a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Rhybudd melyn am eira'n parhau tan 21:00
 2. Rhybudd i deithwyr gymryd gofal ar y ffyrdd
 3. Nifer o ddigwyddiadau a gemau chwaraeon y penwythnos wedi'u gohirio
 4. Anfonwch eich lluniau chi o'r eira - cymrufyw@bbc.co.uk

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn...

  BBC Cymru Fyw

  A dyna'r cyfan gan ein llif byw arbennig ni heddiw, yn dilyn hynt a helynt yr eira y bore 'ma.

  Gofiwch y gallwch gael y diweddaraf am y sefyllfa ar ein hafan, ac mae croeso i chi gysylltu gyda ni ar cymrufyw@bbc.co.uk neu @bbccymrufyw ar Twitter gydag unrhyw wybodaeth.

  Cadwch yn gynnes!

  Eira
 2. Y rhagolygon ar gyfer y prynhawn 'ma

  S4C

  Mae rhybudd oren y Swyddfa Dywydd yn parhau tan 21:00 heno, ond fe ddylai'r eira gilio rhywfaint y prynhawn 'ma...

  View more on twitter
 3. Cyngor gan y Gwasanaeth Ambiwlans

  Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

  Mae Gwasaneth Ambiwlans Cymru'n cynghori cleifion i feddwl ddwywaith cyn galw 999 oherwydd yr eira.

  Maen nhw'n cynghori pobl i gysylltu â Galw Iechyd Cymru os yn teimlo'n anhwylus.

  View more on twitter
 4. Gwanwyn vs Eira!

  Diolch i Marianne Cash am y llun yma o'r cennyn pedr yn ymladd drwy'r eira ym Mhontycymer, Pen-y-bont ar Ogwr.

  Pontycymer
 5. Ffair Rhos, Ceredigion

  Llun yn dangos trwch yr eira sydd wedi syrthio bore 'ma yn Ffair Rhos, Ceredigion.

  Ffair Rhos, Ceredigion
 6. Gwasanaethau fferi wedi eu canslo

  Teithio BBC Cymru

  Mae gwasanaethau fferi rhwng Cymru ac Iwerddon wedi eu canslo neu eu gohirio.

  Cafodd gwasanaeth Irish Ferries 08:45 a 14:30 rhwng Dulyn a Chaergybi eu canslo, felly hefyd croesiadau 11:50 a 17:15 i'r cyfeiriad arall.

  Mae Stena Line hefyd wedi canslo fferi 14:00 ar y run llwybr, a fydd y gwasanaethau rhwng Abergwaun a Rosslare ddim yn teithio heddiw chwaith.

 7. Gwasanaethau Maes Awyr Caerdydd yn ailddechrau

  Maes Awyr Caerdydd

  Mae Maes Awyr Caerdydd yn dweud eu bod wedi clirio'u llain lanio bellach a bod awyrennau'n paratoi i adael.

  Mae teithwyr KLM i Amsterdam yn barod i adael ar yr awyren, a bydd gwasanaeth TUI i Malaga hefyd yn barod cyn hir.

  Ychwanegodd llefarydd bod nifer o gefnogwyr rygbi Ffrainc oedd wedi eu dal yn ôl gan yr eira hefyd wedi mynd drwy fesurau diogelwch erbyn hyn ac yn aros i fynd ar eu hawyrennau.

  eira
 8. Ceffylau Sir Benfro'n cadw'u boliau'n llawn...

  BBC Cymru Fyw

  Mae gan y ceffylau yma ym Mynachlog-ddu, Sir Benfro fwy o ddiddordeb yn eu bwyd na'r eira.

  eira
 9. Rhybudd i bobl Powys beidio â mentro allan

  Cyngor Powys

  Mae uned drafnidiaeth Cyngor Sir Powys yn rhybuddio pobl y sir i gadw oddi ar y ffyrdd oni bai bod teithio'n hollol angenrheidiol.

  View more on twitter
 10. Twm a Llew wrth eu boddau

  Diolch i Gwenno Lisa am anfon y lluniau hyfryd yma atom - Twm a Llew yn mwynhau'r eira yn Llandybie! Ebostiwch eich lluniau i cymrufyw@bbc.co.uk neu ar Twitter @bbccymrufyw

  Eira mis Mawrth
  Eira mis Mawrth
 11. Rhybudd am ffordd ger Aberystwyth

  Yr heddlu yng Ngheredigion yn rhybuddio pobl i osgoi'r A44 i'r dwyrain o Ddyffryn Castell.

  Mae hyd yn oed y cerbydau 4x4 wedi troi nôl

  View more on twitter
 12. Golygfa hardd yng ngerddi'r Faenor

  Twitter

  Efallai bod yr eira'n achosi trafferthion, ond mae hefyd yn hardd!

  Dyma'r olygfa yng ngerddi'r Faenor yng Nghaerdydd.

  View more on twitter