a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am eich cwmni

  BBC Cymru Fyw

  Hwyl fawr oddi wrth griw BBC Cymru Fyw a Sali Mali!

  Diolch am eich cwmni heddiw.

  Cofiwch y cewch chi'r newyddion diweddara o Faes yr Urdd ar wasanaethau BBC Cymru Fyw.

  Sali Mali yn yr Urdd
 2. Shiffto Trwy'r Prynhawn

  Eisteddfod yr Urdd

  Doedd neb yn 'sibrwd' yn adeilad y Pierhead pan oedd y Welsh Whisperer yn canu

  View more on twitter
 3. 'Ramsay Bolton' yn rhamanteiddio

  Eisteddfod yr Urdd

  Roedd seren y gyfres Game of Thrones yn y bae bore ma...

  View more on twitter
 4. Gwneud y mwyaf o'r tywydd braf

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae pawb yn gwneud y mwyaf o'r tywydd braf ar y Maes.

  Maes
 5. Gwneud eu marc ar y Maes

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae'r criw ifanc yma yn gwneud eu marc ar Faes yr Eisteddfod

  Bwrdd du
 6. Mae un peth yn anochel mewn 'Steddfod....

  Eisteddfod yr Urdd

  .... mi fydd na giwiau wrth unrhyw dai bach!

  Ciwiau wrth y tai bach... un peth byth yn newid!
 7. Tostio malws melys

  Eisteddfod yr Urdd

  Pwdin blasus i Nel a Guto!

  Tostio malws melys
 8. Amser cinio ar y Maes

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae hi'n amser cinio ar y Maes ym Mae Caerdydd

  Amser cinio
 9. Llongyfarchiadau Seren

  Eisteddfod yr Urdd

  Dyma enillydd y Fedal Gelf, Seren Wyn Jenkins yn sefyll dros ben y gwaith buddugol.

  Mae’r fedal yn anrhydeddu enillydd Prif Wobr Celf, Dylunio a Thechnoleg yr Urdd am 2019.

  Mae Seren yn ddisgybl yn chweched dosbarth Ysgol Penweddig, Aberystwyth.

  Seren Wyn Jenkins
 10. Maes yr Urdd yn llenwi

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae 90 o stondinau ar Faes yr Urdd eleni.

  Maes