a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Y Maes yn plesio

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  O'r hyn ni'n glywed, mae'r drefn newydd yn plesio...gyda llawer yn canmol y Maes ac yn brysur syrthio mewn i'r hen arferion, sef cysgodi yn y bar tra'n gwylio'r band ar Lwyfan y Maes.

  bar
 2. Digon yn digwydd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Digwyddiadau gydol y dydd a heno ar y Maes.

  View more on twitter
 3. Cyfle i weld criw Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Stori, cwyn, sylw? Ewch i weld Garry Owen a'r criw - Taro'r Post yn yr Eisteddfod drwy'r wythnos.

  View more on twitter
 4. Llongyfarchiadau

  Mae modd gweld canlyniadau dydd Sadwrn yma

 5. Cyntaf i'r felin

  Fel ym mhob Eisteddfod arall - y cyntaf i'r felin yw hi ar gyfer mynd i'r pafiliwn, y babell lên a theatr y maes.

  View more on twitter
 6. SHWSH! Gigiau cudd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae ymgyrch ddirgel o’r enw SHWSH wedi taro’r strydoedd a'r cyfryngau cymdeithasol dros yr wythnos ddiwethaf, gyda phosteri yn ymddangos ar draws Caerdydd yn addo "bandiau byw, lleoliadau cudd, profiadau egsgliwsif am ddim" a chliwiau cryptig a bostiwyd ar-lein o gyfres o fandiau ac artistiaid gyda'u cegau wedi'u gorchuddio.

  Dywedodd SHWSH:

  "Mae gan y tîm SHWSH ychydig o reolau. Y rheol gyntaf yw gyrru neges destun yn dweud SHWSH i 60777 ac aros am gyfarwyddiadau pellach. Yr ail reol yw peidio dweud gair wrth neb. Dyna sut y gelli di fod ‘na pan mae’r tiwns yn tanio am brofiad na fyddi di byth yn anghofio."

  shwsh
  View more on twitter
 7. Dros yr Aber yn fuddugol yn y Talwrn

  BBC Radio Cymru

  Tîm Dros yr Aber fu'n fuddugol yn rownd derfynol Talwrn y Beirdd Radio Cymru yn y Babell Lên y prynhawn 'ma.

  Dyma oedd y flwyddyn gyntaf i'r criw o Gaernarfon - Marged Tudur, Carwyn Eckley, Rhys Iorwerth ac Iwan Rhys - gystadlu gyda'i gilydd.

  Ond roedd hi'n ornest agos, gyda thîm Caernarfon - Llion Jones, Ifan Prys, Geraint Lovgreen, Ifor ap Glyn ac Emlyn Gomer - hanner pwynt yn unig y tu ôl i griw Dros yr Aber.

  Talwrn
 8. Diwrnod braf yn y Bae

  Addewid o ddiwrnod braf fory eto - Oedfa'r Bore am 9 a'r Gymanfa Ganu am 10.30 o dan arweiniad Delyth Medi.

  Steddfod yn y Bae
 9. Canlyniad Bandiau Pres Dosbarth 2

  1. Band Pres Bwrdeistref Casnewydd, Gwent

  2. Band Melingriffith 2, Caerdydd

  3. Band Tref Blaenafon, Gwent

 10. Canlyniad Bandiau Pres Dosbarth 4

  1. Band Pres Rhondda Uchaf, Rhondda Cynon Taf

  2. Band Gwaun Cae Gurwen, Sir Gaerfyrddin

  3. Seindorf Arian Dyffryn Nantlle, Sir Gaernarfon

 11. Ap i gynnig profiad 'unigryw' o'r Eisteddfod

  Am y tro cyntaf eleni, bydd modd lawrlwytho ap fydd yn cynnig golwg arall ar faes yr Eisteddfod a'r cyffiniau - a hynny drwy Realiti Estynedig (Augmented Reality).

  Mae BBC Cymru, S4C a'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cydweithio i greu'r ap dwyieithog AR y Maes i ymwelwyr â'r ŵyl ym Mae Caerdydd.

  Fe all ymwelwyr ddefnyddio eu ffonau symudol i weld fideos a lluniau, cael cipolwg drwy waliau a chlywed mwy am beth sydd gan yr ŵyl i'w gynnig.

  View more on twitter