a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. 'Diwrnod tywyll'

  Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

  Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi trydar eu hymateb i etholiad Mr Johnson drwy ddweud ei fod yn "ddiwrnod tywyll i wleidyddiaeth Brydeinig".

  Ychwanegodd y blaid ei fod yn "warthus" fod y darpar brif weinidog yn parhau i ystyried Brexit heb gytundeb fel opsiwn.

  "Byddai hyn yn gwneud niwed anadferadwy i'n democratiaeth a'n heconomi," meddai'r blaid.

 2. Galwad am etholiad cyffredinol

  Llafur Cymru

  Mae Ysgrifennydd Cysgodol Cymru, yr AS Llafur Christina Rees, ychydig yn fwy beirniadol o Mr Johnson nag arweinydd ei phlaid yng Nghymru, Mr Drakeford.

  Mynnodd Ms Rees y dylai'r prif weinidog newydd nawr alw etholiad cyffredinol er mwyn gweld a oes ganddo gefnogaeth y wlad gyfan.

  "Dylai Johnson hefyd wneud yn iawn am record warthus ei blaid yng Nghymru," meddai.

  "Os yw e wir yn poeni am bobl, swyddi a'r economi fan hyn, dylai ddiystyru Brexit trychinebus heb gytundeb."

 3. Barnier eisiau gweithio tuag at Brexit 'trefnus'

  Twitter

  Mae Prif Drafodwr y Comisiwn Ewropeaidd, Michel Barnier, wedi dweud ei fod yn edrych ymlaen at weithio'n "adeiladol" gyda Boris Johnson er mwyn sicrhau Brexit "trefnus".

  View more on twitter
 4. Brecsitydd yn Brif Weinidog

  BBC Cymru Fyw

  Boris Johnson, wrth gwrs, yw'r prif weinidog cyntaf ers y refferendwm yn 2016 wnaeth bleidleisio dros Brexit.

  Fe gafodd y ffaith bod ei ragflaenydd, Theresa May, wedi ymgyrchu o blaid Aros ei dal yn ei herbyn gan rai, er ei bod hi wedi ceisio sicrhau Brexit drwy ei chytundeb hi gyda'r UE.

  Mae cyn-Arweinydd y Tŷ, Andrea Leadsom, wedi croesawu buddugoliaeth Mr Johnson heddiw gan ddweud ei fod yn "credu'n angerddol yn nyfodol y DU y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd".

 5. 100 diwrnod nes gadael?

  Twitter

  Mae gohebydd y BBC, Nick Eardley, yn nodi bod 100 o ddiwrnodau nes y dyddiad y bydd Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl Boris Johnson.

  Cyn ei ddewis yn arweinydd, dywedodd Mr Johnson y byddai'n gadael ar 31 Hydref - boed hynny hefo cytundeb gyda'r UE neu beidio.

  View more on twitter
 6. Gauke yn gadael y cabinet

  Twitter

  Fel y disgwyl, mae'r Ysgrifennydd Cyfiawnder David Gauke wedi cyhoeddi y bydd yn gadael y cabinet ac yn dychwelyd i'r meinciau cefn yn dilyn etholiad Boris Johnson.

  View more on twitter
 7. Plaid Brexit eisiau 'eglurder'

  Plaid Brexit

  Mae Mark Reckless, yr Aelod Cynulliad o'r Blaid Brexit, wedi ymateb drwy ddweud ei bod hi "wedi bod yn glir ers wythnosau" pwy fyddai'n ennill.

  "Beth sy'n llai eglur yw a fydd y prif weinidog newydd yn mynd â ni allan o'r UE ym mis Hydref, fel mae wedi addo," meddai.

  "Os nad yw e, dwi'n poeni am yr effaith a gaiff hynny ar ein democratiaeth, ond o leia' nawr mae gennym ni Blaid Brexit."

 8. Beth nesaf?

  BBC Cymru Fyw

  Beth yw'r camau nesaf felly? Wel, fydd Mr Johnson ddim yn dod yn brif weinidog yn syth.

  Bydd rhaid iddo aros gyntaf nes i Theresa May gynnal ei sesiwn olaf o Gwestiynau i'r Prif Weinidog fory yn Nhŷ’r Cyffredin.

  Yna fe fydd Mrs May yn cyflwyno'i hymddiswyddiad yn swyddogol i'r Frenhines yn y prynhawn.

