a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Isetholiad Cynulliad yn dilyn marwolaeth Carl Sargeant
  2. Jack Sargeant yn olynu ei dad fel Aelod Cynulliad
  3. Mwyafrif o dros 6,500 o bleidleisiau
  4. 29.08% o etholwyr wedi pleidleisio

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

BBC Cymru Fyw

Noson emosiynol i Jack Sargeant a'i deulu yn dilyn y fuddugoliaeth yng Nghei Connah heno.

Darllenwch yr hanes i gyd yma.

Diolch am ddilyn ein llif byw, nos da.

JS
BBC

'Canolbwyntio ar Alun a Dyfrdwy'

BBC Cymru Fyw

Pan ofynnwyd i'r AC Llafur Ken Skates a fyddai Jack Sargeant yn ddraenen yn ochr Carwyn Jones, dywedodd Mr Skates y byddai Mr Sargeant yn canolbwyntio ar bobl sy'n "sefyll yn y ffordd i'r hyn sydd orau i Alun a Glannau Dyfrdwy".

"Dyna mae Jack yn canolbwyntio arno, a dyna fydd o'n ei sicrhau."

60.7% o'r bleidlais i Jack Sargeant

BBC Cymru Fyw

Cafodd Jack Sargeant 60.7% o'r bleidlais gyda mwyafrif o dros 6,500 o bleidleisiau.

View more on twitter

Bloedd gan y dorf

BBC Cymru Fyw

Roedd tipyn o floedd wrth i enw Jack Sargeant gael ei gyhoeddi yng Nghei Connah, ac fe ddywedodd: "Rydw i wrth fy modd fod pobl Alun a Glannau Dyfrdwy am roi eu ffydd yn y blaid Lafur eto."

'Etholiad na ddylwn ni fod yn sefyll ynddo'

BBC Cymru Fyw

Dywedodd ei fod yn dal i ddod i dermau gyda marwolaeth ei dad, ond ei fod yn gwybod bod llawer o bobl yn caru ei dad.

"Dyma etholiad na ddylwn ni fod yn sefyll ynddo.

"Mae cwestiynau i'w hateb am pam ein bod yn sefyll ac ymchwiliadau'n digwydd.

"Ond mae heno am ddathlu buddugoliaeth ar ran pobl Alun a Glannau Dyfrdwy."

Jack
BBC

'Y gwaith caled yn dechrau'

BBC Cymru Fyw

Jack Sargeant: "Dydy'r fuddugoliaeth yma ddim amdana i, mae o am y gymuned yma.

"Mae'r gwaith caled yn dechrau rwan"

'Sefyll i fyny dros Alun a Glannau Dyfrdwy'

BBC Cymru Fyw

Wedi'r fuddugoliaeth, diolchodd Jack Sargeant i'w fam a'i chwaer a'i deulu i gyd.

Dywedodd ei fod yn "golygu gymaint" iddo, a'i fod yn "edrych ymlaen at fynd i lawr i Fae Caerdydd a sefyll i fyny dros bobl Alun a Glannau Dyfrdwy".

JS
BBC

Y canlyniad llawn

BBC Cymru Fyw

Jack Sargeant - Llafur - 11,267

Sarah Atherton - Ceidwadwyr - 4,722

Carrie Harper - Plaid Cymru - 1,059

Donna Lalek - Democratiaid Rhyddfrydol - 1,176

Duncan Rees - Y Blaid Werdd - 353

Newydd dorriJack Sargeant yn ennill

BBC Cymru Fyw

Jack Sargeant sydd wedi ennill isetholiad Cynulliad Alun a Glannau Dyfrdwy.

Jack S
BBC

Canlyniad ar ei ffordd

BBC Cymru Fyw

Mae'r ymgeiswyr wedi ymgynnull gyda'r swyddog etholiadol.

Mae'n edrych fel bod canlyniad ar ei ffordd...

Canlyniad erbyn 00:15 yn bosib

Daniel Davies

Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Skates yn 'falch' o ymdrech Llafur

BBC Cymru Fyw

Wrth i'r cyfri' barhau yng Nghei Connah, dywedodd AC Llafur, Ken Skates y gallai'r blaid "fod yn falch o'r ymdrech aruthrol gan deulu Llafur Cymru" beth bynnag fydd y canlyniad.

