a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ymuno

  Dyna ni felly am heddiw - Cymru'n dod mor agos at gyrraedd rownd derfynol Cwpan y Byd, ond yn boddi yn ymyl y lan unwaith eto er gwaethaf perfformiad arwrol.

  Ymlaen at wythnos nesaf felly - a fydd 'na un ffarwel olaf i Warren Gatland yn erbyn ei wlad enedigol?

  dan biggar a leigh halfpenny
 2. 'Digon o gymeriad yna'

  Fe rown ni'r gair olaf i Ken Owens, sydd wedi dweud bod "un neu ddau o gamgymeriadau" wedi amddifadu Cymru o'r cyfle i "wneud bach o hanes".

  "Roedd e'n gêm dynn, ond doedd dim byd rhwng y timau oni bai am dri phwynt," meddai'r bachwr.

  "Do'n i methu cwestiynu yr awch a'r angerdd oedd gan y bois o'r munud cyntaf.

  "Roedd digon o gymeriad yna."

  Ychwanegodd y bydd y tîm dal eisiau gorffen eu hymgyrch ar nodyn uchel drwy drechu Seland Newydd yr wythnos nesaf - a hynny yng ngêm olaf Warren Gatland wrth y llyw.

  "Nhw yw'r unig dîm ni heb guro yn y ddwy flynedd diwethaf, felly mae cyfle i ni orffen yn drydydd nawr."

 3. De Affrica yn dathlu

  De Affrica sy'n dathlu felly - fe fyddan nhw'n wynebu Lloegr yn y rownd derfynol ddydd Sadwrn.

  de affrica
 4. 'Nid ein diwrnod ni'

  Mae capten Cymru Alun Wyn Jones hefyd wedi cydnabod mai "nid ein diwrnod ni" oedd hi, gan ddweud eu bod wedi bod mewn brwydr gorfforol iawn heddiw.

  Mae'n gorffen drwy ddweud: "Dwi dal yn falch o wisgo'r crys yma, a chynrychioli pawb oedd yma yn y stadiwm heddiw."

 5. 'De Affrica yn haeddu ennill'

  Mae Warren Gatland wedi cyfaddef bod De Affrica wedi "haeddu ennill".

  "Roedd e'n gêm gorfforol, anodd," meddai hyfforddwr Cymru. "Pob lwc iddyn nhw yn y ffeinal."

  Anghytuno â hynny mae Deiniol Jones yn ei ddadansoddiad ar S4C, gan ddweud bod angen rhoi clod i "ddewrder Cymru" wrth frwydro'u ffordd yn ôl i mewn i'r gêm.

 6. 'Siom aruthrol'

  ST: Cymru 16-19 De Affrica

  Wrth siarad gyda Catrin Heledd ar ddiwedd y gêm, mae Rhys Patchell wedi cydnabod bod Cymru wedi bod mewn "brwydr" heddiw.

  "Mae siom aruthrol yna, ond pob clod i Dde Affrica," meddai.

  cymru
 7. Dyna ni

  80' Cymru 16-19 De Affrica

  Mae Cymru allan o Gwpan Rygbi'r Byd.

  De Affrica yn rhy gryf i ddynion Warren Gatland heddiw.

  de affrica
 8. Bron ar ben

  79' Cymru 16-19 De Affrica

  Llai na dau funud yn weddill. Mae amser yn rhedeg allan i Gymru, gyda sgrym ymosodol i Dde Affrica...

 9. Y Boks ar y blaen - eto

  76' Cymru 16-19 De Affrica

  Ai honna sy'n mynd i ennill y gêm i Dde Affrica?

  Handre Pollard yn cicio rhwng y pyst o'r asgell chwith.

  pollard
 10. Creu hanes?

  70' Cymru 16-16 De Affrica

  Catrin Heledd

  Gohebydd chwaraeon yn Yokohama

  Bois bach. Mae ‘na densiwn.

  Er bod rhai ‘di cwyno bod bod yr hanner cynta’ yn ddiflas, alle neb ddweud hynny am yr ail hanner.

  Mae’n rhaid i Gymru reoli’r gêm nawr am y deg munud ola’. Gwneud hynny, cadw eu pennau ac fe fydd y llyfrau hanes yn cael eu hail sgwennu. Mae’r stadiwm wedi deffro!

 11. Beth os yw hi'n gyfartal?

  69' Cymru 16-16 De Affrica

  Os yw'r gêm yn gorffen yn gyfartal ar ôl 80 munud gyda llaw, fe fydd 'na 20 munud o amser ychwanegol yn cael ei chwarae.

  Os ydy'r ddau dîm dal yn gyfartal ar ôl hynny, bydd 10 munud arall yn cael ei chwarae, ble bydd y tîm cyntaf i sgorio pwyntiau yn ennill.

  Ac os nad ydy hynny hyd yn oed yn ddigon i wahanu'r ddau, fe fydd 'na gystadleuaeth gicio i benderfynu pwy sy'n mynd â hi.

 12. Trosiad i Gymru!

  66' Cymru 16-16 De Affrica

  Leigh Halfpenny gyda'r trosiad!! Mae'n gwneud yn wych i roi honna rhwng y pyst.

  Mae Biggar wedi cael ei dynnu oddi ar y cae, gyda Rhys Patchell ymlaen yn ei le.

 13. CAIS I GYMRU!!

  65' Cymru 14-16 De Affrica

  Josh adams yn tirio yn y gornel!

  Penderfyniad dewr gan Gymru - yn dilyn pwysau mawr wrth llinell gais De Affrica - yn penderfynu mynd am y sgrym, lle mae'r Boks wedi bod yn gryf.

  Rhywsut, Cymru'n dal eu gafael arni ac yn lledu i Adams sy'n croesi am gais hollbwysig. Ffiw!

  Adams
 14. Post update

  65' Cymru 9-16 De Affrica

  Dafydd Pritchard

  Gohebydd chwaraeon yn Stadiwm Genedlaethol Yokohama

  Penderfyniad dewr, neu twp, i gymryd sgrym fan hyn?

 15. CAIS I DDE AFFRICA

  58' Cymru 9-16 De Affrica

  Y Boks sy'n croesi gyntaf. Damian de Allende yn croesi'r linell gais. Pollard yn trosi.

  Mewn gêm dynn, mae'n ergyd fawr i Gymru...

  cais
  cais
 16. Codi'r tempo?

  53' Cymru 9-9 De Affrica

  Garan Evans

  Cyn-gefnwr Cymru a sylwebydd BBC Radio Cymru

  Tomos Wiliams ar y cae - gobeithio bydd y tempo yn codi rhyw ychydig nawr.

 17. Gwynt twyllodrus

  51' Cymru 9-9 De Affrica

  Ddim yn ddelfrydol pan 'dych chi'n ceisio chwarae gêm gicio...

  View more on twitter