a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Bydd Mrs May yn gadael ar 7 Mehefin, ond yn aros fel prif weinidog dros dro tan i'r Ceidwadwyr ddewis arweinydd arall
 2. Mae Theresa May wedi bod o dan bwysau oherwydd methiant i basio'i chynllun i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd
 3. Mae pedwar AS Ceidwadol eisoes wedi cyhoeddi eu bod am ymgeisio am swydd yr arweinydd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan o'r llif byw.

  Pan ddaw mwy o ymateb i ymddiswyddiad Theresa May fel arweinydd y Ceidwadwyr, fe gewch chi'r cyfan ar hafan BBC Cymru Fyw.

  Diolch am ddarllen, a hwyl fawr.

 2. 'Gwella rhwygiadau'

  BBC Cymru Fyw

  Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford:

  "Does dim amheuaeth o'i gwasanaeth cyhoeddus na'i hymrwymiad i'r swydd, ac rwy'n dymuno'n dda i Mrs May i'r dyfodol.

  "Ond mae'r syniad o gael Brexit trefnus sy'n gwarchod yr economi a swyddi erbyn 31 Hydref yn mynd yn fwyfwy annhebygol. Bydd newid arweinydd yn newid dim.

  "Mae angen ymdriniaeth newydd i Brexit yn seiliedig ar gyfaddawd, a phenderfyniad i wella'r rhwygiadau cynyddol yn y wlad."

  drakeford
 3. Ymateb Plaid Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Adam Price:

  “Er fy mod yn anghytuno'n sylfaenol gyda Theresa May ar bron bob pwnc, mae ei haraith ymddiswyddo yn dangos ei hymrwymiad i wneud yr hyn oedd yn credu oedd yn iawn. Rwy'n dymuno'n dda iddi yn y dyfodol, ond mae her yn ein hwynebu ar unwaith.

  "Siaradodd Mrs May am gyfaddawd, ond doedd hi ddim yn fodlon gwneud hynny ei hun. Drwy sticio at ei llinellau coch fe wnaeth anwybyddu buddiannau Cymru a miliynau ar draws y DU.

  "Dyma ddiwedd y prif weinidog, ond dyma ddechrau brwydr Brexit newydd."

  price
 4. Ymateb Guto Bebb

  Twitter

  Dywedodd Guto Bebb wrth ohebydd gwleidyddol ITV Cymru, Adrian Masters:

  "Fe wnaeth [Theresa May] ei gorau, ond mae cwblhau'r cylch yma yn dasg sydd y tu hwnt i unrhyw wleidydd."

  View more on twitter
 5. Beth yw proses dewis olynydd Theresa May?

  BBC Cymru Fyw

  Rhaid i ymgeiswyr gael eu henwebu gan ddau AS Ceidwadol. Pe byddai 'na ond un ymgeisydd, ef neu hi fyddai’r arweinydd nesaf ond mae hynny'n annhebygol o ddigwydd y tro hwn gan fod nifer o unigolion eisoes yn y ffrâm.

  Mae ASau Ceidwadol yn cynnal cyfres o bleidleisiau i leihau nifer yr ymgeiswyr nes bod rhestr fer o ddau.

  Yr enillydd yw'r ymgeisydd gyda'r gefnogaeth fwyaf yn dilyn pleidlais bost ymhlith holl aelodau'r Blaid Geidwadol.

  Daeth Mrs May yn brif weinidog wedi i'r unig ymgeisydd arall, Andrea Leadsom, dynnu'n ôl o'r ras.

  Mae'r ymgyrch fel arfer yn parhau am ryw 12 o wythnosau, ond gyda'r angen i fwrw ymlaen gyda phroses Brexit, fe allai'r amserlen gael ei chwtogi.

  Sir Graham Brady, cadeirydd Pwyllgor 1922 sy'n gyfrifol am oruchwylio'r ras am yr arweinyddiaeth.

  Mae'n debygol y bydd yna arweinydd newydd cyn cynhadledd y blaid ym Manceinion sy'n dechrau ar 29 Medi.

