Etholiad: Wythnos y 'gwefusau llac'

Vaughan Roderick
Golygydd Materion Cymreig y BBC

Cyhoeddwyd

Bydd Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick, yn edrych yn ôl dros bob wythnos o ymgyrchu rhwng nawr a'r bleidlais yn yr etholiad cyffredinol ar 7 Mai.

Disgrifiad o’r llun,
Mae lleisiau a sylwadau o'r gorffennol wedi bod yn amlwg

Croeso i Wythnos yng Nghymru Fydd - byd lle bydd pob gair, pob gweithred a phob ebychiad o'ch gorffennol yn faes llafur i'ch gwrthwynebwyr.

Gochelwch rhag dweud gormod, da chi, os oes 'na'r posibilrwydd lleiaf eich bod am fentro i'r ffau llewod wleidyddol.

Mae'r ffaith bod gwefusau llac ambell i ymgeisydd wedi dominyddu'r ymgyrch yng Nghymru yn ddigalon braidd efallai ond yn arwydd bod hwn yn etholiad agos gyda phawb yn chwilio am fantais ym mhob twll a chornel.

Mae'r un peth yn wir ar lefel Brydeinig a'r syndod mwyaf ar y lefel honno efallai yw pa mor ansicr y mae ymgyrch y Ceidwadwyr wedi bod ar adegau yn ystod yr wythnos.

Disgrifiad o’r llun,
Ai Bentley neu 'banger' yw'r ymgyrch hyd yma?

Wedi'r cyfan, mae pawb wedi gwybod dyddiad yr etholiad ers pum mlynedd a chyda dim prinder arian nac adnoddau fe fyddai llawer wedi disgwyl Bentley nid Skoda o ymgyrch gan y Ceidwadwyr.

Eto rhywsut yr wythnos hon Llafur sydd wedi llwyddo i ddominyddu'r agenda ym mron pob un cylch newyddion.

Yn gyntaf gydag araith Tony Blair ynghylch Ewrop ac yna'r cyhoeddiad ynghylch diwygio cyfundrefn drethiannol y 'non-doms'.

Pan geisiodd y Ceidwadwyr fynd ar y troed blaen trwy drafod Trident trodd y cyfan yn ffrae ynghylch priodoldeb ymosodiad personol Michael Fallon ar Ed Miliband - ffrae yr oedd Mr Miliband yn ddigon parod i gael.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ffrae rhwng Michael Fallon ac Ed Miliband yn un bersonol

Gallai'r penwythnos yma gynrychioli rhyw fath o drobwynt yn yr ymgyrch gyda llawer yn dibynnu ar arolygon barn y papurau Sul.

Rwy'n synhwyro na fyddai'n cymryd rhyw lawer i anniddigrwydd ac ansicrwydd y Ceidwadwyr esgor ar ychydig o banig. Dyw pethau ddim yn newid yn y modd yr oedd y blaid yn disgwyl.

Gallai'r dyfroedd ostegu. Fe fyddai llond dwrn o arolygon mwy addawol a lansiad llwyddiannus i'r maniffesto wythnos nesaf wneud byd o wahaniaeth.

Beth bynnag sy'n digwydd anodd yw osgoi'r casgliad mai wythnos Llafur oedd hon.