Skates
BBC

Canlyniad yn fuan?

Twitter

Mae'n bosib y cawn ni ganlyniad yn gymharol fuan...

View more on twitter

Y cyfri'n parhau

Iolo Cheung

Gohebydd BBC Cymru Fyw

Cadarnhad mai 29.08% o'r etholwyr sydd wedi pleidleisio yn yr isetholiad heddiw - sef 18,618 allan o 64,029 etholwr posib.

Mae'r ymgeiswyr wedi ymgasglu i gael gwybod am y pleidleisau na chafodd eu cyfri'.

Ymgeisywr
BBC

29.08% wedi pleidleisio

BBC Cymru Fyw

Mae gohebydd y BBC, Sarah Easedale, yn trydar bod 29.08% o etholwyr wedi pleidleisio.

Ffigwr "eitha' da" yn ôl Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick.

View more on twitter

'Synhwyro byddai llai yn pleidleisio'

Iolo Cheung

Gohebydd BBC Cymru Fyw

Mae ein gohebydd yng Nghei Connah, Iolo Cheung yn dweud: "Dim llawer o amheuaeth yn y neuadd ar hyn o bryd fod Llafur tipyn ar y blaen, ac yn bur debygol o ennill yn saff.

"Mae sawl un o'r ymgyrchwyr yma, gan gynnwys ymgeisydd Plaid Cymru, Carrie Harper, yn dweud eu bod nhw wedi synhwyro ar y stepen ddrws y byddai llai yn pleidleisio eleni."

cyfri
BBC

Buddugoliaeth gyfforddus i Lafur?

Yr Athro Roger Awan-Scully

Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru

Yr Athro Roger Awan-Scully yn dweud ei fod yn ymddangos bod Llafur wedi cadw'r sedd yn gyfforddus.

View more on twitter

'Llai na 30% wedi pleidleisio'

Twitter

Mae gohebydd y Leader yn trydar bod llai na 30% o etholwyr wedi pleidleisio.

View more on twitter

Diolch am ymgyrch 'urddasol'

Twitter

Dadansoddiad ein gohebydd gwleidyddol

Daniel Davies

Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Ein gohebydd gwleidyddol, Daniel Davies sy'n dadansoddi'r sefyllfa o Gei Connah.

Daniel Davies sy'n dadansoddi o Gei Connah

Ambell wyneb cyfarwydd yn y cyfri'

Iolo Cheung

Gohebydd BBC Cymru Fyw

Nid dim ond yr ymgeiswyr sydd yma heno - mae ambell wyneb cyfarwydd arall, fel yr AC Ceidwadol Darren Millar, yr AC Llafur Ken Skates a'r cyn-weinidog Llafur Leighton Andrews, hefyd wedi taro draw.

leighton et al
BBC

Dim UKIP y tro hwn

BBC Cymru Fyw

Does dim ymgeisydd gan UKIP yn yr isetholiad yma ar ôl penderfynu peidio sefyll yn y sedd "allan o barch i'r diweddar Carl Sargeant".

Y tro diwethaf roedd UKIP wedi dod yn drydydd yn sedd Alun a Glannau Dyfrdwy, gyda dros 17% o'r bleidlais.

Yr ymgeisydd yn 2016 oedd Michelle Brown, sydd bellach yn Aelod Cynulliad ar gyfer Gogledd Cymru.

Leanne Wood yn diolch i Carrie Harper

Twitter

Jack Sargeant yn diolch

Twitter

Roger Awan-Scully yn darogan

Yr Athro Roger Awan-Scully

Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru

Mae'r Athro Roger Awan-Scully o Ganolfan Llywodraethiant Cymru yn darogan buddugoliaeth i'r ymgeisydd Llafur, Jack Sargeant, ond mae'n dweud y bydd problemau mewnol y blaid yn parhau er hynny.

Mae'r Athro Roger Awan-Scully yn darogan y bydd problemau'n parhau o fewn y blaid Lafur

Faint fydd wedi pleidleisio?

Iolo Cheung

Gohebydd BBC Cymru Fyw

Fe wnaeth 35% o etholwyr Alun a Glannau Dyfrdwy bleidleisio yn etholiad Cynulliad 2016, ac mae gan yr etholaeth yn aml y ffigwr isaf yng Nghymru o ran y canran sy'n bwrw pleidlais.