 6. Byrhoedlog

  BBC Cymru Fyw

  Oherwydd amseru'r ymddiswyddiad, fe fydd Theresa May wedi bod yn Brif Weinidog am gyfnod hirach na Gordon Brown o ddydd Mercher nesaf.

  Ond pan fydd hi'n gadael Downing Street, fe fydd hi'n dal yn un o'r prif weinidogion mwyaf byrhoedlog erioed.

  graphic
 7. Pwy fydd nesaf?

  Twitter

  Mae un cwmni bwcis wedi cyhoeddi pwy yw eu ffefrynnau nhw i olynu Mrs May.

  View more on twitter
 8. Teyrnged Paul Davies

  BBC Cymru Fyw

  Mae arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Paul Davies AC, wedi diolch i Theresa May am ei hymrwymiad i Gymru.

  Dywedodd: "Mae'n gyflawniad aruthrol i fod yn ail brif weinidog benywaidd i'r wlad, ac i gamu i'r swydd mewn cyfnod anodd.

  "Rhaid i'r blaid nawr uno a delifro'r brexit y gwnaeth pobl bleidleisio amdano."

  View more on twitter
 9. Diolch gan rai ASau

  Twitter

  Mae cyn Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb, wedi trydar ei werthfawrogiad i Theresa May.

  Roedd yn gefnogol iawn ohoni dros y misoedd diwethaf.

  View more on twitter
 10. Pwy fydd yr arweinydd nesaf?

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r dyfalu am bwy fydd yr arweinydd nesaf eisoes wedi dechrau.

  Mae pedwar wedi dweud y byddan nhw'n sefyll:

  • Ysgrifennydd Datblygu Rhyngwladol - Rory Stewart
  • Cyn Arweinydd Tŷ'r Cyffredin - Andrea Leadsom
  • Cyn Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau - Esther McVey
  • Cyn Ysgrifennydd Tramor - Boris Johnson
 11. 'Angen cyfaddawd'

  BBC Cymru Fyw

  Yn ei haraith dywedodd Mrs May: "Mae'n fater o ddifaru mawr nad wyf wedi gallu cyflawni Brexit.

  "Bydd rhaid i fy olynydd gyrraedd consensws.

  "Fydd hynny ond yn bosibl os fydd y ddwy ochr i'r ddadl yn cyfaddawdu."

 12. Mrs May yn ei dagrau

  BBC Cymru Fyw

  Wrth orffen ei chyhoeddiad y tu allan i Rhif 10, roedd Theresa May yn amlwg yn emosiynol.

  may
 13. Aros am olynydd

  BBC Cymru Fyw

  Bydd Mrs May yn gadael ei swydd, ond bydd yn aros wrth y llyw tan i'r blaid Geidwadol ddewis ei holynydd.

  Bydd y frwydr honno'n dechrau ar 10 Mehefin.

 14. Newydd dorriGadael ar 7 Mehefin

  BBC Cymru Fyw

  Mae Theresa May wedi dweud y bydd yn ymddiswyddo fel arweinydd y blaid Geidwadol - ac felly fel prif weinidog - ar 7 Mehefin

  may
 15. Mae'r wasg a'r cyfryngau'n heidio...

  BBC Cymru Fyw

  media
 16. Pwyllgor 1922

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r BBC'n cael ar ddeall bod Mrs May wedi cwrdd gyda Syr Graham Brady, cadeirydd Pwyllgor 1922 o aelodau meinciau cefn y Ceidwadwyr.

  Ef yw'r person sy'n derbyn llythyrau gan ASau Ceidwadol sy'n galw am bleidlais o ddiffyg hyder yn y prif weinidog... digwyddodd hynny yn Rhagfyr 2018, ond fe oroesodd Mrs May y bleidlais honno.

  O dan reolau'r blaid, does dim modd cynnal pleidlais arall tan Rhagfyr 2019, ond mae'r Pwyllgor wedi bod yn trafod newid y rheolau er mwyn cael pleidlais cyn hynny.

  brady