a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Y Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn ar draws Cymru gyfan
 2. Bydd y rhybudd am eira a rhew mewn grym tan 11:00 fore Mercher
 3. Rhybudd melyn arall am eira a rhew ar gyfer dydd Iau a Gwener

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am y tro o'n llif byw.

  Gallwch gael y diweddaraf am y tywydd ar hafan BBC Cymru Fyw am weddill y dydd, ac os fydd y sefyllfa'n gwaethygu eto cyn i'r rhybudd tywydd ddod i ben yfory, mae'n bur debyg y byddwn ni nôl hefo chi!

  Tan hynny, byddwch yn ofalus a cadwch yn ddiogel.

 2. Rhybudd melyn arall

  Y Swyddfa Dywydd

  Cyn i ni ddod â'r llif byw i ben am heddiw, gair i'ch hatgoffa chi bod y Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn arall ar gyfer tywydd garw ddydd Iau a dydd Gwener.

  Bydd y rhybudd am eira a rhew mewn grym dros y rhan fwyaf o Gymru rhwng 15:00 ddydd Iau a hanner dydd ar ddydd Gwener, 1 Chwefror.

  View more on twitter
 3. Amodau peryglus rhwng Llanuwchllyn a Dolgellau

  BBC Cymru Fyw

  Mae gohebydd BBC Cymru, Llyr Edwards wedi tynnu llun o ffordd yr A494 rhwng Llanuwchllyn a Dolgellau

  A494
 4. Eira'n amharu ar waith rhai pobl

  Twitter

  Dyma lun o Geredigion gan Callum Stone sy'n gweithio i Gyfoeth Naturiol Cymru.

  View more on twitter
 5. Dyma un o'r ysgolion sydd ar gau yn Sir y Fflint

  BBC Cymru Fyw

  Ysgol Rhoshelyg
 6. Rowliodd y lori lawr yr allt

  BBC Cymru Fyw

  Mae amodau gwael ar ffordd yr A44 yn golygu fod rhai lorïau yn gorfod cael help llaw i fynd fyny'r allt.

  A44
 7. Llannefydd dan eira

  Tywydd

  llannefydd
 8. Bwlch yr Oerddrws

  Twitter

  Mae Bwlch yr Oerddrws yn dal ynghau, ond mae'n dechrau edrych fymryn gwell fel mae'r lluniau yma gan Meirion Jones yn awgrymu.

  View more on twitter
 9. Eira bellach ar yr A465

  Teithio BBC Cymru

  Mae Ffordd Blaenau'r Cymoedd - yr A465 - yn dal ar agor, ond mae eira'n disgyn yno.

  View more on twitter
 10. 'Trwch' o eira mewn mannau o Geredigion

  BBC Cymru Fyw

  Mae gohebydd Cymru Fyw, Sara Gibson yn adrodd fod rhwng 30 a 40 o geir a loriau yn styc ar yr A44 ar y ddau droad mawr i’r de o Eisteddfa Gurig.

  Dim modd pasio loriau sydd a’u holwynion yn troi yn eu hunfan am fod yr amodau yn wael.

  View more on twitter
 11. Ydy eich gwasanaeth bws chi wedi'i effeithio?

  Twitter

  Mae Traveline Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth ynglŷn â'r gwasanaethau sydd wedi'u heffeithio o ganlyniad i'r eira.

  View more on twitter