a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro!

  BBC Cymru Fyw

  Dyna oll gan y llif byw am heddiw. Bydd y newyddion diweddaraf ar y tywydd yn cael ei adlewyrchu yn y stori ar ein hafan nes yn hwyr heno, a bydd hynny'n cael ei ddiweddaru yn y bore.

  Mwynhewch yr eira, a byddwch yn ofalus!

  Eira
 2. Cymru yn yr eira: Diwrnod mewn fideos

  BBC Cymru Fyw

  Mae wiwerod bach prysur Cymru Fyw wedi bod yn brysur yn casglu'ch fideos gorau o'ch profiadau yn yr eira.

  Mwynhewch!

  Video content

  Video caption: Golygfeydd o amgylch y wlad...
 3. Ysgol yn Harlech ar gau ddydd Llun

  Cyngor Gwynedd

  Mae Cyngor Gwynedd eisoes wedi cyhoeddi y bydd Ysgol Ardudwy, Harlech, ar gau ddydd Llun.

  Dywedodd y cyngor bod to'r adeilad wedi'i ddifrodi yn ystod tywydd stormus nos Iau, a'u bod yn gobeithio ailagor ddydd Mawrth.

 4. Lori graeanu mewn gwrthdrawiad

  Cyngor Sir Penfro

  Cafodd un o lorïau graeanu Cyngor Sir Penfro ddamwain y bore 'ma ar ffordd gefn ger Tegryn.

  Dywedodd y cyngor bod y criw oedd ynddi’n "ddianaf ond wedi cael ysgytwad".

  View more on twitter
 5. Y tywydd ddim am atal Parêd Gŵyl Dewi

  BBC Cymru Fyw

  Er y tywydd garw, dyw pob digwyddiad ddim wedi'i ganslo heddiw.

  Mae'r criw yma wedi mentro allan i gynnal Parêd Gŵyl Dewi Llanbedr Pont Steffan.

  Parêd
 6. Fel golygfa o ffilm

  Twitter

  Mae ein gohebydd o amgylch Caerdydd wedi dod o hyd i olygfa fel rhywbeth fyddai mewn ffilm ar gaeau Pontcanna!

  View more on twitter
 7. Hofrennydd yn dioddef yn y gwynt yng Ngwynedd

  BBC Cymru Fyw

  Dyw hi ddim yn hawdd symud ar y ffyrdd, ac mae'n ymddangos nad yw hi'n haws yn yr awyr chwaith.

  Fe wnaeth ein gohebydd yn y gogledd ffilmio'r clip yma o hofrennydd yn cael ei chwythu gan y gwynt ym Methesda.

  Video content

  Video caption: Hofrennydd
 8. Dim bysiau'n rhedeg yng Nghaerdydd

  Twitter

  Newyddion drwg os oeddech chi'n gobeithio dal bws yn y brifddinas heddiw.

  Fel byddech chi'n ei ddisgwyl, dyw cwmni Bws Caerdydd ddim yn rhedeg unrhyw wasanaethau.

  View more on twitter
 9. Tywydd cnau

  BBC Cymru Fyw

  Diolch i Hywel Meredydd Davies am y llun yma o wiwer goch yn Llangefni sy'n ddiolchgar am gnau yn yr eira.

  wiwer goch
 10. Rhagor o gemau Cwpan Cymru wedi'u gohirio

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Y gêm rhwng Llandudno a'r Drenewydd yw'r diweddaraf i gael ei gohirio o ganlyniad i'r tywydd garw.

  Daw hyn wedi i'r gêm rhwng Cei Connah a'r Seintiau Newydd gael ei chanslo y bore 'ma.

  View more on twitter
 11. Cymrwch ofal

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhew fydd y broblem y prynhawn yma gan fod y tymheredd yn dal yn isel iawn drwy'r wlad.

  Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi fideo byr gyda rhagolygon gweddill y dydd.

  View more on twitter
 12. Lluwchfeydd chwe throedfedd ym Mro Morgannwg

  Twitter

  Mae ein gohebydd ym Mro Morgannwg yn rhagweld y bydd nifer o ffyrdd yn y sir ar gau am rhai diwrnodau, gyda lluwchfeydd o dros chwe throedfedd o daldra mewn rhai mannau.

  View more on twitter
 13. Cofiwch gau drws y garej!

  BBC Cymru Fyw

  Cofiwch gau drws y garej cyn iddi ddechrau bwrw eira, neu mae perygl i chi gael golygfa fel y teulu yma ym Mhenrhyncoch!

  Eira
 14. Dyn eira, neu blentyn eira?

  Twitter

  Dyw'r eira heb cweit gydio yn Sgeti o'i gymharu â rhai ardaloedd eraill!

  View more on twitter
 15. Lluwchio, lluwchio a mwy o luwchio

  Twitter

  Diolch i Geraint Thomas am y lluniau yma o ardal Penllyn - WAW!

  View more on twitter
 16. Brîd prin yr Hysgwn Cymreig

  BBC Cymru Fyw

  Dyma un ffordd o fwynhau'r eira - sledio gyda chŵn!

  Video content

  Video caption: Sledio gyda cwn