a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni felly am heddiw ar y llif byw - fe wnawn ni'ch gadael chi gyda'r dihirod bach yma sydd wedi twrio ogofau i'w hunain yn yr eira yn Rhoshirwaun, Pen Llŷn.

  Hwyl am y tro!

  plant yn yr eira yn Rhoshirwaun, Pen Llyn
 2. Rhagolygon am heno

  Tywydd, BBC Cymru

  Cyn i ni gloi'r llif byw am heddiw, beth am gipolwg sydyn ar y rhagolygon tywydd.

  Mae disgwyl i gawodydd o law ac eirlaw weithio'u ffordd fyny o'r de dros nos heno, gan droi'n eira unwaith eto dros rai mannau uchel.

  Ond bydd y tymheredd yn aros uwch ben y rhewbwynt ar draws llawer o dde a gorllewin Cymru.

  Ddydd Sul mae disgwyl rhagor o gawodydd, gyda'r tymheredd yn codi unwaith eto i hyd at tua 7C.

 3. Wyneb i waered

  Twitter

  'Dych chi gyd wedi bod yn reit greadigol gyda'ch dynion eira - dyma un yn sefyll ar ei ben!

  View more on twitter
 4. Bron i 8,000 wedi ffonio Dŵr Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae Dŵr Cymru yn dweud eu bod nhw wedi cael bron i 8,000 o alwadau ers bore dydd Iau - dros bum gwaith y nifer maen nhw fel arfer yn ei gael mewn cyfnod o'r fath.

  Mae'r cwmni yn pwysleisio nad eu cyfrifoldeb nhw yw trwsio pibellau sydd wedi rhewi neu fyrstio, ond mae ganddyn nhw gyngor ar eu gwefan os yw'n digwydd i chi.

 5. Stopiwch wrth y golau coch

  BBC Cymru Fyw

  Dyma'r olygfa yn Llanbrynmair, Powys y bore 'ma wrth i'r cerbydau mawr glirio'r ffordd.

  Ond mae'n olygfa tra wahanol yng nghefn gwlad - go brin y bydd unrhyw un yn gyrru drwy'r golau coch yna!

  llanbrynmair
  llanbrynmair
  Image caption: Go brin yr aiff unrhyw un drwy'r golau coch yma!
 6. Dyn eira cynnes iawn!

  BBC Cymru Fyw

  Diolch i Enid a Moi o Chwilog ym Mhen Llŷn am y llun yma o ddyn eira!

  dyn eira yn chwilog
 7. Bangor v Penydarren i fynd yn ei blaen

  Pêl-droed, BBC Cymru

  Yn dilyn archwiliad o'r cae brynhawn Sadwrn, mae disgwyl i'r gêm yng Nghwpan Cymru fory rhwng Bangor a Phenydarren fynd yn ei blaen.

  View more on twitter
 8. Lluniau drôn o'r difrod yng Nghaergybi

  BBC Cymru Fyw

  Mae Storm Emma yn sicr wedi gadael ei marc yng Nghaergybi.

  Dyma luniau drôn gan Stephen Goldsbrough yn dangos y cychod sydd wedi eu hyrddio i bob man yn dilyn y tywydd garw ddoe.

  Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn y dref heno i drafod y camau nesaf wedi'r difrod.

  Video content

  Video caption: Difrod i gychod marina Caergybi
 9. Mwy o drenau yn rhedeg eto

  Trenau Arriva Cymru

  Mae mwy o drenau bellach yn rhedeg unwaith eto gan Arriva Cymru, gan gynnwys rhwng:

  • Caerfyrddin ac Abertawe (un yr awr)
  • Caerdydd Canolog a Phontypridd (dau yr awr)
  • Caerdydd a Chaerffili (dau yr awr)
  • Aberystwyth i'r Amwythig (bob dwy awr)
  • Caergybi - Caer - Amwythig (un bob awr)

  Dyw'r rhan fwyaf o'r trenau rhwng Caerdydd a'r Cymoedd ddim yn rhedeg eto fodd bynnag, ac mae'r cwmni yn dal i gynghori pobl i beidio teithio oni bai bod wir raid.

 10. Teulu o ddynion eira yn y parc

  BBC Cymru Fyw

  Dyma deulu dedwydd o ddynion eira ym Mharc Thompson, Caerdydd heddiw - ond mae'r ewinedd traed 'na yn edrych fel y gallen nhw wneud tro efo cael eu torri!

  dynion eira
 11. 450 tunnell o raean

  Cyngor Caerdydd

  Mae Cyngor Caerdydd yn dweud eu bod nhw wedi defnyddio 450 tunnell o raean dros y tridiau diwethaf - tua chwarter beth fydden nhw'n defnyddio mewn gaeaf cyfan fel arfer!

  View more on twitter
 12. Y diweddaraf ar y ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  O ran y diweddaraf gyda'r teithio, dyma rhai o'r prif ffyrdd yng Nghymru sydd dal ar gau:

  • A470 (Aberhonddu i Llanfair-ym-Muallt; Caersws; Merthyr Tudful)
  • A487 yn Abergwaun, Sir Benfro
  • A44 (Llangurig i Bonterwyd)
  • A40 yn Aberhonddu, Powys
  • A485 yn Llanllwni, Ceredigion
  • A452 Bwlch-yr-Oernant, Sir Ddinbych
  • A469 Ffordd Mynydd Caerffili
  • A4085 (Caeathro i Feddgelert, Gwynedd)
  • A4233 (Maerdy i Aberdâr, Rhondda Cynon Taf)
 13. Allan yn Aberystwyth ar gyfer Parêd Dydd Gŵyl Dewi

  BBC Cymru Fyw

  Doedd 'na ddim eira yn Aberystwyth heddiw, ac felly mae'r Parêd Dydd Gŵyl Dewi yn y dref wedi mynd yn ei flaen.

  Mae'n edrych fel bod torf iach wedi mynychu hefyd, er gwaethaf y tywydd oer.

  pared aberystwyth
 14. Ffyrdd ar gau ym Mhowys

  BBC Cymru Fyw

  Powys yw un o'r ardaloedd sydd wedi'i heffeithio fwyaf o ran ffyrdd ar gau oherwydd yr eira.

  Os ydyn nhw'n edrych unrhyw beth fel y lluwch eira yma yn Llanfihangel Rhydithon, allwn ni ddeall pam.

  Llanfihangel Rhydithon, Powys
  View more on twitter
 15. Canfod ceffyl eira prin yn y Barri

  BBC Cymru Fyw

  Waw - 'dan ni i gyd 'di clywed am ddynion eira o'r blaen, ond mae hwn yn mynd â phethau i lefel arall!

  Wedi dweud hynny, dyw Barry'r Ceffyl Eira ddim yn edrych yn rhy hapus gyda lle mae'r brws 'na wedi cael ei osod...

  ceffyl eira