  Wedi hynny fe fydd Mr Johnson yn ei holynu, a hynny wedi iddo yntau ymweld â Phalas Buckingham.

 9. 'Anrheg i'r mudiad annibyniaeth'

  Plaid Cymru

  Mae Arweinydd Seneddol Plaid Cymru wedi galw etholiad Mr Johnson yn "anrheg" i'r mudiad annibyniaeth yng Nghymru.

  Dywedodd Liz Saville Roberts: "Yn ystod yr argyfwng gwleidyddol mwyaf mewn degawdau, mae clown ar fin dod yn brif weinidog.

  "Ond nid yw hyn yn jôc."

  Ychwanegodd bod annibyniaeth i Gymru bellach "nid yn fater o 'os' ond 'pryd'".

 10. Croeso i Johnson gan Geidwadwyr Cymru

  Ceidwadwyr Cymreig

  Mae Paul Davies, Arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, eisoes wedi llongyfarch Mr Johnson ar ei fuddugoliaeth.

  "Nes i bleidleisio dros Boris a chefnogi ei ymgyrch arweinyddol am fy mod i'n credu bod y sefyllfa wleidyddol bresennol yn gofyn am arweinyddiaeth garismataidd, ddyrchafol a phositif - dyna gawn ni gyda Boris fel arweinydd," meddai.

  "Gyda Boris Johnson gallwn gadw Jeremy Corbyn allan o 10 Downing Street, ei atal rhag ein llusgo ni 'nôl i'r 1970au, a chyda'n gilydd dod ag 20 mlynedd o reolaeth ddi-dor Llafur yng Nghymru i ben.

  "Dwi'n edrych ymlaen at groesawu Boris yn ôl i Gymru fel y Prif Weinidog yn y dyfodol agos ac i barhau i adeiladu perthynas gref a phositif er mwyn siapio dyfodol Cymru a'r Deyrnas Unedig, gan sicrhau ein bod ni'n manteisio'n llawn ar gyfleoedd Brexit."

  paul davies
 11. Dymuniadau da gan Drakeford

  Llywodraeth Cymru

  Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford yn dymuno'n dda i Mr Johnson yn ei swydd newydd, gan alw am "aeddfedrwydd" gwleidyddol.

  View more on twitter
 12. 'Cyflawni Brexit a threchu Corbyn'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Boris Johnson nawr yn diolch i Theresa May, ac i aelodau'r blaid am ei ddewis.

  Mae'n cydnabod hefyd bod 'na bobl yn y wlad, "ac hyd yn oed yn yr ystafell yma", fydd yn cwestiynu "doethineb" y dewis hwnnw.

  Ond mae'n mynnu bod "greddf" y Blaid Geidwadol yn y lle cywir pan mae'n dod at amddiffyn hawliau'r unigolyn ac edrych ar ôl y rheiny sy'n llai ffodus.

  Mae wedyn yn dweud y bydd yn "cyflawni Brexit, uno'r wlad a threchu Jeremy Corbyn" - brawddeg sy'n dod a chymeradwyaeth gan yr ystafell.

  Boris Johnson
 13. Llongyfarchiadau gan Theresa May

  BBC Cymru Fyw

  Wedi'r cyhoeddiad, mae Theresa May wedi llongyfarch yr arweinydd newydd, gan ddweud y bydd hi'n rhoi ei "chefnogaeth lawn" iddo o'r meinciau cefn.

 14. Y canlyniad yn llawn

  BBC Cymru Fyw

  Dyma oedd y canlyniad terfynol o ran nifer y pleidleisiau:

  Boris Johnson - 92,153

  Jeremy Hunt - 46,656

  Roedd 159,320 o aelodau'r blaid yn gymwys i bleidleisio, gydag 87.4% ohonynt yn bwrw pleidlais.

 15. Newydd dorriBoris Johnson yw'r arweinydd newydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae Boris Johnson wedi ei ethol yn arweinydd newydd y Blaid Geidwadol a Phrif Weinidog y DU.

 16. Cheryl Gillan AS sy'n cyhoeddi

  BBC Cymru Fyw

 17. Mae'r ymgeiswyr wedi eu cyflwyno...

  BBC Cymru Fyw

 18. Cyhoeddiad yn agos

  BBC Cymru Fyw

  Mae Brandon Lewis wedi camu ar y llwyfan yn barod i gyhoeddi'r canlyniad, ond does dal dim golwg o Boris Johnson yn y neuadd...