a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Awyren wedi plymio i'r ddaear yn RAF Y Fali
  2. Un o awyrennau'r Red Arrows oedd yn rhan o'r digwyddiad
  3. Y gred yw bod dau berson yn yr awyren ar y pryd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diwedd y llif byw

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw yma wedi dod i ben.

Bydd y diweddaraf am y ddamwain yn Y Fali ar ein hafan am weddill y noson, ac fe fydd mwy o sylw i'r digwyddiad ar y Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru am 17:00 hefyd.

Diolch am ddilyn.

'Fflamau a pharasiwt yn yr awyr'

BBC Cymru Fyw

Fe glywodd Howard Rigby ffrwydrad uchel cyn gweld fflamau a pharasiwt yn yr awyr.

Dywedodd nad oedd y parasiwt yn uchel iawn, oedd yn "eithaf pryderus", a'i fod yn gwybod "yn syth" bod digwyddiad difrifol wedi bod.

Howard Rigby
BBC

'Pelen o dân' wedi'r ddamwain

BBC Cymru Fyw

Mae un welodd y damwain awyren ger Y Fali wedi disgrifio gweld "pelen o dân" wedi'r digwyddiad.

Roedd Geraint Owen yn chwarae golff gerllaw adeg y digwyddiad.

Damwain awyren Fali: 'Pelen o dân'

Cefndir y Red Arrows

BBC Cymru Fyw

Mae'r Red Arrows, neu'r Royal Air Force Aerobatic Team, yn hedfan math T1 o awyren yr Hawk, yn wahanol i'r math T2 sy'n cael ei hedfan o RAF Y Fali.

Cafodd y grŵp ei ffurfio yn 1964 ac maen nhw wedi bod yn gwneud arddangosiadau ers 1965.

Gwasanaethau brys yn parhau ar y safle

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwasanaethau brys yn parhau yn Y Fali.

Mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn parhau i archwilio'r safle.

Fali
David Robert Jones

Mwg yn codi ger Y Fali

BBC Cymru Fyw

Cafodd y fideo yma o fwg ger Y Fali ei gymryd gan Charles Round.

Mwg ger damwain awyren Y Fali

Mwy o luniau o'r Fali

BBC Cymru Fyw

Mae 'na fwy o luniau o safle RAF Y Fali wedi ein cyrraedd.

Mae llawer o gerbydau'r gwasanaethau brys i'w gweld yno, a hofrennydd.

Fali
BBC
Fali
BBC

Tua 1,500 yn gweithio yn RAF Y Fali

BBC Cymru Fyw

Mae maes awyr RAF Y Fali i'r de o'r pentref ar Ynys Môn.

Mae tua 1,500 o aelodau'r lluoedd arfog, weision sifil a chontractwyr yn gweithio ar y safle.

Mae criwiau'n ymweld a gogledd Cymru yn aml i ymarfer.

Map
Openstreetmap.cymru

Adroddiadau bod dau wedi dianc

BBC Cymru Fyw

Mae adroddiadau gan lygad dystion welodd y digwyddiad bod dau berson wedi dianc o'r awyren cyn iddi blymio i'r ddaear.

Nid yw hynny wedi ei gadarnhau gan y BBC.

Fali
@Policehour

Apêl am luniau gan yr Awyrlu

Twitter

Mae'r Awyrlu Brenhinol wedi apelio ar unrhyw lygad dyst i'r digwyddiad i anfon lluniau atyn nhw, ac i beidio'u rhannu ar gyfryngau cymdeithasol.

View more on twitter

Hofrennydd yn gadael y safle

North Wales Chronicle

Mae gan y North Wales Chronicle fideo o'r Ambiwlans Awyr yn gadael safle'r Awyrlu yn Y Fali yn gynharach.

View more on twitter

Ambiwlans awyr wedi gadael y safle

BBC Cymru Fyw

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cadarnhau bod ambiwlans awyr wedi bod i'r safle yn dilyn y digwyddiad.

Cafodd ei weld yn gadael y safle.

Ambiwlans awyr
BBC

Llun arall o'r Fali

Daily Mirror

Y Daily Mirror sydd wedi cyhoeddi'r llun yma o'r safle ger Y Fali.

View more on twitter

Digwyddiad yn effeithio taith Flybe

Twitter

Mae'r daith o'r Fali i Gaerdydd wedi ei heffeithio gan y digwyddiad.

Bydd teithwyr yn cael eu cludo ar fysiau i hedfan o Gaer.

View more on twitter

Llun o'r digwyddiad ar Twitter

Twitter

Mae Capital yn dweud bod y llun yma wedi ei dynnu ger Y Fali.

View more on twitter

Awyren yn teithio o'r Fali i Scampton

BBC Cymru Fyw

Roedd yr awyren Hawk yn hedfan o'r Fali i RAF Scampton yn Lincolnshire, lle mae pencadlys yr RAF Red Arrows, pan ddaeth i'r ddaear.

Mae criwiau'n ymweld â gogledd Cymru yn aml i ymarfer.

Fali
BBC

AC lleol yn ymateb

Twitter

Awyrlu a'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn ymchwilio

BBC Cymru Fyw

Mae'r Awyrlu a'r Weinyddiaeth Amddiffyn bellach wedi cadarnhau'r digwyddiad, gan ddweud eu bod yn ymchwilio.

Nid oedden nhw am ryddhau mwy o wybodaeth ar hyn o bryd.

View more on twitter

Dau berson ar yr awyren Hawk

BBC Cymru Fyw

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cadarnhau mai awyren math Hawk fu'n rhan o'r digwyddiad.

Y gred yw bod dau berson yn yr awyren ar y pryd.

Ambiwlans Awyr yn y digwyddiad

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Yn gynharach, dywedodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru mewn datganiad: "Fe gawson ni alwad ychydig cyn 13:30 ddydd Mawrth gydag adroddiadau bod awyren wedi dod i lawr ger canolfan RAF Fali ger Caergybi.

"Mae ambiwlans argyfwng ac Ambiwlans Awyr Cymru yno.

Heddlu ac ambiwlans wedi eu galw

Heddlu Gogledd Cymru

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru a'r Gwasanaeth Ambiwlans eu bod wedi eu galw i'r digwyddiad, ond ni wnaethon nhw roi mwy o fanylion.

View more on twitter

Damwain awyren yn Y Fali

BBC Cymru Fyw

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cadarnhau bod awyren wedi plymio i'r ddaear yn RAF Y Fali.

Un o awyrennau'r Red Arrows oedd yn rhan o'r digwyddiad.

Digwyddiad yn Y Fali

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwasanaethau brys yn ymateb i adroddiadau o ddamwain awyren yn Y Fali, Ynys Môn.

Arhoswch gyda ni am y diweddara'.