor ddydd Mawrth
 2. Y nifer uchaf ym Mhowys
 3. Llawer hefyd yn ne ddwyrain Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw yn dod i ben am y tro, ond fe gewch chi'r diweddara' ar ein gwefan yn ystod y dydd.

  Mae'r rhybudd melyn am rew mewn grym tan 11:00, ac fe allai mwy o ysgolion gau yn ystod y bore.

  Gallwch weld y manylion llawn ar wefannau'r cynghorau:

  Diolch am ddilyn.

 2. Mwy o drafferthion ar y ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Mae rhagor o drafferthion ar y ffyrdd y bore 'ma:

  • Ym Mhowys, mae'r A483 'di rhwystro'n ardal Fron gan ddamwain;
  • Yn Sir Gâr ar yr A48 wrth Cross Hands ni'n deall bod damwain, 'da phethau'n araf;
  • Ac yn ardal Bronwydd mae'n araf ar yr A484 ger Fferm Frongelli, wedi damwain yno hefyd.
 3. Oedi i Drenau Arriva Cymru

  Teithio BBC Cymru

  Mae 'na oedi difrifol ar y rheilffordd rhwng Abertawe a'r Amwythig y bore 'ma oherwydd y tywydd.

  Does dim trenau yn rhedeg rhwng Llanelli a Craven Arms ar hyn o bryd.

  Mae 'na oedi hefyd ar wasanaethau eraill, a gallwch weld y manylion ar wefan Trenau Arriva Cymru.

  Tren
 4. -12C ym Mhowys y bore 'ma

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae'r tymheredd yn parhau i gwympo yn ôl Sue Charles yn y Swyddfa Dywydd.

  Gan bwyll ar y ffyrdd.

  View more on twitter
 5. Y diweddaraf yn Rhondda Cynon Taf

  Cyngor Rhondda Cynon Taf

  Mae nifer fawr o ysgolion wedi gorfod cau oherwydd y tywydd yn Rhondda Cynon Taf, mae'r rhestr lawn isod.

  View more on twitter
 6. Torri person o gar ar Ynys Môn

  Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

  Ar Ynys Môn mae'r gwasanaethau brys wedi eu galw i gar sydd wedi troi ar ei do yn Llanddeusant.

  Dywedodd y Gwasanaeth Tân ac Achub bod un person oedd yn sownd yn y car wedi ei dorri allan o'r cerbyd.

  Nid oedd unrhyw gerbyd arall yn rhan o'r digwyddiad.

 7. Cadwch at y llwybr yng Nghaerffili

  Twitter

  Mae dros 30 o ysgolion wedi cau yn Sir Caerffili, ond nid Ysgol y Castell, sy'n annog pobl i aros ar y llwybrau sydd wedi eu graeanu.

  View more on twitter
 8. Ar y fyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Yr A4061 dros fynyddoedd y Rhigos a'r Bwlch ynghau achos eira;

  Ochrau Merthyr, mae eira ar yr A4060 rhwng cylchfannau Abercanaid a Dowlais Ucha';

  A bydd dim trenau rhwng Llanelli a Craven Arms oherwydd rhwystrau ar y cledrau.

  Ewch at wefan Traffig Cymru am y diweddara'.

 9. -9C yn Llysdinam

  Tywydd, BBC Cymru

  Llyr Griffiths-Davies sydd â'r rhagolygon diweddara': "Dechrau oer a rhewllyd i'r mwyafrif, 'da rhybudd o rew tan ganol y bore ar draws y wlad tan 11:00.

  "Niwl mewn mannau'n y canolbarth, alle rewi hefyd. Y tymheredd isaf nawr yn -9C yn Llysdinam.

  "Bydd heulwen i nifer peth cynta, yn enwedig yn y gogledd, cyn cymylu erbyn diwedd y bore, 'da rhyw faint o law'n cyrraedd o'r gorllewin erbyn diwedd y dydd.

  "Y tymheredd ucha'n rhyw 8C ger glannau'r gorllewin, ond fydd hi fawr uwch na 1-2C yn y canolbarth."