a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  Dyna'r cyfan gennym ni o'r Sioe Frenhinol am heddiw.

  Diolch yn fawr am ddilyn y llif byw, a mwynhewch eich noson!

 2. Y gwres yn ormod i rai...

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae hi wedi bod yn glos yn Llanelwedd hyd yma, ac wedi dweud ar rai... gan gynnwys y mochyn yma.

  mochyn
 3. Gwledd o fwyd

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae'r Neuadd Fwyd yn le pwysig i unrhyw un sy'n hoffi cig, caws a phob math o fwydydd eraill... a'n baradwys i unrhyw un sydd â dant melys!

  cacen
 4. 'Rhaid i Gymru golli dim ar ôl Brexit'

  Llywodraeth Cymru

  Mae Ysgrifennydd Materion Gwledig Cymru, Lesley Griffiths, yn dweud iddi fynegi ei phryderon am Gymru'n colli arian yn sgil Brexit i'r person sy'n gwneud y rôl ar ran Llywodraeth y DU, MIchael Gove, ar y maes heddiw.

  View more on twitter
 5. Alun Cairns a Michael Gove ar y maes

  Twitter

  Mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, ac Ysgrifenydd yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig Llywodraeth y DU, Michael Gove, wedi bod ar y maes heddiw.

  Ymysg y sefydliadau gafodd eu sylw y prynhawn 'ma roedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac elusenau anifeiliaid fel yr RSPB a Dogs Trust.

  View more on twitter
 6. Y Sioe Fawr: Lluniau dydd Mawrth

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Oni bai am ambell i gawod o law, mae hi wedi bod yn ddiwrnod cynnes ar y cyfan yn Llanelwedd.

  Dyma gasgliad o rai o'r golygfeydd o'r maes heddiw.

  dafad
 7. Trafodaethau brys ar effaith y tywydd

  BBC Cymru Fyw

  Bydd trafodaethau brys yn cael eu cynnal ar faes y sioe yfory yn ymwneud â ffermwyr yn ei chael yn anodd bwydo eu hanifeiliaid yn sgil y tywydd sych a phoeth.

  Fe fydd yr Ysgrifennydd Materion Gwledig, Lesley Griffiths, yn cwrdd ag Undeb Amaethwyr Cymru amser cinio yfory.

  Dywedodd cyfarwyddwr yr undeb, John Mercer, heddiw bod y tywydd "wedi achosi problemau enfawr i gymunedau ffermio ar draws Cymru ac ar draws pob sector".

  Lesley Griffiths
 8. Yn ei gynefin naturiol!

  Sioe Frenhinol Cymru

  Y Welsh Whisperer ar y llwyfan perfformio yn diddanu'r gynulleidfa gyda'i ganeuon amaethyddol.

  whisprerer
 9. Gwilym yn cysgu'n braf

  Sioe Frenhinol Cymru

  Un o'r ymwelwyr ieuangaf yn y sioe eleni; Tomos Gwilym o Dreharris ger Merthyr, sy'n bedair wythnos oed.

  babi
 10. Llysiau mawr a lliwgar!

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae'r Gymdeithas Lysiau Cenedlaethol yng Nghymru wedi creu arddangosfa o'r rhai o'r pencampwyr yn y cystadlaethau tyfu llysiau eleni.

  llysiau
 11. Ffrae am frandio bwyd yn cael sylw Taro'r Post

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Ai'r Ddraig Goch ynteu Jac yr Undeb sy'n gweithio orau i gwmnïau bwyd wrth werthu eu cynnyrch?

  Dyna mae Garry Owen yn ceisio ei ddarganfod ar Taro'r Post heddiw.

  Gallwch wrando ar y rhaglen tra'n dilyn y llif byw trwy glicio ar yr eicon uchod.

  View more on twitter
 12. Ceisio denu digwyddiadau i faes y sioe

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eisiau denu mwy o ddigwyddiadau amrywiol i faes y Sioe Frenhinol, yn ôl aelodau.

  Yn ystod cyfarfod flynyddol y gymdeithas dywedodd y cadeirydd John T Davies mai maes y sioe yw eu "hased fwyaf gwerthfawr" a'u bod yn gobeithio gallu cynyddu nifer y digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ar y safle.

  Cafodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ei denu i'r maes yn Llanelwedd am y tro cyntaf eleni.

  Sioe
 13. Unigrwydd gwledig yn 'broblem gynyddol'

  BBC Cymru Fyw

  Mae angen taclo'r "broblem gynyddol" o unigrwydd yng nghymunedau gwledig Cymru, yn ôl y gweinidog gofal cymdeithasol.

  Yn ystod ymweliad â maes y sioe, dywedodd Huw Irranca-Davies fod delio gyda'r broblem yn flaenoriaeth genedlaethol.

  Fe wnaeth arolwg cenedlaethol yn 2016-17 awgrymu bod 17% o bobl yng Nghymru - tua 440,000 o bobl - yn teimlo'n unig, ac mae'r broblem yn gallu bod yn waeth mewn ardaloedd gwledig ble mae cymunedau'n fwy ynysig ac yn bellach o wasanaethau cyhoeddus.

  View more on twitter
 14. Y Charollais ar eu gorau

  Sioe Frenhinol Cymru

  Oen gwryw Charollais yn cael ei osod i'w le er mwyn ei arddangos i'r beirniaid.

  dafad
 15. Dau efaill ar bedair olwyn

  Sioe Frenhinol Cymru

  Yr efeilliaid Aled a Dewi o Lanymddyfri yn mwynhau ar gefn beic cwad, ond efallai bod pump oed ychydig rhy ifanc i yrru un...

  Efeilliaid