Does dim disgwyl iddo fod mor uchel heno, ond mae'n debyg y byddai unrhyw beth dros 30% yn cael ei ystyried yn swm gweddol dan yr amgylchiadau.

Yn sicr fe fyddan nhw eisiau mwy na 25%, y ffigwr gafwyd yn Alun a Glannau Dyfrdwy yn 2003.

cyfri
BBC

Cyfarfod yr ymgeiswyr

BBC Cymru Fyw

Cyn yr isetholiad heddiw, aeth ein gohebydd gwleidyddol, Aled ap Dafydd i gyfarfod yr ymgeiswyr wrth iddyn nhw ymgyrchu.

Roedd hi'n ddiwrnod gwlyb a gwyntog wrth iddo sgwrsio â'r ymgeiswyr am yr wythnosau ac amgylchiadau unigryw wnaeth arwain at yr isetholiad.

Fe wnaeth pedwar o'r pum ymgeisydd hefyd gymryd rhan mewn dadl deledu ar y BBC, gyda'r gwasanaeth iechyd a Brexit yn hawlio llawer o'r sylw. Penderfynodd Jack Sargeant beidio ag ymuno gyda'r ymgeiswyr eraill ar y rhaglen.

Dadl
BBC

Cefndir yr isetholiad

BBC Cymru Fyw

Cafodd yr isetholiad ei gynnal yn dilyn marwolaeth Aelod Cynulliad yr etholaeth, Carl Sargeant ym mis Tachwedd 2017.

Yr wythnos cyn ei farwolaeth collodd ei swydd fel gweinidog yng nghabinet y llywodraeth.

Mae ymchwiliad i'r ffordd y gwnaeth y Prif Weinidog Carwyn Jones ddiswyddo Mr Sargeant yn cael ei gynnal dan arweiniad Paul Bowen QC.

Barod am y cyfri'

Twitter

Y pleidleisiau cyntaf wedi cyrraedd

Disgwyl pleidlais isel

BBC Cymru Fyw

Mae Colin Everett, Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint a swyddog etholiadol heno, wedi cyfaddef ei bod hi'n debygol y bydd llai wedi pleidleisio yn yr isetholiad heddiw o'i gymharu â 2016.

Dywedodd fod y cyngor a'r Comisiwn Etholiadol wedi rhoi llawer o ymdrech i roi gwybod am yr isetholiad, ond fod amryw ffactorau yn gallu dylanwadu ar faint oedd yn pleidleisio ar y diwrnod.

Everett
BBC

Ein gohebydd yng Nghei Connah

Twitter

Golwg ar yr etholaeth

BBC Cymru Fyw

Mae'r etholaeth wedi bod yn un i'r blaid Lafur ers yr etholiad Cynulliad cyntaf yn 1999.

Yn 2016 roedd y canran bleidleisiodd yn isel, gyda 34.6% yn taro pleidlais.

Mae'n un o etholaethau lleiaf Cymru, gyda'r prif drefi'n cynnwys Cei Connah, Queensferry a Shotton.

Roedd yna 42 gorsaf bleidleisio ar gyfer yr isetholiad, sydd gyda 64,000 o etholwyr.

Pum ymgeisydd ar gyfer y sedd

BBC Cymru Fyw

Daeth y sedd yn wag yn dilyn marwolaeth y cyn-weinidog Llafur, Carl Sargeant ym mis Tachwedd y llynedd.

Mae pum ymgeisydd yn sefyll ac yn cynrychioli Llafur, y Ceidwadwyr, y Blaid Werdd, y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru.

Mab Carl Sargeant, Jack Sargeant yw'r ymgeisydd Llafur, gyda Sarah Atherton ar ran y Ceidwadwyr, Carrie Harper dros Blaid Cymru, Donna Lalek i'r Democratiaid Rhyddfrydol a Duncan Rees i'r Blaid Werdd.

Ymgeiswyr
BBC

Noswaith dda a chroeso

BBC Cymru Fyw

Noswaith dda a chroeso i lif byw arbennig ar noson isetholiad Cynulliad Alun a Glannau Dyfrdwy.

Fe gewch chi'r diweddara' o'r cyfri' yng Ngholeg Cambria yng Nghei Connah tan i'r canlyniad gael ei gyhoeddi.