a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
  2. Y Rhaglen Ddeddfwriaethol
  3. Y wybodaeth ddiweddaraf am drefniadau pontio Ewrop
  4. Diwygio Llywodraeth Leol - y camau nesaf
  5. Diweddariad ar Ofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer Masnachfreintiau Rheilffyrdd Eraill sy'n Gwasanaethu Cymru a Buddsoddiad yn Seilwaith y Rheilffyrdd
  6. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyhoeddi Adroddiad Llywodraethu Donna Ockenden
  7. Rheoliadau Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) 2018
  8. Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol mewn perthynas â Mesur Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru