Etholiad 2015: Y blychau wedi cau

Cyhoeddwyd

Mae'r blychau pleidleisio ar gyfer etholiad cyffredinol 2015 wedi cau am 22:00.

Mae tua 280 o ymgeiswyr yn cystadlu ar gyfer y 40 sedd yng Nghymru.

Yn ogystal â'r pobl bleidleisiodd ddydd Iau, bydd miloedd o bleidleisiau post yn cael eu cyfrif, ac mae disgwyl y canlyniadau cyntaf yn oriau man bore Gwener.

Bydd yn rhaid i'r unrhyw blaid sydd am gael mwyafrif sicrhau 326 o'r 650 o seddi yn Nhŷ'r Cyffredin.

Fe fydd aelodau'r senedd newydd yn cwrdd am y tro cyntaf yn ffurfiol am Fai 18.

Yng Nghymru mae yna 40 o etholaethau.

Y tro diwethaf, yn 2010 Llafur oedd y blaid fwyaf gyda 26 sedd yng Nghymru. Roedd gan y Ceidwadwyr 8, Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol 3 yr un.

Beth bynnag yw canlyniadau'r etholaethau unigol bydd rhai o enwau blaenllaw gwleidyddiaeth Cymru gadael y llwyfan gwleidyddol.

Fe benderfynodd Elfyn Llwyd (Plaid Cymru, Dwyfor Meirionnydd) Hywel Francis (Llafur, Aberafan) a Jonathan Evans (Ceidwadwyr, Gogledd Caerdydd) nad oeddynt am ymgeisio yn 2015.