Arolygon cynta: Ceidwadwyr ar y blaen

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y blychau cyntaf yn cael eu cyfrif ym Mhreseli Penfro

Mae'r arolygon barn cyntaf ar ôl i'r blychau pleidleisio gau yn awgrymu mai y Ceidwadwyr fydd y blaid fwyaf yn y senedd nesa.

Yn ôl yr arolwg a gafodd ei gomisiynu gan y BBC a darlledwyr eraill fe fyddai gan y Ceidwadwyr 316 o seddi, Llafur 239, a'r SNP fyddai'r drydedd blaid fwyaf gyda 58.

Yn ôl yr athro Roger Scully o brifysgol Caerdydd pe bai'r arolygon yn gywir byddai'n ganlyniad trawiadol.

Mae'r arolygon yn awgrymu fod nifer yr aelodau seneddol Democratiaid Rhyddfrydol yn gostwng i tua 10.

Mae'r ffigyrau hefyd awgrymu senedd grog.

Roedd arolwg arall gan YouGov yn awgrymu canlyniad mwy agos a mwy ffafriol i Lafur, gyda dim ond tua 20 sedd yn gwahanu y ddwy brif blaid.

Fe gaeodd y blychau pleidleisiau am 22:00.

Y canlyniad cyntaf i gael ei gyhoeddi oedd un Sunderland South. Llafur oedd yn fuddugol mewn sedd sydd wedi bod yn gadarnle yn y gorffennol. Fe lwyddodd UKIP i gynyddu eu pleidlais a gorffen yn ail.

Bydd yn rhaid i'r unrhyw blaid sydd am gael mwyafrif sicrhau 326 o'r 650 o seddi yn Nhŷ'r Cyffredin.

Fe fydd aelodau'r senedd newydd yn cwrdd am y tro cyntaf yn ffurfiol am Fai 18.

Yng Nghymru mae yna 40 o etholaethau.

Y tro diwethaf, yn 2010 Llafur oedd y blaid fwyaf gyda 26 sedd yng Nghymru. Roedd gan y Ceidwadwyr 8, Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol 3 yr un.

Beth bynnag canlyniadau'r etholaethau unigol bydd rhai o enwau blaenllaw gwleidyddiaeth Cymru yn camu o'r prif lwyfan gwleidyddol.

Fe benderfynodd Elfyn Llwyd (Plaid Cymru, Dwyfor Meirionnydd) Hywel Francis (Llafur, Aberafan) a Jonathan Evans (Ceidwadwyr, Gogledd Caerdydd) nad oeddynt am ymgeisio yn 2015.

Disgrifiad o’r llun,
Y cyfrif yn Dwyfor Meirionnydd