a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan o'n llif byw arbennig ni'r bore 'ma. Gobeithio na wnaeth yr eira achosi gormod o broblemau i chi.

  Gallwch ddarllen y diweddaraf am y tywydd - gan gynnwys y rhybudd melyn nesa yfory a dydd Gwener - ar hafan BBC Cymru Fyw.

  Diolch am ddarllen, a hwyl fawr.

 2. Llun godidog

  Instagram

  Mae'r eira'n dod â thrafferthion, ond mae hefyd yn golygu golygfeydd gwych o'n gwlad.

  Dyma un o gyfri Instagram @poblado_coffi o Nantlle y bore 'ma.

  nantlle
 3. Rhybudd arall yfory

  Y Swyddfa Dywydd

  Mae rhybudd melyn y Swyddfa Dywydd am eira a rhew yn dod i ben am 11:00 heddiw, ond....

  Fe fydd rhybudd melyn arall am eira a rhew yn dod i rym am 15:00 dydd Iau (yfory) ac yn para tan hanner dydd ddydd Gwener.

  Unwaith eto, bydd y rhybudd yn effeithio ar Gymru gyfan heblaw ambell ardal arfordirol yn y gogledd orllewin.

 4. Ar y ffyrdd....

  Teithio BBC Cymru

  Does yr un ffordd ar gau yn lwyr ar hyn o bryd, ond mae'r ffyrdd canlynol naill ai ar gau yn rhannol, neu'n destun rhybudd am amodau gyrru anodd neu beryglus.

  • A55 - rhwng Abergele a Phensarn;
  • A546 - Rhodfa Maesdu, Gogarth, Conwy
  • A4244 - Glasinfryn i Frynrefail
  • A487 - Penygroes a Llanwnda
  • A5 - Rhostrehwfa, Ynys Môn
  • A494 - Yr Wyddgrug
  • A547 - Rhwng Rhuddlan a Dyserth
  • A525 - Ffordd Rhuthun, Dinbych
  • A470 - Rhwng Derwn Deg a Gellilydan yng Ngwynedd
  • A55 - Pentre Helygain yn Sir y Fflint
 5. Ffyrdd bychain heb eu trin

  Twitter

  Mae angen gofal ar bob lon wrth gwrs, ond mae ffyrdd bychain yn enwedig o anodd gan nad ydyn nhw wedi eu graeanu.

  View more on twitter
 6. Hwyl i gael!

  Twitter

  Mae disgyblion Ysgol Mynach ym Mhontarfynach, Ceredigion wedi mynd i'r ysgol heddiw, a'r wers gynta' yw.....sut i wneud peli eira!

  View more on twitter
 7. Cwymp eira

  BBC Cymru Fyw

  Mae Tîm Achub Mynydd Llanberis wedi gyrru'r fideo yma i ni o gwymp eira bach ddigwyddodd yn hwyr brynhawn ddoe.

  Cafodd un dringwr ddihangfa ffodus... fe dorrodd ei goes yn y cwymp, ond mae'n lwcus i fod yn fyw.

  Video content

  Video caption: Cwymp avalanche yn Eryri
 8. Dal yn ddrwg mewn mannau

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae rhybudd melyn y Swyddfa Dywydd yn dod i ben am 11:00 y bore 'ma, ac mae'r sefyllfa'n ymddangos fel ei fod yn gwella.

  Er hynny mae Heddlu'r Gogledd yn rhybuddio fod amodau gyrru yn anodd yn rhannau o Sir y Fflint o hyd.

  View more on twitter
 9. Ac un bach arall....

  Facebook

  Daeth y lluniau hyfryd yma o gyfrif Facebook Gwarchodfa Natur Cwm Idwal. Gallwch weld mwy ar eu gwefan

  neu ar eu cyfrif Twitter, @Cwm_Idwal

  eira
 10. Rhywun wedi bod am dro....?

  Facebook

  eira
 11. Dyffryn Ogwen a Chwm Idwal

  Facebook

  Ar y ffordd i fyny i Gwm Idwal, dyma'r olygfa o'r A5 yn Nyffryn Ogwen.

  cwm idwal
 12. Sir y Fflint yn ddrwg

  Twitter

  Mae bron 50 o ysgolion ar gau yn Sir y Fflint heddiw, ac mae'r lluniau yma'n awgrymu pam!

  View more on twitter
 13. Bwcle yn y bore

  Tywydd

  bwcle
  bwcle
 14. Powys yn diodde' hefyd

  Twitter

  "Cawodydd ysgafn" oedd y rhagolygon ym Mhowys y bore 'ma, ond mae hi ychydig yn waeth na hynny!

  View more on twitter
 15. Mynd i'r ysgol? Efallai ddim!

  Facebook

  Er bod yr awyr yn clirio, mae'r eira'n drwch yn ardal Penllyn - diolch i Cari am y llun.

  eira