a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  Dyna'r cyfan gennym ni o'r Sioe Frenhinol am heddiw.

  Fe fyddwn ni 'nôl fore Mawrth am 09:00, felly byddwch yn siwr o ailymuno bryd hynny.

  Diolch yn fawr am ddilyn y llif byw!

  Sioe
 2. Ail i Elgan o'r Parc

  Sioe Frenhinol Cymru

  Elgan Pugh (agosaf i'r camera) o'r Parc ger Y Bala yn cystadlu gyda'r fwyell.

  Ail oedd Elgan heddiw, tu ôl i Brian Palsgaard o Ddenmarc.

  elgan
 3. Y ceffylau milwrol yn diddanu

  Sioe Frenhinol Cymru

  Ar garlam, y ceffylau milwrol yn rhoi sioe i'r miloedd a oedd yn gwylio.

  ceffyl
 4. 'Diwydiant bwyd a diod yn ffynnu'

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru yn dweud fod busnesau yn ffynnu "diolch i enw da Cymru am gynhyrchu cynnyrch ffres a naturiol".

  Yn ôl y bwrdd mae adroddiad diweddar 'Gwerth Cymreictod' yn dangos fod galw cryf gan siopwyr o bob rhan o'r DU am gynnyrch o Gymru.

  Mae'r adroddiad yn dweud y byddai'n well gan bron i hanner poblogaeth Prydain brynu cig oen â brand Cymru arno nag unrhyw gig oen arall.

  Fel rhan o ymgyrch hyrwyddo gan y bwrdd ar faes y sioe bydd Nigel Barden, cogydd ar y rhaglen Drivetime BBC Radio 2, yn arwain cystadleuaeth goginio fydd yn defnyddio cynnyrch o Gymru sydd ar gael mewn archfarchnadoedd.

  Nigel Barden
  Image caption: Nigel Barden
 5. Cwmni Geraint Lloyd ar Radio Cymru

  BBC Radio Cymru

  Am un wythnos yn unig, Geraint Lloyd sy'n cyflwyno Radio Cymru yn y prynhawn, gan ddarlledu o faes y sioe yn Llanelwedd.

  Gallwch glicio ar eicon y rhaglen uchod i wrando a dilyn y llif byw ar yr un pryd.

  View more on twitter
 6. Pwyso plant Penrhyn

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mari, sy'n 10 oed, yn y cefn gyda'i brawd bach, Tudur, wyth, a'i chwaer Gwenno, pedair, o Benrhyndeudraeth yn sefyll mewn peiriant pwyso defaid.

  penrhyn
 7. Cyfle i gnoi cil

  Sioe Frenhinol Cymru

  Hwrdd Torddu a Torwen Cymreig yn cael seibiant yn y sioe.

  Hwrdd Torddu a Torwen
 8. Ar daith mewn tractor

  Sioe Frenhinol Cymru

  Theo, sy'n bedair oed a'i frawd mawr Harry, pump, o Gaerwrangon yn cael tro ar gefn tractor.

  tractor
 9. Y gof yn canolbwyntio

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae'r cystadlu wedi bod yn ffyrnig yng nghorlan y gof, a bu'n rhaid cymryd gofal wrth ymdrin â'r pedolau.

  gof
 10. O Gumbria i Gymru

  Sioe Frenhinol Cymru

  Brawd a chwiorydd, Jessica, Jack ac Abbie gyda'u ffrind Zoe, sydd wedi dod yr holl ffordd o Cumbria i Lanelwedd i fwynhau'r hufen iâ.

  Hufen ia
 11. Y stalwyni cob ar eu gorau

  Sioe Frenhinol Cymru

  Un o'r stalwyni cob yn paratoi i fynd i'r prif gylch ar gyfer y gystadleuaeth hynod boblogaidd.

  stalwyn