a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Bydd Tŷ'r Cyffredin yn trafod nifer o welliannau i Fesur Ymadael cyn i'r Llefarydd ddewis rhai ar gyfer pleidlais
  2. Ni fydd pleidlais ar y Mesur llawn nos Fawrth, ond fe all y gwelliannau olygu mwy o drafod gyda Brwsel
  3. Os fydd y Prif Weinidog yn medru addasu'r cytundeb gyda Brwsel, bydd pleidlais arall ar y mesur llawn maes o law