a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro!

  BBC Cymru Fyw

  Dyna oll gan y llif byw am heddiw. Bydd y newyddion diweddaraf ar y tywydd yn cael ei adlewyrchu yn y stori ar ein hafan nes yn hwyr heno, a bydd y llif byw yn ailddechrau yn y bore.

  Mwynhewch yr eira, a byddwch yn ofalus!

  Eira
 2. Un o nifer...

  Twitter

  Mae Ysgol Glan Clwyd yn un o nifer fawr o ysgolion sydd wedi cyhoeddi eisoes na fyddan nhw'n agor yfory.

  Cofiwch y bydd llif byw arall ar BBC Cymru Fyw yfory gyda'r diweddaraf am y tywydd yn ystod y dydd.

  View more on twitter
 3. Yr eira'n pentyrru ger y Bala

  BBC Cymru Fyw

  Dyma'r olygfa yng Ngwmtirmynach ger y Bala - dyna beth 'dych chi'n eu galw'n lluwchfeydd eira!

  lluwchfeydd eira ger y Bala
 4. Pencampwr sgerbwd y dyfodol?

  Twitter

  Mae'n debyg bod Pencampwriaeth Sglefrio Sgerbwd Cymru wedi bod yn cael ei chynnal yng Nghaerffili'r prynhawn 'ma...

  View more on twitter
 5. Cyngor gan ysgol ym Mlaenafon...

  Twitter

  Mae un o'r nifer o ysgolion fydd ar gau yfory wedi trydar neges bwysig i'r disgyblion.

  Mae hwn yn ddigon i gynhesu calon rhywun ond dyw e?

  View more on twitter
 6. Agor drysau i'r digartref yng Nghasnewydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae dau glwb nos yng Nghasnewydd wedi agor eu drysau i'r digartref wrth i'r tywydd garw daro'r ardal.

  Dywedodd perchennog clybiau'r Courtyard a'r Blind Tiger, Iftekahar Haris, ei fod eisiau gwneud ei ran i helpu yn ystod cyfnod anodd i'r rheiny sy'n cysgu ar y stryd.

  Ychwanegodd y bydd y digartref hefyd yn cael pryd o fwyd am ddim yno.

  Courtyard
 7. 1,400 heb drydan yn y de

  Western Power Distribution

  Mae Western Power Distribution yn dweud bod 1,437 o gartrefi heb gyflenwad trydan yn ne Cymru ar hyn o bryd.

  Mae'r mwyafrif llethol o'r rhain yn ardal Brynaman, gyda rhai heb drydan hefyd yn Abertawe a Chaerfyrddin.

 8. Na phoener ffans Cân i Gymru

  Cân i Gymru

  Mae Canolfan Pontio ym Mangor yn dweud bod rhaglen Songs of Praise wedi penderfynu gohirio ffilmio Young Choir of the Year yno dros y penwythnos.

  Ond mae newyddion gwell i'r rheiny sy'n edrych ymlaen at Cân i Gymru heno, gyda dim cynlluniau i ohirio'r digwyddiad hwnnw.

  Dywedodd y ganolfan bod gig Eden ac Elin Fflur yfory dal ymlaen ar hyn o bryd, ac y byddan nhw yn rhoi gwybod ar Twitter a Facebook pe bai hyn yn newid.

  Pontio
 9. Neb yn cadw'r sedd yn gynnes

  BBC Cymru Fyw

  Go brin fod unrhyw un wedi eistedd ar y fainc yma ym Mhenarth heddiw!

  mainc ym Mhenarth
 10. Bws Caerdydd yn gohirio gwasanaethau

  Twitter

  Mae cwmni Bws Caerdydd wedi dweud eu bod yn gohirio ei holl wasanaethau o nawr ymlaen, gan gynnwys bysiau nos.

  Maen nhw'n annog teithwyr i ddisgwyl diweddariad am 06:00 yfory ar ba wasanaethau fydd yn rhedeg.

  View more on twitter
 11. Siawns am gêm?

  BBC Cymru Fyw

  Be' ydi'r tebygolrwydd y bydd yn rhai gohirio'r gêm sydd wedi'i hysbysebu yma rhwng Carno a'r Trallwng ddydd Sadwrn?

  carno
 12. Problemau annisgwyl y tywydd!

  Twitter

  Teithio, cau ysgolion, canslo digwyddiadau... a nawr hyn!

  View more on twitter
 13. Gohebydd oer ar yr A470 yn Nhongwynlais!

  BBC Cymru Fyw

  Mae Rhodri Llywelyn wedi bod ar yr A470 ar gyrion Caerdydd ers oriau, ac mae'n dweud ei bod wedi gwaethygu dros yr awr neu ddwy ddiwethaf.

  "Mae'n wael, yn gwaethygu, a'r gwaethaf o bosib eto i ddod," meddai.

  View more on twitter
 14. Golygfa gyffredin yn siopau Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Os 'dych chi'n bwriadu taro draw i Sainsbury's Pen-y-bont i nôl torth, yn anffodus 'dych chi 'chydig yn rhy hwyr!

  sainsbury's pen-y-bont
 15. Clwb Pêl-droed AbRHEWtawe

  Clwb Pêl-droed Abertawe

  Mae'r Elyrch wedi bod yn brysur yn newid ychydig ar enwau rhai o'u chwaraewyr a chyn-chwaraewyr i gydfynd â thema eira.

  Ein ffefryn ni? Leroy BRR!

  Fedrwch chi feddwl am fwy o chwaraewyr gaeafol?

  View more on twitter