a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Rhybudd melyn am eira mewn grym tan ddiwedd bore Iau
  2. Dros 120 o ysgolion yn y gogledd yn cau oherwydd yr eira
  3. Heddlu'n rhybuddio gyrwyr i gymryd gofal

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan o'r llif byw arbennig am y tro.

Mae'r rhybudd tywydd yn dod i ben am 11:00, ac mae'n ymddangos bod yr eira ddisgynnodd neithiwr yn dechrau dadmer ymhobman bellach.

Am y wybodaeth ddiweddaraf, cofiwch am hafan BBC Cymru Fyw. Fe fyddwn ni'n diweddaru unrhyw wybodaeth am y tywydd yn ystod gweddill y dydd.

Dechrau dadmer yn Aberdaron

Twitter

Wrth i ogledd orllewin Cymru gael ei daro gan dywydd garw dros nos, mae'r eira ym mhwynt mwyaf gorllewinol Pen Llyn yn dechrau dadmer yn ôl Cai Erith Williams.

View more on twitter

Ciw eira Caernarfon

BBC Cymru Fyw

Gyda'r ffyrdd dan eira roedd y traffig yn symud yn araf yng Nghaernarfon bore 'ma.

Eira Caernarfon
BBC

20,000 o seintiau oer!

Twitter

Eira o'r awyr

Twitter

Roedd Elfyn ar yr awyren i Gaerdydd y bore 'ma pan dynnodd y llun hyfryd yma o Ben Llŷn o dan eira...

View more on twitter

Mae 'na ffyliaid o gwmpas!

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r eira wedi dechrau dadmer yn y gogledd, ond nid cyn i Heddlu'r Gogledd stopio'r fan yma oedd yn gyrru - yn y cyflwr yma - ger Bryncir y bore 'ma.

Cymrwch ofal!

View more on twitter

Cofiwch am y ffermwyr

BBC Cymru Fyw

A hithau'n dymor wyna, cofiwch am y ffermwyr sy'n gorfod bod allan yn y caeau y bore 'ma.

Daeth y llun yma at Cymru Fyw o Rostryfan.

eira
BBC

Enlli dan eira

BBC Cymru Fyw

Roedd modd i Huw Dafydd Jones weld yn bell iawn dros fôr Iwerddon o Ddyffryn Ardudwy bore ma.

Dyma Ynys Enlli yn y pellter wedi'i orchuddio gan eira.

Ynys Enlli
Huw Dafydd Jones
Ynys Enlli
Huw Dafydd Jones

Rhybudd amserol

Twitter

Er i hwn gael ei drydar neithiwr, mae'r cyngor yn dal yn berthnasol i rai sydd wedi cael eu dal gan y tywydd yn y gogledd y bore 'ma.

View more on twitter

Mae 'na hwyl i'w gael!

Twitter

Cyfyngiad ar yr A55

Teithio BBC Cymru

Hwyl i rai!

Twitter

O NAAAAA!

Twitter

Dim Storiel!

Twitter

Mae'n ddrwg yn y canolbarth hefyd

Twitter

Mae ambell un wedi cysylltu gyda Cymru Fyw i ddweud bod yr eira hefyd yn achosi trafferthion mewn rhannau o'r canolbarth.

Mae'r lluniau yma'n dangos y sefyllfa ar yr A44 rhwng Ponterwyd ac Eisteddfa Gurig, lle mae lori wedi mynd yn sownd a chau'r lon.

View more on twitter

Ymdrech i fynd i'r gwaith

Twitter

Chwarae teg i staff Ty Silyn ym Mhenygroes, Gwynedd y bore 'ma. Dyma'r ardal ddioddefodd waethaf o'r eira dros nos, ond mae llawer wedi cyrraedd y gwaith.

View more on twitter

Mwy o luniau....

Twitter

Castell Penrhyn ar gau

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cael trafferth i gyrraedd y gwaith bore 'ma?

Twitter

Tua dwy awr i fynd......

S4C

Oedi yng Nghaernarfon

BBC Cymru Fyw

Ar adeg prysura'r bore, mae'r eira yn achosi trafferthion yng nghanol Caernarfon.

Diolch i Gwilym Eifion Jones am y lluniau...

eira
Gwilym Eifion Jones
eira
Gwilym Eifion Jones

Mewn cae GWYN yn Nefyn

Twitter

Môn dan eira hefyd

Twitter

Mae'n ymddangos mai Gwynedd sydd wedi cael y tywydd gwaethaf, ond mae siroedd eraill wedi'i chael hi hefyd.

Mae'r llun yma'r bore 'ma o Aberffraw ar Ynys Môn.

View more on twitter

Ychydig yn gynnar falle??

Twitter

Dim llawer o draffig!

Twitter

Tregarth dan drwch

BBC Cymru Fyw

Diolch i Gwenno Grug Roberts am yrru'r llun hyfryd yma o Dregarth ger Bethesda, Gwynedd i ni'r bore 'ma.

eira
BBC

Cyflwynydd Sgorio yn cael sioc!

Twitter

Mae'n brydferth!

BBC Cymru Fyw

Bellach mae dros 100 o ysgolion ar gau yn y gogledd. Mae'r manylion yn ein prif stori ar hafan Cymru Fyw.

Yn y cyfamser, mae golygfeydd prydferth i'w gweld heddiw - Groeslon ger Caernarfon sydd yn y llun yma gan Elen Owen.

groeslon
BBC

Fydd o ddim yma'n hir!

Tywydd, BBC Cymru

Y newyddion da gan y Swyddfa Dywydd yw nad oes disgwyl i'r eira fod gyda ni am hir heddiw.

Fel mae'r fideo ar eu trydar yn awgrymu, bydd y tywydd garw'n clirio i'r dwyrain erbyn diwedd y bore.

View more on twitter

Mae'n wyllt yn Nant Ffrancon

Twitter

Mae tywydd garw dros nos wedi gorfodi rhai fel Cynon i adael eu ceir a cherdded drwy'r eira bore ma!

Sgwn i ydi o weld gweld y ffilm 'The Revenant'?

View more on twitter

Mae'n aeafol!

BBC Cymru Fyw

Dyma'r olygfa o ffenest gefn eich gohebydd ar y llif byw ger Bangor y bore 'ma!

llandygai
BBC

Ysgol arall ar gau ym Môn

Twitter

Llanrug dan drwch

Twitter

Ysgol Glan Clwyd ar gau

Twitter

Traeth gwyn Pwllheli

Twitter

Roedd traeth Pwllheli dan flanced wen o eira bore 'ma...

View more on twitter

Trafferth yn y canolbarth hefyd

Teithio BBC Cymru

Ysgolion eraill

BBC Cymru Fyw

Mae mwyafrif y cynghorau sir yn rhoi manylion am yr ysgolion sydd ar gau ar eu gwefannau.

Yn ein prif stori ar hafan Cymru Fyw, fe gewch chi restr o'r gwefannau perthnasol.

pentrefoelas
Ysgol Pentrefoelas

Eira ar fwy o ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Y gogledd ddwyrain wedi gweld eira hefyd

Twitter

Mae'r llun yma ar Twitter o Fwlchgwyn ger Wrecsam y bore 'ma.

View more on twitter

Cyngor Gwynedd