Dem Rhydd: Rhybudd am 'gytundeb Ceidwadwyr-UKIP'

  • Cyhoeddwyd
Kirsty Williams
Disgrifiad o’r llun,
Mae Kirsty Williams yn honni y gallai cytundeb Ceidwadwyr-UKIP neu Lafur-SNP fod yn beryglus

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig Kirsty Williams wedi honni bod Ysgrifennydd Cymru Stephen Crabb wedi gwrthod gwadu cytundeb posib rhwng y Torïaid a UKIP er mwyn aros mewn grym.

Dywedodd hi fod "perygl y gallai Prydain gerdded mewn trwmgwsg i mewn i lywodraeth asgell dde".

Honnodd fod Mr Crabb wedi gwrthod gwadu cytundeb o'r fath pan gafodd ei holi am UKIP ar raglen Sunday Politics ar BBC Cymru.

'Tir canol'

Mynnodd hi fod Cymru angen y Democratiaid Rhyddfrydol mewn llywodraeth er mwyn cadw Prydain "yn y tir canol".

Wrth ateb cwestiwn am am effaith debygol dêl rhwng y Ceidwadwyr a UKIP, canolbwyntiodd Mr Crabb ar y risg i'r DU o gael Llywodraeth Lafur wedi'i chefnogi gan yr SNP.

Disgrifiad o’r llun,
Rhybuddiodd Stephen Crabb y byddai cytundeb Llafur/SNP 'yn peryglu dyfodol y DU'

"Does dim angen mynd i drafod holl bosibiliadau y gwahanol bleidiau a chlymbleidiau," meddai Mr Crabb.

"Ond rwy'n credu wrth drafod yr SNP rydych chi'n sôn am rywbeth sy'n sylfaenol wahanol, plaid sydd wedi dangos ei bod am chwalu'r DU ... mynd â'r Alban allan o'r DU yw eu neges a'u nod.

"Rwy'n credu y byddai'n beth difrifol i unrhyw blaid yn San Steffan wneud unrhyw fath o gytundeb gyda nhw er mwyn mynd i Downing Street."

Yn ôl Ms Williams, mae ateb Mr Crabb yn awgrymu'n gryf fygythiad cynghrair rhwng y Ceidwadwyr a UKIP.

"Ni fydd mwyafrif llawn yn yr etholiad hwn," meddai hi.

'Perygl'

"Mae perygl fod Prydain yn cerdded mewn trwmgwsg i mewn i lywodraeth asgell dde.

"Rydym wedi gweld Stephen Crabb yn gwrthod gwadu dêl gyda UKIP. Bydd y gynghrair BLUKIP yma'n gwneud i'r tlotaf dalu er mwyn mantoli'r cyfrifon a gwneud mwy o doriadau gormodol i'n gwasanaethau cyhoeddus.

"Ar y llaw arall, gallai Prydain gael llywodraeth Lafur gyda chefnogaeth yr SNP fydd yn benthyg gormod a mynd â'n heconomi am yn ôl.

"Mae'r ddau ddewis yn beryglus i Gymru. Dyna pam mae Cymru angen y Democratiaid Rhyddfrydol mewn llywodraeth er mwyn cadw Prydain yn y tir canol.

"Fe fyddwn ni'n ychwanegu calon i lywodraeth Geidwadol ac ymennydd i un Lafur."

'Dim dewis'

Yn y cyfamser, honnodd yr ymgeisydd Llafur Mari Williams fod y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi "ceisio cuddio'u record ac ymosod ar eraill".

Dywedodd: "Mae Llafur wedi bod yn glir ein bod yn ceisio ennill ar 7 Mai. Mae'n bryderus iawn bod y Torïaid yn gwrthod gwadu dêl gyda UKIP ac yn gwadu preifateiddio'r Gwasanaeth Iechyd fel rhan o'r ddêl.

"Y gwirionedd yw nad yw'r Democratiaid Rhyddfrydol yn ddewis amgen i ddêl Tori-UKIP. Dylai pleidleiswyr Dem.Rhydd., Gwyrddion a Phlaid sydd ddim am weld llywodraeth Geidwadol uno gyda Llafur er mwyn cicio'r Torïaid allan.

"Mae'r etholiad hwn yn ddewis rhwng Llywodraeth Lafur fydd yn sefyll dros Gymru a darparu i'n cymunedau a llywodraeth Geidwadol sy'n fodlon chwarae Russian roulette gyda'n Gwasanaeth Iechyd Gwladol."