a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro!

  Eisteddfod yr Urdd

  A dyna'r cyfan gan y llif byw am heddiw - diolch am ddilyn ar ddiwrnod prysur arall ar faes yr Eisteddfod.

  Llongyfarchiadau i Osian Wyn Owen a holl enillwyr y dydd, a chofiwch y gallwch gael gweddill canlyniadau'r cystadleuthau yma.

  Byddwn yn ôl bore fory gyda rhagor o gyffro'r cystadlu.

  Tan hynny, da bo chi.

 2. Coginio y gorau o Gymru

  Roedd criw o fyfyrwyr sy'n astudio bwyd mewn colegau ar draws Cymru yn cystadlu mewn rhagbrawf ar y Maes heddiw, o dan lygad barcud y beirniad Beca Lyne-Pirkis.

  Ers rhai blynyddoedd, mae'r Urdd wedi bod yn cynnig cystadlaethau galwedigaethol gan gynnwys coginio a thrin gwallt.

  Tasg y cystadleuwyr yn y gystadleuaeth o dan 25 oed oedd paratoi bwydlen dau gwrs, heb wario fwy na £15 a'r thema oedd 'y gorau o Gymru'.

  Beca Lyne-Pirkis
 3. Y seremoni'n dod i ben

  Eisteddfod yr Urdd

  Wedi cerddi cyfarch, a dawns, fe ddaw seremoni'r Cadeirio i ben gydag Ymdeithgan yr Urdd.

  Mae'r oriau nesa'n siwr o fod yn rhai prysur i Osian!

 4. Cefndir Osian

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae Osian yn gyn-ddisgybl Ysgol Felinheli ac Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon.

  Mae’n astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor lle mae’n gobeithio graddio fis Gorffennaf a dilyn cwrs Meistr mewn Ysgrifennu Creadigol o fis Medi ymlaen.

  Fe gipiodd y drydedd wobr yng nghystadleuaeth Coron yr Urdd y llynedd.

  Ar hyn o bryd mae’n mynychu gwersi cynganeddu Galeri Caernarfon dan diwtoriaeth y prifardd Rhys Iorwerth

 5. Osian Wyn Owen yn cipio'r gadair yn Eisteddfod yr Urdd 2018

  Enillydd cadair Eisteddfod Yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 ydy Osian Wyn Owen o'r Felinheli.

  Cadair
 6. Afallon ar ei draed

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae'r bardd buddugol - "Afallon" ar ei draed, ac yn cael ei dywys i'r llwyfan

 7. Teilyngdod

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae Gruffydd Antur yn cyhoeddi bod yna deilyngdod ac mai Afallon sy'n fuddugol.

  Cyhoeddodd Gwen Davies mai Lowri Ffion Havard sy'n drydydd ac yn ail mae Carwyn Morgan Eckley

 8. 13 yn cystadlu

  Eisteddfod yr Urdd

  Dywedodd Gruffudd Antur fod 13 cynnig wedi dod i law, mewn cystadleuaeth "weddol wastad" ei safon, a hynny ar bynciau'n amrywio o ymgyrch achub Pantycelyn i folawd i dref Port Talbot.

  Mae'n galondid meddai, fod pob un ymgeisydd â maestrolaeth o'r iaith Gymraeg.

  Dr Milgram, Afallon a Morus yw'r tri sy'n dod i'r brig

 9. Y beirniaid

  Eisteddfod yr Urdd

  Y beirniaid yw Gruffudd Antur a Mari Lisa a Gruffudd sy'n traddodi'r feirniadaeth.

 10. Meistr y Ddefod

  Eisteddfod yr Urdd

  Gwen Davies yw Meistr y Ddefod yn sermoni'r Cadeirio.

  Mae hi'n wreiddiol o Langamarch ac yn astudio Hanes a Hanes Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

 11. Seremoni'r cadeirio

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae seremoni'r cadeirio ar fin dechrau ym mhafiliwn yr eisteddfod.

  Mae'r wobr yn cael ei dyfarnu am gyfansoddi cerdd gaeth neu rydd, heb fod dros 100 llinell ar y testun ‘Bannau’.

  Mae'r gadair eleni wedi ei chreu gan Gwilym Morgan. Mae'n ei disgrifio fel "dyluniad eithaf syml, sy'n adlewyrchu natur wledig Brycheiniog a Maesyfed".

  cadeirio
  Image caption: Gwilym Morgan gyda'r gadair
 12. Canlyniad Ensemble Lleisiol Bl. 7-9

  Eisteddfod yr Urdd

  1. Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
  2. Uwch Adran Yr Ynys / Rh. Ynys Môn
  3. Aelwyd Twrw Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
 13. Canlyniad Unawd Bechgyn Bl. 7-9

  Eisteddfod yr Urdd

  1. Ynyr Lewys Rogers, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
  2. James Oakley, Ysgol Gyfun Y Strade / Rh. Dwyrain Myrddin
  3. Tomi Llywelyn, Ysgol Uwchradd Brynrefail / Rh. Eryri
 14. Melys ddathliadau gwobrau Tir na n-Og

  Eisteddfod yr Urdd

  Gallwch fwyta'r llyfrau hyn, yn llythrennol!

  View more on twitter
 15. Lluniau Dydd Iau'r Eisteddfod

  BBC Cymru Fyw

  Mae camera Cymru Fyw wedi bod yn brysur yn crwydro'r maes eto heddiw a chael cyfle i gwrdd â'r ymwelwyr.

  Dyma i chi luniau dydd Iau.

  Lluniau dydd iau
 16. Canlyniad Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9

  Eisteddfod yr Urdd

  1. Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
  2. Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
  3. Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
 17. Heddlu arfog ar y maes unwaith eto

  Golwg 360

  Mae Golwg 60 yn adrodd fod heddlu arfog yn crwydro o gwmpas maes Eisteddfod yr Urdd eto eleni.

  Golygfa gyffredin i nifer o ymwelwyr Eisteddfod Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái y llynedd oedd heddweision â gynnau yn crwydro o gwmpas y maes.

  Mae'n debyg bod swyddogion diogelwch yr Eisteddfod hefyd yn archwilio bagiau wrth fynedfa’r maes.

  Heddlu arfog
 18. Canlyniad Dawns Werin Bl. 7, 8 a 9

  Eisteddfod yr Urdd

  1. Adran Bro Taf / Rh. Morgannwg Ganol
  2. Aelwyd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
  3. Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro