a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
  2. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Gwerthfawrogi Gweithlu'r GIG
  3. Datganiad gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod
  4. Dadl: Yr Ail Gyllideb Atodol 2017-18
  5. Dadl: Adroddiad Blynyddol Estyn 2016-17
  6. Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.95 fod Mesur a elwir yn Fesur Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) yn cael ei drin fel Mesur Brys y Llywodraeth
  7. Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.98(ii) i gytuno ar amserlen ar gyfer y Mesur a elwir yn Fesur Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru)